Přejít k článku

Přejít na obsah

Co byste měli vědět o epilepsii

Co byste měli vědět o epilepsii

VÁŠ známý náhle ztratí vědomí a spadne na zem. Je strnulý a pak se začne svíjet v křečích. Pokud víte, že trpí epilepsií, můžete mu poskytnout vhodnou pomoc. Lidé mívají o této nemoci zkreslené představy, a tak může být užitečné přečíst si o ní několik základních faktů.

Co je epilepsie? Je to onemocnění mozku, které vyvolává krátké záchvaty. Záchvat obvykle netrvá déle než pět minut. Situace popsaná v úvodu článku je charakteristická pro takzvaný velký epileptický záchvat (grand mal).

Co záchvaty způsobuje? Odborníci se domnívají, že příčinou je prudký nárůst elektrické aktivity nervových buněk v mozku. Proč se to děje, však zůstává záhadou.

Co mám udělat, když má někdo velký epileptický záchvat? „Okolostojící by měli počkat, až záchvat odezní, a nesnažit se křečím zabránit. Měli by ale na nemocného dohlížet, aby zajistili, že si neublíží a může dýchat,“ píše se v The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders. Dále se však v knize uvádí: „Je nutné zavolat záchrannou službu, pokud záchvat trvá déle než pět minut, pokud po záchvatu okamžitě následuje další nebo pokud se epileptik po skončení záchvatu do několika minut neprobere z bezvědomí.“

Jak mohu pomoci člověku, který má záchvat? Podložte mu hlavu něčím měkkým a odstraňte z dosahu jeho hlavy ostré předměty. Po skončení záchvatu ho otočte na bok, jak je to ukázáno na doprovodných obrázcích.

Co mám dělat, až se probere? Nejdřív ho ujistěte, že je všechno v pořádku. Potom mu pomozte vstát a odveďte ho někam, kde si může odpočinout. Většina lidí je po záchvatu zmatená a ospalá, jiní se ale rychle vzpamatují a mohou pokračovat v tom, co dělali předtím.

Jsou epileptické záchvaty vždycky doprovázené křečemi? Ne. Někteří lidé mají krátkodobou poruchu vědomí a nespadnou přitom na zem. Jedná se o malý epileptický záchvat (petit mal, absence), který většinou netrvá dlouho a nemá přetrvávající následky. Někdy může nastat prodloužený malý epileptický záchvat  o délce několika minut. V takovém případě dotyčný přechází po pokoji, tahá se za oblečení nebo se chová jinak zvláštně. Po záchvatu může být malátný.

Jaké to je, žít s epilepsií? Je pochopitelné, že mnozí epileptici bojují s neustálým strachem, kdy a kde dostanou příští záchvat. Aby se vyhnuli trapným situacím, mohou se zdráhat chodit mezi lidi.

Jak mohu pomáhat člověku, který má epilepsii? Povzbuďte ho, aby se vám svěřil se svými pocity. Dobře naslouchejte. Zeptejte se ho, co byste měli udělat, když dostane záchvat. Jelikož hodně lidí s epilepsií nemůže řídit auto, možná byste mu mohli nabídnout, že ho svezete, kam bude potřebovat, nebo mu pro něco zajedete.

Je možné záchvaty omezit, nebo jim dokonce předejít? Pravděpodobnost záchvatu mohou zvyšovat některé faktory, například stres a nedostatek spánku. Odborníci proto epileptikům doporučují, aby dostatečně odpočívali a pravidelně cvičili. V některých případech se záchvatům předešlo také užíváním léků.