Přejít k článku

Přejít na obsah

Hledejte pomoc u Boha

Hledejte pomoc u Boha

Hledáte při výchově dětí pomoc u Boha?

„Když manžel opustil mě a naše děti, prosila jsem Boha o pomoc a on moje modlitby vyslyšel. Vždycky jsme měli všechno, co jsme potřebovali. Pomáhal nám a vedl nás.“ MAKI, JAPONSKO

V DNEŠNÍM materialistickém světě se většina lidí o Boha nezajímá. Stvořiteli na nás ale záleží a chce, abychom byli v životě šťastní. To, co k nám cítí, je výstižně vyjádřeno v Izajáši 41:10: „Neboj se, vždyť jsem s tebou. . . . Skutečně ti pomohu.“

V předchozím článku jsme se dozvěděli o jednom způsobu, jak nám Bůh pomáhá — dává nám vysoké morální hodnoty, které jsou obsaženy v Bibli. (2. Timoteovi 3:16) Bible ale není jen rádce pro život. Odhaluje Boží úžasnou osobnost a také to, že nás Bůh miluje. Mnozí křesťanští rodiče — ať už v úplné, nebo neúplné rodině — se přesvědčili o tom, že když se řídí biblickými zásadami, sami na sobě pociťují Boží dobrotu.

Robert z Rakouska: „Bůh Jehova je lepší otec nebo matka než kdokoli z nás. Ví, co naše děti potřebují, a taky ví, jak je chránit. Proto se k němu se svou dcerou často modlím.“

Ajusa z Japonska: „Mám radost, když můj syn projeví důvěru v Jehovu tím, že řekne: ‚Jehova je s námi, takže všechno dobře dopadne.‘“

Cristina z Itálie: „Když mám dojem, že nějaký problém nedokážu sama zvládnout, pomodlím se k Jehovovi a nechám to v jeho rukou. Okamžitě pocítím vnitřní klid, protože vím, že se problém vyřeší tím nejlepším způsobem.“

Laurentine z Francie: „Můžu potvrdit, že Jehova mi jako osamělému rodiči žehná. Opravdu zachraňuje trpící a ty, kdo nemají otce nebo matku.“

Keiko z Japonska: „Bůh je nestranný. Chce se něžně starat o všechny rodiny, ať jsou úplné, nebo ne.“ (Skutky 10:34)

Stejně jako Bůh, i Ježíš Kristus je soucitný a zajímá se o nás. Řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím . . ., neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše.“ (Matouš 11:28–30) Můžeme si být jistí, že Ježíš a jeho nebeský Otec Jehova chtějí, abychom se v jejich láskyplné péči cítili příjemně. V Žalmu 34:8 je napsáno: „Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý.“ Bůh si opravdu přeje, abyste se sami přesvědčili, že jeho rady jsou účinné a že mu leží na srdci vaše blaho. Přijmete jeho laskavou nabídku?