Přejít k článku

Přejít na obsah

Získej motivaci

Získej motivaci

Motivaci získáš, když budeš vědět, že to, co děláš, má nějakou praktickou hodnotu.

JAKOU praktickou hodnotu má to, že chodíš do školy? Škola ti pomůže získat moudrost. A Bible říká, že „moudrost je pro ochranu“. (Kazatel 7:12) V jakém smyslu? Představ si, že jdeš nebezpečnou čtvrtí. Šel bys raději sám, nebo s kamarády, kteří tě případně ochrání? Díky dobrému vzdělání je s tebou vždycky několik silných „kamarádů“. Patří k nim:

  • Schopnost uvažovat. Škola ti pomůže rozvíjet „selský rozum a zdravý úsudek“. (Přísloví 3:21, Contemporary English Version) Když takové schopnosti získáš, budeš umět řešit problémy a nebudeš se muset pořád spoléhat na pomoc druhých.
  • Sociální dovednosti. Bible vybízí křesťany, aby si osvojili takové vlastnosti, jako je trpělivost a sebeovládání. (Galaťanům 5:22, 23) Jelikož jsi ve škole s různými lidmi, máš spoustu příležitostí tyto vlastnosti získat. Také se můžeš naučit být tolerantní, mít úctu k druhým a projevovat empatii. To se ti bude hodit i v dospělosti.
  • Průprava pro život. Škola tě naučí mít dobrou pracovní morálku, a to ti pomůže najít si práci a udržet si ji. Navíc, čím lépe budeš znát svět kolem sebe, tím lépe budeš rozumět sám sobě a vědět, co je pro tebe v životě nejdůležitější. (Přísloví 14:15) Díky tomu budeš umět uctivě obhájit svoje náboženské názory. (1. Petra 3:15)

Podtrženo sečteno: Protože vzdělání potřebuješ, nemá smysl se pořád zabývat tím, co se ti na škole nelíbí. Místo toho získej motivaci tím, že budeš uvažovat o třech uvedených bodech. Možná přijdeš i na další.

Pusť se do toho! Přemýšlej, co tě motivuje nejvíc, abys školu dobře zvládal.