Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | FENG-LING JANGOVÁ

Mikrobioložka vysvětluje, proč věří v Boha

Mikrobioložka vysvětluje, proč věří v Boha

Feng-Ling Jangová je výzkumná pracovnice na tchajwanské akademii věd v Tchaj-peji. Výsledky její práce byly publikovány ve vědeckých časopisech. Dříve věřila v evoluci, ale pak svůj názor změnila. Redaktor Probuďte se! jí položil několik otázek ohledně její profese a víry.

Z jakého prostředí pocházíte?

Rodiče byli velmi chudí a maminka se nikdy nenaučila číst. Chovali jsme prasata a pěstovali zeleninu v záplavové oblasti blízko Tchaj-peje. Rodiče mě vedli k tomu, abych si vážila tvrdé práce a pomáhala druhým.

Byla vaše rodina nábožensky založená?

Ano, praktikovali jsme taoismus. Přinášeli jsme oběti Nebeskému bohu, ale nic jsme o něm nevěděli. Často jsem si říkala, proč lidé trpí nebo proč jsou sobečtí. Četla jsem knihy o taoismu a buddhismu a také o dějinách východních a západních zemí. Několikrát jsem dokonce šla do kostela. Odpovědi na své otázky jsem ale nenašla.

Co vás přivedlo ke studiu přírodních věd?

Měla jsem ráda matematiku a fascinovalo mě, jak fyzikální a chemické zákony určují strukturu věcí. Úplně všechno, od nezměrného vesmíru po nepatrné mikroby, má strukturu, která se řídí určitými pravidly. A já jsem jim chtěla rozumět.

Proč jste věřila v evoluci?

Nikdy jsem se neučila, že by to mělo být jinak. Na střední škole i na univerzitě to bylo jediné vysvětlení vzniku života, které jsem slyšela. A protože jsem se zabývala přírodními vědami, očekávalo se ode mě, že budu evoluci považovat za skutečnost.

Protože jsem se zabývala přírodními vědami, očekávalo se ode mě, že budu evoluci považovat za skutečnost.

Proč jste začala číst Bibli?

V roce 1996 jsem odjela do Německa, abych se tam věnovala postgraduálnímu studiu. O rok  později jsem potkala Simone, která patřila ke svědkům Jehovovým. Navrhla, že mi odpovědi na moje otázky ukáže v Bibli. Když mi řekla, že tato kniha vysvětluje, co je smyslem života, zaujalo mě to. Každé ráno jsem vstávala o půl páté a hodinu si ji četla. Pak jsem se vždycky šla projít, abych mohla v klidu přemýšlet. Během dalšího roku jsem přečetla celou Bibli. Ohromilo mě, jak jsou její proroctví přesná. Postupně jsem se utvrzovala v tom, že Bible je od Boha.

Co jste si myslela o vzniku života?

Na konci 90. let, kdy jsem o této otázce hodně přemýšlela, si molekulární biologové začali uvědomovat, že chemické procesy v živých organismech jsou mnohem složitější, než si kdo do té doby myslel. Vědci už samozřejmě dlouho věděli, že bílkoviny v živých buňkách jsou z chemického hlediska nejdůmyslnější molekuly, jaké známe. Pak ale postupně zjišťovali, že jsou organizovány do jakýchsi elegantních dynamických systémů. Každý systém může být tvořen více než 50 různými bílkovinami. A dokonce i ta nejjednodušší buňka potřebuje několik takových systémů – například k výrobě energie, kopírování informací a regulaci prostupnosti buněčných membrán.

K jakému závěru jste došla?

Říkala jsem si: Jak to, že jsou tyto molekulární systémy tak dobře uspořádány? Nečekaná složitost chemických procesů v buňkách vedla tehdy mnoho vědců k tomu, že si kladli stejnou otázku. Jeden profesor biochemie ze Spojených států vydal knihu, ve které tvrdil, že molekulární systémy v živých buňkách jsou tak složité, že nemohly vzniknout náhodou. Souhlasila jsem s ním. Uvědomila jsem si, že život musel být stvořen.

Říkala jsem si: Jak to, že jsou tyto molekulární systémy tak dobře uspořádány?

Proč jste se stala svědkem Jehovovým?

Zapůsobilo na mě, že Simone za mnou i přes své zdravotní problémy každý týden jezdila víc než 50 kilometrů, aby mi pomohla poznat Bibli. Dozvěděla jsem se, že během nacistické éry v Německu se někteří svědkové dostali do koncentračního tábora, protože byli politicky neutrální. Jejich odvaha na mě udělala velký dojem. Když jsem viděla, jakou mají svědkové lásku k Bohu, chtěla jsem být jako oni.

Jak víra v Boha obohatila váš život?

Kolegové říkají, že jsem teď šťastnější. Dřív jsem se cítila méněcenná kvůli tomu, že pocházím z chudé rodiny, a tak jsem nikdy nemluvila o svých rodičích ani o tom, kde jsem vyrostla. Z Bible jsem se ale dozvěděla, že Bůh neposuzuje lidi podle společenského postavení. Vždyť i Ježíš vyrůstal v rodině, která byla nejspíš stejně chudá jako ta moje. Teď se o rodiče dobře starám a ráda je představuji svým přátelům.