Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Přiřaďte obrázky k veršům

Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:1–31. Jednotlivé obrázky spojte čarou s odpovídajícími biblickými verši. (Obrázky nejsou ve správném pořadí.)

NÁMĚT K ROZHOVORU:

 

Jak víme, že jednotlivé stvořitelské dny netrvaly 24 hodin?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Mojžíšovu 2:4; Žalm 90:4.

Co se o Jehovovi učíš z věcí, které vytvořil?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Žalm 115:16; Římanům 1:20; 1. Jana 4:8; Zjevení 4:11.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

 

Naplánujte si rodinnou exkurzi. Jděte se podívat do zoo, botanické zahrady nebo planetária, kde se dozvíte víc o svých oblíbených zvířatech, rostlinách nebo planetách. Pak si společně popovídejte o tom, co jste se díky této exkurzi dozvěděli o Jehovovi.

 Do sbírky

BIBLICKÁ KARTIČKA 23 JONATAN

OTÁZKY

 1. A. Jonatan byl nejstarší syn ․․․․․.
 2. B. Je pravda, že Jonatanův otec hodil po svém synovi kopí?
 3. C. Koho měl Jonatan moc rád a proč?

Z JEHO ŽIVOTA

Jonatan podporoval Davida jako Bohem dosazeného krále, přestože sám byl dědicem trůnu a navíc byl asi o 30 let starší. (1.Samuelova 23:15–18) Riskoval dokonce svůj život, aby ho ochránil před svým žárlivým otcem Saulem. (1. Samuelova 20:1–42) Jonatan byl pokorný. Jeho příklad můžeme napodobovat tím, že se budeme radovat, když druzí dostanou od Boha nějaké dobré věci.

ODPOVĚDI

 1. A. krále Saula. (1. Samuelova 14:47, 49)
 2. B. Ano. (1. Samuelova 20:33)
 3. C. Davida. Když David bojoval s Goliatem, ukázal, že je odvážný a miluje Jehovu. (1. Samuelova 17:1–18:4)

Lidé a země

  Jmenujeme se Pyae Sone Aung a Hsu Myat Yadanar Lwin. Je nám 11 a 7 a žijeme v Barmě. Víš, kolik je v Barmě svědků Jehovových? Je to 3 600, 6 300, nebo 10 000?

  Který puntík ukazuje, kde žijeme? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Barmy daleko?

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

 ODPOVĚDI

 1. 1 F.
 2. 2 B.
 3. 3 A.
 4. 4 E.
 5. 5 C.
 6. 6 D.
 7. 3 600.
 8. D.