Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible — Kniha přesných proroctví, 6. část

„Poslední dny“

Bible — Kniha přesných proroctví, 6. část

Tato série osmi článků rozebírá jeden význačný rys Bible — její proroctví neboli to, co předpověděla do budoucnosti. Články vám pomohou získat odpovědi na tyto otázky: Jsou biblická proroctví pouze výmyslem chytrých lidí? Nebo jsou inspirována Bohem? Vybízíme vás, abyste prozkoumali důkazy.

ŽIJEME v těžké době. Z různých částí světa neustále přichází zprávy o katastrofách a sociálních nepokojích. Mají události, ke kterým dnes dochází, nějaký zvláštní význam?

Asi před 2 000 lety Bible předpověděla, že problémy ve světě vyvrcholí v „závěru systému věcí“. (Matouš 24:3) Nejde o konec světa, ze kterého mají lidé strach. Bible spíš popisuje události a postoje lidí, které budou typické pro období nazvané „poslední dny“. (2. Timoteovi 3:1) Ježíš svým následovníkům řekl, že až se ty věci budou dít, brzy přijde úleva. (Lukáš 21:31) Uvažujme o několika proroctvích, která ukazují, že skutečně žijeme ve výjimečném období.

1. proroctví:

„Povstane . . . národ proti národu.“ (Matouš 24:7)

Splnění: Na začátku 20. století mnozí lidé předpokládali, že mír na zemi bude trvalý. Pak světem otřásla první světová válka a začalo období nebývalého válčení. Splnilo se proroctví z biblické knihy Zjevení, že ze země bude odňat „mír, takže [lidé budou] jeden druhého pobíjet“. (Zjevení 6:4)

O čem svědčí důkazy:

 • „Stále se zdá, že vypuknutí první světové války v roce 1914 označuje konec jedné éry a začátek druhé.“ (The Origins of the First World War [Původ první světové války], vydáno v roce 1992)
 • Ačkoli není možné přesně určit, kolik obětí si první světová válka vyžádala, The New Encyclopaedia Britannica odhaduje, že lidí, kteří byli přímo zapojeni do bojů, padlo asi 8 500 000.
 •   Ztráty na životech ve druhé světové válce byly mnohem vyšší. Odhady se pohybují mezi 35 až 60 miliony vojáků a civilistů.
 • Od konce druhé světové války do roku 2010 došlo k 246 ozbrojeným konfliktům na 151 místech po celém světě.

2. proroctví:

„Bude nedostatek potravy.“ (Matouš 24:7)

Splnění: Ve 20. století zemřelo hladem více než 70 milionů lidí a nedostatek potravin stále patří k celosvětovým problémům.

O čem svědčí důkazy:

 • Podle Organizace spojených národů představuje hlad největší zdravotní riziko. Každý sedmý člověk na naší planetě nemá dost jídla.
 • „Dnešní nedostatek potravin není výsledkem neúrod způsobených neobvykle nepříznivým počasím, ale čtyř zásadních dlouhodobých trendů: rychlého růstu populace, úbytku orné půdy, rostoucích teplot a nedostatku vody.“ (Scientific American)

3. proroctví:

„Budou velká zemětřesení.“ (Lukáš 21:11)

Splnění: Čím dál víc lidí žije v oblastech ohrožených zemětřesením, a tak prudce stoupá počet mrtvých a těch, kdo jsou zemětřesením postiženi.

O čem svědčí důkazy:

 • World Disasters Report 2010 uvádí: „Ze všech velkých katastrof zabila seizmická činnost v posledních letech nejvíce lidí.“
 • Od roku 1970 do roku 2001 bylo zaznamenáno ročně v průměru 19 zemětřesení klasifikovaných jako pohromy *. Tato zemětřesení si vyžádala průměrně 19 547 obětí. Během deseti let před rokem 2012 se průměrný počet zemětřesení zvýšil na 28 ročně a zahynulo při nich průměrně 67 954 lidí.

4. proroctví:

„Na jednom místě za druhým [budou] mory.“ (Lukáš 21:11)

Splnění: I přes pokroky v medicíně nadále umírají na infekční onemocnění miliony lidí ročně. Cestování po celém světě a rostoucí počet obyvatel žijících ve městech zvyšují pravděpodobnost, že se epidemie rychle rozšíří.

O čem svědčí důkazy:

 • Ve 20. století zabily neštovice odhadem 300 až 500 milionů lidí.
 • Worldwatch Institute uvádí, že během posledních třiceti let „se objevilo více než třicet dříve neznámých onemocnění, která představují novou hrozbu, například ebola, HIV, hantavirus a SARS“.
 • Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že přibývá rezistentních mikrobů: „Svět směřuje k postantibiotické éře, ve které na mnoho běžných infekcí už nebude léčba a lidé jim budou podléhat stejně jako dřív.“

5. proroctví:

Lidé se „budou . . . navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. . . . Ochladne láska většího množství.“ (Matouš 24:10, 12)

Splnění: Genocidy podněcované nenávistí mají na svědomí miliony lidských životů. V mnoha zemích jsou ozbrojené konflikty a zločinnost příčinou stále rostoucího strachu a násilí.

O čem svědčí důkazy:

 • Nacistický režim zabil šest milionů Židů a miliony dalších lidí. O reakci běžných občanů spisovatel Zygmunt Bauman napsal: „Masové ničení neprovázely vzedmuté  emoce, ale mrtvé ticho nezájmu.“ (Modernita a holocaust, přeložila Jana Ogrocká)
 • Zpravodajský server BBC News uvedl, že během pouhých několika měsíců bylo zabito odhadem asi 800 000 Tutsiů a umírněných Hutuů. Podle jednoho zdroje se na tomto hromadném vyvražďování podílelo asi 200 000 lidí.
 • Následkem zločinnosti nebo ozbrojených konfliktů přijde každoročně o život více než 740 000 lidí.

6. proroctví:

„Lidé . . . budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, . . . [budou] bez přirozené náklonnosti.“ (2. Timoteovi 3:2, 3)

Splnění: Pro naši dobu je charakteristické, že lidé jsou chamtiví a chybí jim morální zábrany. Takové faktory vedou k mnoha sociálním problémům.

O čem svědčí důkazy:

 • UNICEF ve své zprávě, která vyhodnocuje péči o děti, uvádí, že rodiče a děti ve Velké Británii „jsou uvězněni v chorobném spotřebním koloběhu“. Rodiny nakupují věci, „aby tím kompenzovaly problémy ve vztazích a sociální nejistotu“.
 • Podle jednoho odhadu je po celém světě vystaveno domácímu násilí asi 275 milionů dětí.
 • „Jen ve Spojených státech je každý rok zneužíváno nebo zanedbáváno údajně přes 500 000 seniorů.“ (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí)

7. proroctví:

„Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (Matouš 24:14)

Splnění: Podle Bible je Boží království skutečná vláda se sídlem v nebi, jejímž králem je Ježíš. Toto nebeské království „rozdrtí a ukončí [všechny lidské vlády] a samo bude stát na neurčité časy“. (Daniel 2:44)

O Božím království a jeho vládním programu kážou svědkové Jehovovi po celém světě.

Svědkové Jehovovi kážou dobrou zprávu o Božím království, a tak se splňuje proroctví z Matouše 24:14

O čem svědčí důkazy:

 • Svědkové Jehovovi, kterých je přes sedm milionů a působí ve více než 230 zemích, vyučují o Božím království další lidi.
 • Biblické publikace svědků Jehovových jsou k dispozici v tištěné podobě nebo na internetu ve více než 500 jazycích.

Proroctví a vaše budoucnost

Po prozkoumání důkazů došly miliony lidí k závěru, že to, co se v Bibli píše o posledních dnech, se splňuje v naší době. Jak ukázalo prvních šest článků této série, historie potvrzuje, že Bible je skutečně knihou spolehlivých proroctví.

Můžete také věřit tomu, že se splní biblická proroctví ohledně budoucnosti. Tato proroctví ovlivní i vás, protože Bůh slibuje, že bolestné „poslední dny“ ukončí. Další dva články této série vysvětlí, jak se to stane a jaká nádherná budoucnost čeká naši zemi a lidstvo.

^ 22. odst. Centrum pro epidemiologický výzkum katastrof definuje zemětřesení jako pohromu, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: zemře 10 nebo více lidí, je postiženo 100 nebo více lidí, je vyhlášen výjimečný stav nebo je vznesena žádost o mezinárodní pomoc.