Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Pravda o Halloweenu

Pravda o Halloweenu

Slaví se Halloween i ve vaší zemi? Ve Spojených státech a v Kanadě je velmi populární a slaví se každý rok 31. října. S jeho zvyky se ale můžeme setkat i v mnoha jiných částech světa. V některých zemích se těší oblibě svátky, kterým se sice říká jinak, ale mají s Halloweenem společné rysy, například spojení s duchovním světem, kam patří duchové zemřelých, skřítkové, čarodějnice, nebo dokonce ďábel a démonští andělé. (Viz rámeček  „Obdoby Halloweenu ve světě“.)

VY SAMI možná nevěříte v nadpřirozené síly. Halloween a podobné svátky jsou pro vás spíše příležitostí, kdy se můžete pobavit nebo pomoci svým dětem rozvíjet představivost. Mnozí je ale považují za škodlivé, a to hned z několika důvodů.

  1. Encyclopedia of American Folklore říká, že „nedílnou součástí Halloweenu je možnost spojit se s duchovními silami, které často zastrašují nebo děsí“. (Viz rámeček  „Halloween v proudu času“.) I mnohé svátky podobné Halloweenu mají pohanský původ a hluboké kořeny  v uctívání předků. Až dodnes lidé po celém světě využívají tyto dny k tomu, aby navázali kontakt s domnělými duchy mrtvých.

  2. I když Halloween je považován převážně za americký svátek, každý rok ho lidé slaví ve stále více zemích. Mnozí ale nevědí, že symboly, výzdoba a zvyky mají pohanský původ a většina z nich souvisí s nadpřirozenými bytostmi a magickými silami. (Viz rámeček  „Jaký mají původ?“.)

  3. Tisíce vyznavačů čarodějnického kultu Wicca, kteří zachovávají keltské rituály, stále nazývají Halloween starým označením Samhain a považují ho za nejposvátnější noc v roce. Noviny USA Today citují jednoho čaroděje, který řekl: „[Křesťané] si to neuvědomují, ale slaví s námi náš svátek. . . . To se nám líbí.“

  4.   Svátky, jako je Halloween, jsou v rozporu s tím, co učí Bible. Píše se v ní: „Nenajde se u tebe nikdo, kdo . . . by provozoval věštění, zaříkávání, hadačství nebo čarodějnictví, nikdo, kdo by užíval kouzel, kdo by se dotazoval přízraků a věštců, kdo by vyvolával mrtvé.“ (5. Mojžíšova 18:10, 11, Jeruzalémská bible; viz také 3. Mojžíšovu 19:31; Galaťanům 5:19–21)

Snad pro vás bylo užitečné dozvědět se o temném původu Halloweenu a podobných svátků. Na základě těchto informací se možná rozhodnete, stejně jako spousta jiných lidí, že je slavit nebudete.

„[Křesťané] si to neuvědomují, ale slaví s námi náš svátek. . . . To se nám líbí.“ (Výrok jednoho čaroděje otištěný v novinách USA Today)

^ 37. odst. „Hallow“ je starý výraz, který znamená „svatý“. „All Hallows’ Day“ (den Všech svatých) je svátek na připomínku zemřelých svatých a mučedníků. Večer před tímto dnem se nazýval „All Hallow Even“ a později byl zkrácen na Halloween.