Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | MANŽELSTVÍ

Když se z přátelství stává něco víc

Když se z přátelství stává něco víc

PROBLÉM

Přátelíte se s člověkem opačného pohlaví, který vám opravdu rozumí. Můžete se s ním bavit o čemkoli. Jsme jenom přátelé, říkáte si. Kdyby ale o vašich dlouhých rozhovorech věděl váš manželský partner, měl by na to asi jiný názor.

Vaše přátelství už pravděpodobně přerostlo v něco víc a situaci musíte řešit. Nejprve se ale zamyslete nad tím, proč se vám to stalo.

PROČ TO TAK JE

Citové uspokojení. Když nám někdo opačného pohlaví věnuje pozornost, je nám to příjemné. Lichotí nám, že si nás váží, a máme pocit, že jsme atraktivní. Po několika letech manželství možná takové ujištění začnete dostávat od člověka, se kterým se přátelíte. Nezapomeňte však, že když tuto potřebu uspokojuje někdo jiný než váš manželský partner, sklidíte trpké ovoce. Když si k němu vytvoříte nevhodné citové pouto, oslabujete tím vztah s vaším partnerem. Dá se říct, že svého partnera okrádáte o pozornost, na kterou má právo.

• Zeptejte se sami sebe: Které potřeby uspokojuje toto přátelství, i když by měly být uspokojeny v mém manželství?

Trhlina ve vztahu. Bible říká, že lidé v manželství budou mít určitou míru „soužení“. (1. Korinťanům 7:28) Někdy například můžete mít pocit, že vás partner opomíjí nebo nedoceňuje nebo můžete být zahořklí kvůli nějakému nevyřešenému problému. Možná s vámi partner o těchto věcech nechce mluvit. Jste z toho frustrovaní a dostáváte se do nebezpečí, že vám bude příjemná pozornost někoho jiného. Někteří odborníci říkají, že neochota řešit problémy může být známkou nešťastného manželství, nebo dokonce předzvěstí rozvodu.

• Zeptejte se sami sebe: Je v mém manželství nějaká trhlina, kvůli které se dostávám do nebezpečí, že navážu nevhodný citový vztah?

 CO MŮŽETE DĚLAT

Uvědomte si nebezpečí. Bible říká: „Cožpak je možné shrnout si do klína oheň a nespálit si přitom šaty?“ (Přísloví 6:27, Slovo na cestu) Faktem je, že rozvíjet citový vztah k někomu, kdo není vaším partnerem, je destruktivní. (Jakub 1:14, 15) Nejde pouze o to, co by se mohlo stát. Uvažujte o tom, co se už stalo. Když svou pozornost věnujete někomu jinému, okrádáte svého manželského partnera o to, co mu právem patří.

Neobelhávejte se. Když máte s někým blízké přátelství, možná si začnete říkat, jaké by to asi bylo, kdybyste se vzali. Pravděpodobně však vedle sebe stavíte silné stránky vašeho přítele a slabé stránky vašeho partnera, což je přinejmenším nefér. Uvědomte si také, že euforie, jakou teď prožíváte, je nejspíš podobná té, jakou jste cítili, když jste poznávali svého manželského partnera. (Biblická zásada: Jeremjáš 17:9)

Určete si hranice. Lidé si do auta nebo bytu dávají alarm, aby předešli krádeži. Podobně můžete chránit vaše manželství. Bible říká: „Bedlivě střež své srdce.“ (Přísloví 4:23) Jak to můžete dělat? Vyzkoušejte například tato doporučení:

  • Vysílejte jasné signály, že už jste zadaní, třeba si v práci vystavte fotky svého partnera. (Biblická zásada: 1. Mojžíšova 2:24)

  • Ujasněte si, co budete a co nebudete tolerovat při jednání s někým opačného pohlaví. Například by nebylo vhodné svěřovat se mu s vašimi manželskými problémy nebo si s ním zajít na skleničku.

  • V případě, že jste si k někomu opačného pohlaví vytvořili příliš blízký vztah, ukončete ho. Pokud si myslíte, že to nedokážete, zeptejte se proč. Takový vztah neobhajujte, ale postavte se na stranu svého partnera a podnikněte potřebné kroky k záchraně vašeho manželství. (Biblická zásada: Přísloví 5:18, 19)