Přejít k článku

Přejít na obsah

  CO ŘÍKÁ BIBLE

Ježíš

Ježíš

Je Ježíš Bůh?

„Žádný člověk nikdy neviděl Boha.“ Jan 1:18

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Hodně lidí Ježíše za Boha nepovažuje. Jiní se ale odvolávají na biblické verše, které údajně ukazují, že Ježíš je Bohu roven.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible Ježíše nevykresluje jako všemohoucího Boha ani jako někoho, kdo je Bohu roven. Naopak jasně říká, že Ježíš je Bohu podřízen. Například cituje jeho slova: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Také se v ní píše: „Žádný člověk nikdy neviděl Boha.“ (Jan 1:18) Ježíš nemůže být Bůh, protože ho vidělo mnoho lidí.

To, že Ježíš je Bůh, netvrdili ani jeho první následovníci. Například Jan ve svém evangeliu uvedl, že určité věci zaznamenal proto, aby „věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn“. (Jan 20:31) *

 Kdy se Ježíš narodil?

„V téže krajině byli . . . pastýři, kteří žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády.“ Lukáš 2:8

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří slaví Vánoce 25. prosince, protože věří, že ten den se Ježíš narodil. Jiní si připomínají Ježíšovo narození na začátku ledna.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Datum Ježíšova narození Bible neuvádí. Říká ale, že tehdy „pastýři. . . . žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády“. (Lukáš 2:8) Je velmi nepravděpodobné, že by v prosinci a lednu měli svá stáda přes noc venku. Proč?

V těchto dvou měsících bývá v oblasti, kde se Ježíš narodil, nejchladnější počasí. Bible obsahuje zprávu, že v tomto období roku byli lidé „rozechvělí . . . zimou, protože bylo deštivo“. (Ezra 10:9, 13, Slovo na cestu; Jeremjáš 36:22) Pastýři by tehdy sotva „žili venku“ se svými stády.

Opravdu Ježíš vstal z mrtvých?

„Bůh ho [Ježíše] vzbudil z mrtvých.“ Skutky 3:15

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří tvrdí, že je nemožné, aby kdokoli, včetně Ježíše, znovu ožil.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ježíš své následovníky učil, že bude muset hodně trpět a „být zabit a třetí den vzbuzen“. (Matouš 16:21) V Bibli je uvedeno, že po své smrti a vzkříšení se objevil více než pěti stům lidí. (1. Korinťanům 15:6) Tito očití svědkové vůbec nepochybovali, že vstal z mrtvých. Byli dokonce ochotní za to položit život. (Skutky 7:51–60; 12:1, 2)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Bible učí, že Ježíšova smrt a vzkříšení všem lidem otevřely cestu k tomu, aby mohli žít v ráji na zemi. (Žalm 37:11, 29; Zjevení 21:3, 4) Máme vyhlídku na šťastný, nikdy nekončící život, a to díky lásce, kterou projevil Ježíš a jeho Otec, všemohoucí Bůh Jehova. (Jan 3:16; Římanům 6:23)

^ 7. odst. Bible neučí, že Bůh má doslovnou manželku, se kterou zplodil děti. O Ježíšovi mluví jako o „Božím Synu“ proto, že byl stvořen přímo Bohem a má podobné vlastnosti.