Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Jak být dobrým otcem

Jak být dobrým otcem

„Co jsem udělal špatně?“ Tato otázka trápila Michaela * z Jižní Afriky. I když se ze všech sil snažil být dobrým otcem, kdykoli si vzpomněl na svého vzpurného 19letého syna, přemýšlel, co mohl udělat jinak.

Naproti tomu se zdá, že Terry ze Španělska byl jako otec úspěšnější. Jeho syn Andrew říká: „K mým nejranějším vzpomínkám na tátu patří ty, kdy mi četl, hrál si se mnou a brával mě na výlety, kde jsme spolu mohli být jenom my dva. Z učení uměl udělat zábavu.“

Pravda je, že být dobrým otcem není jednoduché. Může vám však pomoci několik zásad. Mnozí otcové zjistili, že jejich rodina má užitek z toho, když uplatňují moudrost, která je obsažená v Bibli. Uvažujme o některých praktických radách z této knihy.

 1. Udělejte si na rodinu čas

Jak svým dětem dáváte najevo, že jsou pro vás důležité? Určitě pro ně děláte mnoho věcí, například tvrdě pracujete, aby měly co jíst a měly pohodlný domov. To byste nedělali, kdyby vám na nich nezáleželo. Pokud jim ale nevěnujete dost  času, mohou si myslet, že důležitější jsou pro vás jiné věci, třeba práce, přátelé nebo záliby.

Odkdy by měl otec trávit se svými dětmi čas? Matka si vytváří vztah se svým děťátkem, když je ještě v děloze. Asi 16 týdnů po početí už děťátko slyší. V tomto období si k němu může začít vytvářet jedinečný vztah i otec. Může naslouchat, jak mu tluče srdíčko, cítit, jak kope, mluvit na něj a zpívat mu.

Biblická zásada: V biblických dobách byli muži osobně zapojeni do vzdělávání svých dětí. Otcové byli povzbuzováni, aby s nimi pravidelně trávili čas, jak je to vidět z výroku zapsaného v 5. Mojžíšově 6:6, 7: „Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci; a budeš je vštěpovat svému synovi a mluvit o nich, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.“

2. Dobří otcové dobře komunikují

Klidně naslouchejte a neodsuzujte

Abyste s dětmi dokázali dobře komunikovat, musíte jim pozorně naslouchat. Snažte se, abyste při tom nereagovali přehnaně.

Pokud si vaše děti budou myslet, že rychle ztratíte trpělivost nebo je hned odsoudíte, nebudou mít chuť se vám svěřovat. Když jim ale budete klidně naslouchat, dáte jim najevo, že se o ně upřímně zajímáte. Ony vám zase budou mnohem raději sdělovat své myšlenky a pocity.

Biblická zásada: Praktická moudrost obsažená v Bibli se osvědčila v řadě oblastí každodenního života. Bible například říká: „Každý člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení, pomalý k zlobě.“ (Jakub 1:19) Otcové, kteří se touto zásadou řídí, umí se svými dětmi lépe komunikovat.

 3. Láskyplně ukázňujte a chvalte

I když máte špatnou náladu nebo jste rozzlobení, ukázňování by mělo být projevem toho, že se o své dítě s láskou zajímáte a chcete pro něj to nejlepší. K ukázňování patří rady, kárání, vzdělávání a případně trestání.

Ukázňování je mnohem účinnější, když otec své děti pravidelně chválí. Jedno starověké přísloví říká: „Jako zlatá jablka v stříbrných řezbách je slovo pronesené v pravý čas.“ (Přísloví 25:11) Chvála dětem pomáhá získat dobré vlastnosti. Pokud jim rodiče věnují pozornost a dávají jim najevo, že si jich váží, přispívá to k jejich rozvoji. Otec, který vyhledává příležitosti k pochvale, svým dětem pomáhá vybudovat si sebedůvěru a motivuje je, aby se nevzdávaly, když se snaží dělat, co je správné.

Biblická zásada: „Otcové, nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti.“ (Kolosanům 3:21)

4. Milujte svou manželku a mějte k ní úctu

Na děti má bezpochyby vliv i to, jak otec plní svou úlohu manžela. Skupina odborníků, která se zabývá rozvojem dítěte, říká: „Jedna z nejlepších věcí, kterou může otec pro své děti udělat, je projevovat úctu jejich matce. . . . Když děti vidí, že jejich rodiče k sobě mají úctu, cítí se v bezpečí.“ (The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children.) *

Biblická zásada: „Manželé, milujte stále své manželky . . . [Ať] každý z vás osobně miluje svou manželku jako sám sebe.“ (Efezanům 5:25, 33)

 5. Uplatňujte praktickou moudrost od Boha

Otcové, kteří upřímně milují Boha, mohou předat svým dětem to nejcennější dědictví — blízký vztah s jejich nebeským Otcem.

Po desetiletích tvrdé práce při výchově šesti dětí dostal Antonio, který je svědkem Jehovovým, tento krátký dopis od jedné ze svých dcer: „Milý tatínku, chci ti poděkovat, že jsi mě vychoval tak, abych milovala Boha Jehovu a měla ráda druhé lidi i sebe — zkrátka tak, abych měla vyrovnanou osobnost. Viděla jsem, že miluješ Jehovu a že ti na mně osobně záleží. Děkuju ti, že jsi vždycky dával Jehovu na první místo a že jsi s námi jednal jako s dary od Boha!“

Biblická zásada: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci.“ (5. Mojžíšova 6:5, 6)

Je jasné, že úloha otce zahrnuje mnohem víc než jen uvedených pět bodů a že i když se ze všech sil snažíte být dobrým otcem, nebudete dokonalí. Pokud ale budete tyto zásady uplatňovat s láskou a vyrovnaně, opravdu můžete být dobrým otcem. *

^ 3. odst. Některá jména v tomto článku byla změněna.

^ 19. odst. Dokonce i po rozvodu může otec svým dětem pomoci, aby měly s matkou dobrý vztah, když s ní bude jednat uctivě a důstojně.

^ 25. odst. Více rad k rodinnému životu najdete v knize Tajemství rodinného štěstí na www.jw.org.