Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Deprese

Deprese

Co je deprese?

„Jsem rozladěný, hluboce jsem se sklonil až do krajnosti; celý den chodím smutný.“ Žalm 38:6

CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI

Každý občas bývá na dně, ale klinická deprese je dlouhodobá vysilující nemoc, která zasahuje do každodenního života. Stojí za povšimnutí, že ne všichni odborníci se shodují na tom, kdy jde o běžný smutek a kdy o nemoc. S jistotou však můžeme říct, že některé lidi sužují silné negativní emoce, které jsou někdy doprovázeny pocity méněcennosti a nepřiměřenými pocity viny.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible vypráví o mnoha mužích a ženách, kteří bojovali s negativními emocemi. Například Haně bylo „hořko v duši“, což je výraz, který se překládá také jako „v hluboké úzkosti“ nebo „do duše zarmoucená“. (1. Samuelova 1:10) Prorok Elijáš byl jednou tak zdrcený, že prosil Boha, aby si vzal jeho život. (1. Královská 19:4)

Křesťanům v prvním století bylo řečeno: „Mluvte utěšujícím způsobem ke sklíčeným duším.“ (1. Tesaloničanům 5:14) V jedné knize se uvádí, že výraz „sklíčené duše“ se může vztahovat na jednotlivce, které „dočasně přemohl stres“. Je tedy zřejmé, že dokonce i věrní muži a ženy, o kterých se píše v Bibli, byli někdy sklíčení.

 Může si za to člověk sám?

„Všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti.“ Římanům 8:22

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible vysvětluje, že nemoci jsou jedním z důsledků vzpoury prvních dvou lidí. Například Žalm 51:5 uvádí: „V provinění jsem byl zrozen v porodních bolestech a v hříchu mě počala má matka.“ A v Římanům 5:12 je napsáno, že „skrze jednoho člověka [Adama] vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili“. Jelikož jsme po Adamovi zdědili nedokonalost, všichni jsme náchylní k nemocem – k tělesným i duševním. Výsledkem je, že „všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti“. (Římanům 8:22) Bible však také nabízí naději, kterou nemůže dát žádný lékař – slibuje pokojný nový svět, kde nebudou žádné nemoci ani poruchy, tedy ani deprese. (Zjevení 21:4)

Jak můžete depresi zvládat?

„Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje.“ Žalm 34:18

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Nemůžete vždycky ovlivnit okolnosti a je normální, že na vás občas dolehnou špatné věci. (Kazatel 9:11, 12) Můžete ale udělat praktické kroky, aby negativní pocity neovládaly váš život.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V Bibli se píše, že nemocní potřebují lékaře. (Lukáš 5:31) Pokud tedy trpíte vysilující poruchou nálady, není nic špatného na tom, když vyhledáte lékařskou pomoc. Bible také klade důraz na hodnotu modlitby. Například Žalm 55:22 říká: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří. Nikdy nedovolí, aby se spravedlivý potácel.“ Modlitba není nějaká psychická berlička, ale je to skutečný rozhovor s Bohem Jehovou, který „je blízko těm, kdo mají zlomené srdce“. (Žalm 34:18)

Také vám může pomoci, když se se svými pocity svěříte někomu blízkému. (Přísloví 17:17) „Jeden spoluvěřící mě laskavě přiměl k tomu, abych se o své depresi rozpovídala,“ říká Daniela, která je svědkem Jehovovým. „I když jsem se takovému rozhovoru léta vyhýbala, brzy jsem si uvědomila, že právě to jsem celou tu dobu potřebovala. Překvapilo mě, jakou úlevu jsem pak pocítila.“