Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | HANS KRISTIAN KOTLAR

Biotechnolog vysvětluje, proč věří v Boha

Biotechnolog vysvětluje, proč věří v Boha

Dr. Hans Kristian Kotlar zahájil svou vědeckou dráhu v roce 1978 na Norské radiologické klinice, kde se věnoval výzkumu rakoviny a lidského imunitního systému. V té době se také začal zajímat o původ života. Redaktor časopisu Probuďte se! mu položil několik otázek ohledně jeho profese a víry.

Jak jste se snažil najít odpovědi na otázky týkající se původu a smyslu života?

Můj otec byl katolík a matka protestantka. Náboženství pro ně ale zas tak důležité nebylo. Já jsem během dospívání uvažoval o smyslu života a četl knihy o buddhismu, hinduismu a islámu. Dokonce jsem prosil Boha, aby mi pomohl najít pravdu.

Do sedmdesátých let 20. století došlo v oblasti molekulární biologie k několika úžasným objevům a já si říkal, jestli nám to nepomůže najít odpověď na to, jak vznikl život. Fascinovaly mě mechanismy uvnitř živých buněk, a tak jsem se rozhodl, že budu studovat biotechnologii. Podotýkám, že většina mých profesorů tvrdila, že život se vyvíjel přírodními procesy, a já jsem tomu věřil.

Proč jste se začal zajímat o Bibli?

Jednou k nám přišli dva svědkové Jehovovi. Přestože byli příjemní, zareagoval jsem hrubě a řekl jim, že nemám zájem. Zaslechla to moje žena. „To od tebe nebylo laskavé, Hansi Kristiane,“ řekla. „O smysl života ses vždycky zajímal.“ Měla pravdu a já se zastyděl. Běžel jsem tedy za nimi. Když jsme si povídali, řekl jsem jim, že bych rád věděl, jestli si Bible a věda neodporují.

Co vám odpověděli?

Ukázali mi, co Bible říká o zdroji energie, která je ve vesmíru zjevná. Přečetli mi biblický text, kde se píše: „Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci? . . . Kvůli hojnosti dynamické energie, a protože je také silný v moci, ani jedna z nich nechybí.“ * Toto tvrzení mě zaujalo. Zdálo se mi také rozumné, že  pouze inteligentní zdroj energie by mohl stát za tím, že je ve vesmíru řád.

Změnil se váš pohled na evoluci?

Postupně jsem si začal uvědomovat, že ty různé varianty evoluční teorie nestojí na pevném vědeckém základě. V podstatě to jsou historky vymyšlené proto, aby se vysvětlilo, jak mohla vzniknout pozoruhodná konstrukční řešení v živých organismech, aniž by v tom hrála roli nějaká inteligence. Příkladem může být imunitní systém. Čím víc jsem ho zkoumal, tím víc jsem si uvědomoval, jak je složitý a jak dobře funguje. Výzkum, na kterém jsem pracoval, mě tedy dovedl k závěru, že život je dílem inteligentního stvořitele.

Výzkum, na kterém jsem pracoval, mě dovedl k závěru, že život je dílem inteligentního stvořitele.

V čem je imunitní systém tak pozoruhodný?

Imunitní systém je vlastně úžasný soubor mechanismů vytvořených tak, aby nás chránily před širokou škálou patogenů, včetně bakterií a virů. Tyto mechanismy můžeme rozdělit do dvou vzájemně se doplňujících systémů. Když mikroby proniknou do těla, první systém zahájí útok v řádu hodin. Druhý zareaguje za několik dní, ale dokáže účinněji zasáhnout konkrétní vetřelce. Má také dobrou paměť, takže když se určitý vetřelec objeví znovu o několik let později, setká se s rychlou reakcí. Imunitní systém pracuje tak dobře, že si často ani neuvědomíme, že jsme byli infikováni a že se naše tělo s infekcí vypořádalo. Ohromující je i způsob, jakým dokáže rozlišit cizorodé látky od těch stovek typů buněk, ze kterých je tvořeno naše tělo.

Co se stane, když se nějaký mikrob dostane do těla?

Mikroby do těla proklouznou dýchacími cestami, urogenitálním traktem, pokožkou nebo v jídle. Když je imunitní systém objeví, spustí sled reakcí, na kterých se podílí desítky přesně uzpůsobených bílkovin. Každá složka této kaskády aktivuje tu následující a zesiluje tak protiútok. Nad tímto procesem zůstává rozum stát.

Řekl byste tedy, že vědecké poznatky posílily vaši víru v Boha?

Určitě. Účinnost a důmyslnost našeho imunitního systému svědčí o moudrém a milujícím stvořiteli. Rád bych dodal, že věda posílila také moji důvěru v Bibli. Například v Příslovích 17:22 se píše, že „srdce, které je radostné, působí dobro jako lék“. Vědci zjistili, že duševní rozpoložení má vliv na náš imunitní systém. Kupříkladu stres může imunitní reakci oslabovat.

Mnoho lidí, se kterými se dostáváte do kontaktu, v Boha nevěří. Proč to tak je?

Z různých důvodů. Někteří, což platilo i o mně, prostě přijali za své to, co se kdysi učili. Možná se domnívají, že evoluce je podložena vědeckými důkazy. Jiní o vzniku života příliš nepřemýšlí, a to je škoda. Řekl bych, že by si měli klást víc otázek.

Proč jste se stal jedním ze svědků Jehovových?

Přitahovala mě jejich pohostinnost a víra v to, že Stvořitel pro nás chystá lepší budoucnost. * Taková víra je založená na faktech a logických argumentech, a ne na mýtech nebo spekulacích. *