Přejít k článku

Přejít na obsah

Stanovte jasné hranice

Stanovte jasné hranice

Buďte pevní a dodržujte své slovo

„Vychovávat děti samo o sobě není jednoduché a zvlášť to platí, když začínají dospívat a ze všech stran cítí tlak, aby se bouřily proti rodičům.“ DULCE, JIŽNÍ AFRIKA

Problém:

Bible předpověděla, že „v posledních dnech“ děti nebudou poslouchat rodiče. (2. Timoteovi 3:1, 2)

Návrhy:

Uvědomte si, že „aby děti prospívaly, potřebují pravidla a řád“. (Kniha The Single Parent Resource od Brook Noelové) Psycholog Barry G. Ginsberg, který se zabývá problémy dětí a rodin, říká: „Vztahy jsou lepší a méně stresující, když se stanoví jasné hranice.“ A dodává: „Čím jsou hranice jasnější a čím jasněji jsou vyjádřeny, tím je rodina šťastnější.“ Jak můžete takové hranice stanovit?

Buďte pevní. Podle jedné australské studie děti často sklouznou ke špatnému chování, když jejich rodiče nedokážou říct ne a stále jim ustupují. I v Bibli se píše: „Chlapec, kterému je dávána volnost, bude působit hanbu své matce.“ (Přísloví 29:15)

Nedovolte, aby vás pocity viny za to, že je rodina neúplná, vedly k tomu, že budete povolní. „Moje první reakce je někdy taková, že svoje dva syny lituju, protože musí vyrůstat jen s jedním rodičem,“ říká Yasmin. Jak ale uvidíme později, nedovolila, aby její pocity, na kterých není samo o sobě nic špatného, potlačily její dobrý úsudek.

Buďte důslední a dodržujte své slovo. (Matouš 5:37) „Předvídatelnost a důslednost v ukázňování hrají u dětí důležitou roli v prevenci špatného chování a citových problémů,“ píše se v časopise American Journal of Orthopsychiatry. Yasmin říká: „S kluky jsem si sedla a mluvili jsme spolu o ukázňování. Když se zachovají špatně, snažím se být důsledná. Naučila jsem se ale nejdřív naslouchat a pak jim v klidu vysvětlit, jak jejich jednání ovlivnilo naši rodinu. Až potom přijde na řadu trest, před kterým jsem je varovala.“

Buďte rozumní a neukázňujte děti v hněvu. Pokud jde o to, co je správné, musíte být pevní, ale když to situace vyžaduje, měli byste být pružní. U Jakuba 3:17 se píše, že „moudrost shora“, tedy moudrost od Boha, je „rozumná“. Rozumní lidé nejednají ukvapeně ani v hněvu. Také vždycky nelpí na pravidlech. Místo toho se nejdřív zamyslí, možná se dokonce pomodlí, a pak dokážou jednat klidněji a přiměřeně.

Pevnost, důslednost a rozumnost spolu s vaším dobrým příkladem vám pomohou stanovit hranice, díky kterým bude váš domov pro děti bezpečným přístavem.