Přejít k článku

Přejít na obsah

 INTERVIEW | BRETT SCHENCK

„Jsem přesvědčený, že původcem života je Bůh“

„Jsem přesvědčený, že původcem života je Bůh“

Brett Schenck žije ve Spojených státech a je poradcem v oblasti životního prostředí. Studoval vzájemnou závislost rostlin, zvířat a prostředí, ve kterém žijí. Proč věří ve Stvořitele? Redaktor časopisu Probuďte se! mu položil několik otázek ohledně jeho profese a víry.

Proč jste si vybral studium ekologie?

Můj otec byl strojní inženýr a často se mnou nadšeně mluvil o matematice a vědě. Jako kluk jsem se zaujetím pozoroval rostliny a zvířata v potocích a rybnících blízko našeho domu ve vesnici New Paris v Ohiu. A tak když jsem začal studovat na Purdueově univerzitě, vybral jsem si obor ekologie.

Zajímalo vás náboženství?

Ano. Tatínek mě povzbuzoval, abych zkoumal učení luteránské církve. Studoval jsem koiné neboli obecnou řečtinu, což je jeden z jazyků, ve kterém byla napsána Bible. K Bibli jsem získal hlubokou úctu.

Jaký názor jste měl na evoluční teorii?

Moje církev ji přijímala, kolegové v ní věřili, a tak jsem ji nikdy nezpochybňoval. Zároveň jsem ale věřil v Boha. Myslel jsem si, že evoluční teorie a víra se dají skloubit dohromady. I když jsem měl k Bibli úctu, nemyslel jsem si, že je od Boha.

Proč jste tento názor změnil?

Jednou mě a moji manželku Debbie navštívili dva svědkové Jehovovi, Steve a Sandy. Ukázali nám, že i když Bible není vědecká učebnice, je vědecky přesná. Například o Bohu je tam napsáno: „Je Jeden, který bydlí nad kruhem země.“ (Izajáš 40:22) Také je v ní uvedeno: „Zavěšuje zemi na ničem.“ (Job 26:7) Tehdy jsem ke studiu ekologie používal satelitní  snímky, takže na mě tyto biblické verše silně zapůsobily. Byly zapsány dávno před tím, než někdo mohl vyfotit kruh země zavěšené na ničem. Při studiu Bible se Stevem a Sandy jsem se dozvěděl o proroctvích, která se splnila, poznal jsem rady, které fungují, a dostal odpovědi, které mě uspokojily. Postupně jsem se přesvědčil o tom, že Bible je Boží Slovo.

Kdy jste změnil názor na vznik života?

Jednou mi Steve ukázal v Bibli tento jasný výrok: „Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby vytvořil člověka z prachu zemské půdy.“ (1. Mojžíšova 2:7) Máme tedy záznam o původu prvního člověka. To mě přivedlo k otázce: Je Bible v souladu s vědeckými fakty? Steve mě povzbudil, abych to prozkoumal, což jsem taky udělal.

Co jste se dozvěděl o evoluci?

Spoustu věcí. Evoluční teorie se například snaží vysvětlit původ druhů. Živí tvorové mají skvěle fungující orgány, jako třeba srdce, plíce nebo oči. Kromě toho můžeme na mikroskopické úrovni pozorovat úžasně zkonstruované „stroje“ v buňkách. Odkud se vzaly? Evolucionisté tvrdí, že ty nejlepší mechanismy jsou vybírány automaticky, protože tvorové, kteří je mají, snadněji přežijí. Tato teorie ale neodpovídá na otázku, jak vznikly. Jak jsem sám zjistil, mnoho vědců si myslí, že evoluční teorie na tuto otázku nedokáže odpovědět. Jeden profesor zoologie mi soukromě řekl, že nevěří žádné z evolučních teorií, ale své názory neventiluje, protože má strach, že by přišel o práci.

Posílilo vaši víru studium ekologie?

Ano. K mojí práci patří zkoumání toho, jak jsou živé organismy na sobě vzájemně závislé. Všechno živé na naší planetě je na něčem závislé. Vezměme si například květiny a včely. Barva, vůně, nektar a stavba květů jsou vytvořené tak, aby přitahovaly včely, na kterých zůstane pyl. Včely jsou zase vytvořené tak, aby získávaly nektar a aby přenesly pyl z jednoho květu na jiný a opylily ho. Je z toho jasné, že květiny a včely jsou vytvořené takovým způsobem, aby si vzájemně poskytovaly, co potřebují.

„Odolnost celého systému života na zemi mě přesvědčuje, že původcem života je Bůh.“

Při zkoumání ekosystému vidíme provázanost v obrovském měřítku. Ekosystém je prostředí, ve kterém žijí společně možná tisíce druhů zvířat, rostlin, bakterií a hub. Všechna zvířata jsou závislá na rostlinách, které jim poskytují potravu a kyslík, a většina kvetoucích rostlin je závislá na zvířatech. Ačkoli jsou ekosystémy velmi složité a organismy v nich křehké, mohou přetrvávat celá tisíciletí. I když je nějaký složitý ekosystém narušen znečištěním, jakmile je zdroj znečištění odstraněn, ekosystém se brzy zase obnoví. Když přemýšlím o tom, jak odolný je celý systém života na zemi, přesvědčuje mě to, že původcem života je Bůh.

Proč jste se stal svědkem Jehovovým?

Hluboce mě znepokojovalo, jak lidé ničí životní prostředí. Věděl jsem, že ekosystémy jsou sice odolné, ale nejsou nezničitelné. Svědkové Jehovovi mi v Bibli ukázali, že Bůh způsobí, „aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi“. (Zjevení 11:18) Tato slova pro mě byla důležitá. Jak jsem ve studiu Bible pokračoval, postupně jsem si uvědomil, že naděje, o které mluví Bible, je jistá.

Rád mluvím o své víře s druhými a studoval jsem Bibli s několika vědci. V 55 letech jsem odešel předčasně do důchodu, abych měl víc času pomáhat lidem poznat stvořitele života a jeho záměr s naší nádhernou planetou.