Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

Svět

Nasytit všechny obyvatele naší planety není jen otázkou produkce potravin. Odhaduje se, že zemědělci nyní produkují tolik potravin, že by nasytili 12 miliard lidí, tedy o 5 miliard víc, než kolik čítá současná světová populace. Příčinou toho, že mnozí lidé hladoví, jsou spíš ekonomická hlediska, špatná distribuce a plýtvání.

Británie a Spojené státy

Téměř čtvrtina (24 procent) dotázaných pracovníků ve finančním sektoru řekla, že „se možná budou muset dopustit neetického nebo nezákonného jednání, aby byli úspěšní“. Šestnáct procent respondentů připustilo, že by spáchali zločin, „kdyby věděli, že se na to nepřijde“.

Argentina

Tři z pěti učitelů v Argentině žádají o volno z práce kvůli stresu nebo násilí, kterému jsou na svém pracovišti vystaveni.

Jižní Korea

Nejběžnější typ domácnosti v Jižní Koreji zanedlouho budou tvořit lidé, kteří žijí sami.

Čína

Předpokládá se, že kvalita ovzduší ve dvou třetinách čínských měst nebude odpovídat novým vládním normám, které začnou platit v roce 2016. Kvalita vody z většiny podzemních zdrojů je navíc hodnocena jako „špatná nebo extrémně špatná“.