Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Pornografie

Pornografie

Odsuzuje Bible pornografii?

„Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ Matouš 5:28

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Pornografie je dnes oblíbenější a dostupnější než kdy dřív. Pokud se chcete líbit Bohu a být v životě šťastnější, měli byste vědět, co si o ní Bůh myslí.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible se o pornografii výslovně nezmiňuje. Přesto je sledování pornografie v přímém rozporu s mnoha biblickými zásadami.

Bible například jasně říká, že když se ženatý muž „stále dívá na nějakou ženu“, která není jeho manželkou, a živí tak v sobě sexuální touhu, může to skončit cizoložstvím. Zásada obsažená v tomto biblickém výroku se vztahuje na kohokoli — ať je v manželství, nebo svobodný —, kdo „se stále dívá“ na pornografii a přitom v sobě živí nemravné touhy. Takové jednání je Bohu odporné.

Je pornografie špatná i v případě, že nevede k sexuální nemravnosti?

„Umrtvujte proto své tělesné údy, . . . pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost.“ Kolosanům 3:5

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří odborníci zpochybňují, že existuje úzká souvislost mezi pornografií a nemravným chováním. I kdyby měli pravdu, je něco špatného na samotném sledování pornografie?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Podle Bible je nepřijatelné „oplzlé žertování“. (Efezanům 5:3, 4) Jak by tedy mohla být přijatelná pornografie? V dnešní době často obsahuje obrazový záznam skutečného cizoložství, homosexuality a dalších forem smilstva. Je jasné, že lačné sledování takového nemravného chování je Bohu mnohem odpornější než oplzlá mluva.

Odborníci vedou debaty o tom, jaká je pravděpodobnost, že lidé, kteří se dívají na pornografii, své představy zrealizují. Bible ale jasně ukazuje, že sledování pornografie je samo o sobě duchovně zhoubné a hluboce uráží Boha. Čteme v ní tuto vybídku: „Umrtvujte proto své tělesné údy, . . . pokud jde o smilstvo [a] pohlavní choutky.“ (Kolosanům 3:5) Ti, kdo se dívají na pornografii, dělají pravý opak — své touhy neumrtvují, ale živí a rozněcují.

Co vám může pomoci se pornografie vyvarovat?

„Pátrejte po tom, co je dobré, a ne, co je špatné . . . Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré.“ Amos 5:14, 15

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible mluví o lidech, kteří žili promiskuitně, opíjeli se a kradli, ale přestali s tím. (1. Korinťanům 6:9–11) Jak se jim to podařilo? Jelikož se řídili moudrostí z Božího Slova, naučili se nenávidět, co je špatné.

Člověk se může naučit nenávidět pornografii tak, že do hloubky přemýšlí o hrozných následcích tohoto škodlivého zlozvyku. Z nedávné studie, kterou vydala státní univerzita v Utahu, vyplývá, že někteří lidé závislí na pornografii se potýkají s „depresí, sociální izolací, zničenými vztahy“ a dalšími smutnými následky. Ale to není všechno. Jak už bylo řečeno, sledování pornografie je Bohu odporné, a tak vede k něčemu mnohem horšímu — brání lidem vytvořit si se Stvořitelem přátelský vztah.

Bible nám může pomoci, abychom se naučili milovat, co je správné. Čím víc ji čteme, tím silnější je naše láska k jejím morálním měřítkům. Tato láska nám pomůže se pornografie vyvarovat a mít stejný postoj jako žalmista, který napsal: „Nepostavím si před oči nic neužitečného.“ (Žalm 101:3)