Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible — Kniha přesných proroctví, 7. část

„Přijde konec“

Bible — Kniha přesných proroctví, 7. část

Tato série osmi článků rozebírá jeden význačný rys Bible — její proroctví neboli to, co předpověděla do budoucnosti. Články vám pomohou získat odpovědi na tyto otázky: Jsou biblická proroctví pouze výmyslem chytrých lidí? Nebo jsou inspirována Bohem? Vybízíme vás, abyste prozkoumali důkazy.

ROZČILUJE vás, že zkorumpované vlády utlačují a vykořisťují své občany? Připadá vám nespravedlivé, že velké obchodní společnosti profitují na úkor chudých lidí? Pobuřuje vás, že náboženští představitelé obírají své ovečky o peníze nebo učí vyložené lži? Pokud ano, možná vás potěší, že i Bible takové věci odsuzuje. Tento článek rozebírá (1) biblická proroctví, která předpovídají konec veškeré špatnosti a zlých lidí, a (2) důvody, proč těmto proroctvím můžeme důvěřovat.

Konec špatnosti

Předcházející článek této série pojednával o složeném znamení, o kterém mluvil Ježíš a které ukazuje, že konec současného světa je blízko. Součástí znamení je to, že se má po celém světě kázat dobrá zpráva o Božím království, které bude brzy vládnout nad zemí. (Daniel 2:44; Matouš 24:3, 14) Ježíš řekl, že až bude kazatelská činnost vykonána, „přijde konec“. Možná vás překvapí, že nejprve Bůh odstraní falešné náboženství, které o něm neučí pravdu. V Bibli je falešné náboženství znázorněno nevěstkou nazvanou „Velký Babylón“. (Zjevení 17:1, 5; viz rámeček  „Co představuje Velký Babylón“ na straně 13.)

1. proroctví:

Na Velký Babylón „přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude  úplně spálen ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný“. (Zjevení 18:2, 8)

Splnění: Bible odhaluje, že ve svůj čas Bůh podnítí světové vládce, aby se obrátili proti nevěstce a zničili ji. „Zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části.“ (Zjevení 17:16) Jinými slovy, odhalí její hanebný charakter a oberou ji o obrovské bohatství. Toto zničení bude tak rychlé a úplné, že po ní nezbude ani stopa. (Zjevení 18:21)

Vládnoucí politici si budou myslet, že zničit Velký Babylón byl jejich nápad. Ale splnění tohoto úžasného proroctví potvrdí, že konec Velkého Babylónu způsobil Bůh. Bude to on, kdo „[vloží] do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr“. (Zjevení 17:17, Bible21)

2. proroctví:

„Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které . . . rozdrtí a ukončí všechna tato [lidská] království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Splnění: Až Bůh odstraní falešné náboženství, obrátí svou pozornost k politickým a obchodním organizacím a také ke špatným lidem. (Přísloví 2:22; Zjevení 19:17, 18) Bude to, jako když majitel domu vystěhuje nájemníky, kteří ničí jeho dům. Bůh způsobí, že budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“. Skoncuje s lidmi, kteří zemi zaplavují násilím a zvrhlými sexuálními praktikami. (Zjevení 11:18; Římanům 1:18, 26–29)

Kdo přežije? Bible odpovídá: „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:11; 72:7)

 Můžeme biblickým proroctvím věřit? Můžeme si být jistí, že Bůh ukončí špatnost a utrpení a ochrání spravedlivé lidi? Určitě ano.

Biblická proroctví jsou spolehlivá

Boží království odstraní veškeré falešné náboženství, zkorumpované vlády a chamtivý obchodní systém

Svědkové Jehovovi věří, že Bůh Jehova je autorem Bible a že všechno, co slíbil, splní. (2. Timoteovi 3:16) Je tato víra opodstatněná?

Kdybyste měli blízkého přítele, který vás má opravdu rád a nikdy v životě vám nezalhal, věřili byste mu, kdyby vám slíbil, že pro vás udělá něco dobrého, co je v jeho možnostech? Nepochybně ano. Bůh je ale lepší než jakýkoli lidský přítel. V Bibli je o něm napsáno, že „nikdy nelže“. (Titovi 1:2, Bible21)

Bůh neschvaluje slepou víru ani lehkověrnost. Proto vedl pisatele Bible, aby zapsali mnoho proroctví, která může splnit pouze on, všemohoucí Bůh. Některá proroctví a jejich splnění byla rozebrána v předchozích šesti částech této série. Můžeme se tedy spolehnout na to, že Bůh splní i proroctví, která se týkají naší budoucnosti, včetně těch, o kterých pojednává tento článek.

Stvořitel opravdu skoncuje s falešným náboženstvím, s utlačujícími vládami a s chamtivým obchodním světem. Chtěli byste vědět víc o tom, co pak bude následovat? Dozvíte se to v příštím čísle Probuďte se!, ve kterém vyjde poslední část této série.