Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Spiritismus

Spiritismus

Je špatné snažit se komunikovat s mrtvými?

„Neobracejte se k spiritistickým médiím . . ., abyste se jimi neznečistili.“ 3. Mojžíšova 19:31

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Lidé se pochopitelně chtějí ujistit, že někdo, kdo jim byl drahý a zemřel, netrpí. Říkají: „Proč se s ním nespojit prostřednictvím spiritistického média? Možná by mi pomohlo zodpovědět nevyřešené otázky a získat vnitřní klid.“

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ve starověku bylo běžné, že se lidé pokoušeli komunikovat s mrtvými, a Bible se k této otázce vyjadřuje jasně. Například v Zákoně, který dal Bůh Jehova izraelskému národu, je napsáno: „Neměl by se v tobě najít nikdo . . ., kdo se radí se spiritistickým médiem nebo . . . kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojžíšova 18:10–12) V Bibli se také píše, že ti, kdo praktikují spiritismus v jakékoli jeho podobě, „nezdědí Boží království“. (Galaťanům 5:19–21)

 Mohou mrtví ovlivňovat živé?

„Živí si . . . uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ Kazatel 9:5

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí zastávají názor, že lidé, kteří zemřeli, v nějaké formě žijí dál. Proto se s nimi snaží navázat spojení, možná aby od nich získali nějaké informace nebo si je usmířili a měli od nich klid.

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Živí si . . . uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic . . . Již zanikla jejich láska i jejich nenávist i jejich žárlivost [které cítili, když byli naživu].“ (Kazatel 9:5, 6) Bible učí, že mrtví jsou zkrátka mrtví. Nemohou přemýšlet, pracovat, a už vůbec ne uctívat Boha. „Mrtví nemohou chváliti Jahve, ani kdo v tichý sestoupil hrob,“ píše se v Žalmu 115:17 (Písmo svaté Starého Zákona, Heger).

Není snad pravda, že spiritistická média občas sdělí přesné podrobnosti?

„Měl by se snad [člověk] obracet na mrtvé ve prospěch živých?“ Izajáš 8:19

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří tvrdí, že spiritistická média dokážou odhalit informace, které by kromě mrtvých mohla znát jenom rodina nebo přátelé.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ve 28. kapitole 1. Samuelovy se píše, jak nevěrný král Saul porušil Boží příkaz nedotazovat se spiritistických médií. Obrátil se na jistou ženu, která takovým médiem byla. Vypadalo to, že komunikuje s mrtvým prorokem Samuelem. Opravdu ale navázala spojení s ním? Ne. Ve skutečnosti komunikovala s podvodníkem – s někým, kdo se za mrtvého Samuela vydával.

Tím podvodníkem byl zlý duch, spojenec „otce lži“, tedy Satana. (Jan 8:44) Proč zlí duchové neboli démoni propagují názor, že ti, kdo zemřeli, žijí dál? Jejich cílem je očernit Boha a zpochybnit jeho psané Slovo, Bibli. (2. Timoteovi 3:16)

Měli bychom na základě této úvahy dojít k závěru, že mrtví nemají žádnou naději? Vůbec ne! Bible slibuje, že ti, kdo obrazně řečeno spí ve smrti, budou v budoucnu opět přivedeni k životu. * (Jan 11:11–13; Skutky 24:15) Do té doby můžeme čerpat útěchu z toho, že naši blízcí nijak netrpí.

^ 16. odst. Sedmá kapitola knihy Co Bible doopravdy říká? má název „Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli“.