Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Předmanželský sex

Předmanželský sex

Je něco špatného na předmanželském sexu?

„Bůh chce, . . . abyste se zdržovali smilstva.“ 1. Tesaloničanům 4:3

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

V některých kulturách se toleruje sex mezi plnoletými lidmi, kteří nejsou v manželství. Někde je přijatelné, když se určitým formám sexuálního chování věnují i svobodní dospívající.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Pro některé sexuální aktivity mimo manželství je v Bibli použito slovo smilstvo. Bůh Jehova od svých služebníků očekává, aby se ho vyvarovali. (1. Tesaloničanům 4:3) Smilstvo je uvedeno mezi vážnými hříchy, jako je cizoložství, spiritismus, opilství, modlářství, vražda a krádež. (1. Korinťanům 6:9, 10; Zjevení 21:8)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Jedním důvodem je, že „Bůh bude soudit smilníky“. (Hebrejcům 13:4) Ještě důležitější však je, že když posloucháme Boží mravní zákony, dáváme tím najevo, že Boha milujeme. (1. Jana 5:3) A ti, kdo dodržují jeho přikázání, mají jeho přízeň. (Izajáš 48:18)

 Je nesprávné i to, když se nesezdaní lidé věnují jiným sexuálním aktivitám?

„Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti.“ Efezanům 5:3

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí si myslí, že s výjimkou pohlavního styku se nesezdaní lidé mohou věnovat jakýmkoli sexuálním aktivitám.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible považuje za nemorální nejen smilstvo, ale také sexuální „nečistotu“ a „nevázané chování“. (2. Korinťanům 12:21) Je zřejmé, že Bohu jsou odporné i jiné formy sexuálního chování než přímo pohlavní styk, pokud se na nich podílí lidé, kteří nejsou v manželství.

Stručně řečeno, podle Bible patří jakékoli sexuální aktivity pouze do manželství. Bible také odsuzuje „žádostivou vášeň“. (1. Tesaloničanům 4:5, Bible21) Co to znamená? Uvažujme o příkladu, který se dá uplatnit jak na muže, tak na ženy. Nějaká žena je možná rozhodnutá, že nebude mít pohlavní styk se svým přítelem, ale přesto se s ním věnuje jiným sexuálním aktivitám. Tím vlastně oba žádostivě touží po něčem, co jim nepatří. Taková sexuální chamtivost je v Bibli odsouzena. (Efezanům 5:3–5)

Jak se můžete vyhýbat sexuální nemravnosti?

„Prchejte před smilstvem.“ 1. Korinťanům 6:18

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Bible říká, že lidem, kteří sexuálně žijí před manželstvím, hrozí, že přijdou o přátelství s Bohem. (Kolosanům 3:5, 6)

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible radí: „Prchejte před smilstvem.“ (1. Korinťanům 6:18) To znamená, že se člověk musí držet co nejdál od čehokoli, co by ho mohlo k sexuální nemravnosti lákat. (Přísloví 22:3) Aby v tomto ohledu zůstal čistý, neměl by si například vybírat za blízké přátele lidi, kteří ignorují Boží zásady ohledně sexu. Bible varuje: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20)

Když se člověk zabývá nemravnými myšlenkami, může to vést k nemravnému chování. (Římanům 8:5, 6) Je proto moudré vyhýbat se hudbě, filmům, tištěnému materiálu a čemukoli jinému, co nevhodným způsobem zobrazuje sex nebo co nějak propaguje sexuální chování, které Bůh neschvaluje. (Žalm 101:3)