Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | DAVEY LOOS

Biochemik vysvětluje, proč věří v Boha

Biochemik vysvětluje, proč věří v Boha

Dr. Davey Loos je biochemik a žije v Belgii. Dřív pochyboval o existenci Stvořitele a přikláněl se k evoluci. Později ale svůj názor změnil. Co ho k tomu vedlo? Redaktor časopisu Probuďte se! mu položil několik otázek ohledně jeho profese a víry.

Proč jste se začal věnovat vědě?

Během studií na univerzitě jsem se rozhodl, že se zaměřím na chemii. Nejvíc mě fascinovaly proteiny a nukleové kyseliny, které jsou zdaleka nejsložitějšími molekulami na naší planetě. Po nějakém čase jsem začal zkoumat, jakým způsobem určité molekuly reagují na sluneční světlo. Nevycházel jsem z údivu.

Věřil jste v Boha?

Jako malý kluk ano. Ale později, když jsem studoval na Katolické univerzitě v Lovani, jsme se učili, že živé organismy jsou výsledkem přírodních procesů. Profesoři vysvětlovali některé tyto procesy tak, že to znělo velmi učeně. Byli to zkušení vědci a já jim důvěřoval. Nakonec pro mě bylo těžké věřit, že Bůh existuje.

Co vás vedlo k tomu, že jste svůj názor na vznik života přehodnotil?

V roce 1999 jsem potkal kamaráda, se kterým jsem dřív chodil do školy. Stal se svědkem Jehovovým a vzal mě na jejich shromáždění. V té době k nám také přišel jiný svědek a dal nám knihu Existuje Stvořitel, který se o vás stará? *

Jak na vás ta kniha zapůsobila?

Zaujalo mě, že byla napsaná na základě důkladného výzkumu. Začal jsem pochybovat o tom, že evoluční teorie opravdu vysvětluje plánovitost v přírodě.

Co z přírody na vás udělalo dojem?

K mé práci biochemika patřilo studium určitých molekul v sinicích, které žijí v oceánech. Tyto mikroorganismy nezískávají živiny z jiných živých organismů. Někteří odborníci si myslí, že byly prvními živými organismy na  planetě. Využívají extrémně složitý chemický proces, aby za pomoci energie ze slunečního světla přeměnily vodu a oxid uhličitý na výživu. Tento proces se vědcům ještě nepodařilo zcela pochopit. Byl jsem také ohromen tím, že sinice dokážou nesmírně efektivně zachycovat světlo.

Sluneční světlo využívají k získávání energie i listy. Co je tedy zvláštního na těchto bakteriích?

Čím hlouběji jsme v moři, tím méně je tam světla. Takže sinice, které tam žijí, musí zachytit každou částečku světelné energie, jež se k nim dostane. Dělají to prostřednictvím vysoce sofistikovaných antén. Nasbíraná energie je s téměř 100procentní efektivitou přenesena do center produkujících výživu. Konstrukční řešení tohoto světlosběrného aparátu zaujalo dokonce výrobce solárních panelů. Samozřejmě že solární články nejsou zdaleka tak efektivní jako systémy v těchto bakteriích.

K jakému závěru jste došel?

Přemýšlel jsem o tom, jak se vědci snaží napodobit úžasné mechanismy v živých organismech, a došel jsem k závěru, že původcem života musí být Bůh.

Přemýšlel jsem o tom, jak se vědci snaží napodobit úžasné mechanismy v živých organismech, a došel jsem k závěru, že původcem života musí být Bůh. Moje víra ale není založena jenom na studiu vědy. Zakládá se také na pečlivém zkoumání Bible.

Co vás přesvědčilo, že Bible je od Boha?

Jedním z mnoha důkazů pro mě bylo to, že se do nejmenších detailů splnila biblická proroctví. Například několik staletí předem Izajáš předpověděl podrobnosti ohledně Ježíšovy smrti a pohřbu. Víme, že toto proroctví bylo napsáno před Ježíšovou smrtí, protože svitek Izajáše nalezený v Kumránu byl pořízen asi sto let před Ježíšovým narozením.

Proroctví říká: „Pohřební místo si . . . udělá dokonce u ničemných a u bohaté třídy ve své smrti.“ (Izajáš 53:9, 12) Je zajímavé, že Ježíš byl popraven se zločinci, ale pochován do hrobky bohaté rodiny. To je jen jedno z mnoha splněných proroctví, které mě přesvědčily, že autorem Bible je Bůh. (2. Timoteovi 3:16) Časem jsem se stal svědkem Jehovovým.

Jste rád, že jste svědek Jehovův?

Naše víra není slepá, neignoruje vědecká fakta.

Ano. Naše víra není slepá, neignoruje vědecká fakta. Také zásady, kterými se řídíme, jsou pevně založené na Bibli. Mám radost, že povzbudivé biblické myšlenky mohu říkat dalším lidem a pomáhat jim najít odpovědi na jejich otázky.

^ 9. odst. Vydali ji svědkové Jehovovi.