Přejít k článku

Přejít na obsah

 ZEMĚ A LIDÉ

Na návštěvě v Kamerunu

Na návštěvě v Kamerunu

PRVNÍMI obyvateli Kamerunu byli zřejmě Pygmejové Baka. V 16. století se na toto území dostali Portugalci a o několik set let později dobyli severní Kamerun Fulbové, národ vyznávající islám. Dnes se 40 procent obyvatel hlásí ke křesťanství, 20 procent jsou muslimové a zbývajících 40 procent praktikuje tradiční africká náboženství.

Svědkové Jehovovi vydávají biblické publikace i v basarijštině, kterou se mluví v Kamerunu

Lidé z venkovských oblastí jsou mimořádně pohostinní. Návštěvníky přivítají, pozvou dovnitř a nabídnou jim vodu a jídlo. Pokud byste takovou pohostinnost odmítli, považovali by to za urážku. Když ji přijmete, bude to pro ně pocta.

Rozhovor začíná tím, že host pozdraví členy rodiny a zeptá se, jak se jim vede. Je dokonce zvykem zeptat se, jak se daří zvířatům. „Když host odchází, nestačí jen říct mu ‚na shledanou‘,“ vysvětluje rodilý  Kameruňan Joseph. „Hostitel ho často kus cesty doprovodí a přitom si spolu povídají. Pak se s ním rozloučí a vrátí se domů. Když se s hostem takto nejedná, může mít pocit, že se mu nedostalo náležité úcty.“

Na řece Sanaga jsou běžně k vidění kánoe z vydlabaného kmene. Plachty se vyrábí z jakéhokoli materiálu, který je dispozici

Skupina přátel jí někdy z jednoho talíře — občas pouze rukama. V Kamerunu je tento zvyk symbolem jednoty. Někdy se takto stmelí přátelství, které kvůli něčemu ochladlo. Společným jídlem jako by obě strany říkají: „Zase je mezi námi pokoj.“

Svědkové Jehovovi, vydavatelé tohoto časopisu, se v Kamerunu scházejí ve více než 300 sborech a vedou přibližně 65 000 biblických studií