Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co říká Bible

Ovlivňují hvězdy váš život?

Ovlivňují hvězdy váš život?

Miluje mě?

Měl bych odletět dnes?

Dostanu tu práci?

MNOZÍ lidé se při hledání odpovědí na takové otázky obracejí na astrologii. * Mohou ale hvězdy opravdu ovlivňovat váš život? Mohou vám pomoci dozvědět se, co vás čeká v budoucnosti nebo jakou máte osobnost? Co k tomu říká Bible?

Mohou hvězdy ovlivňovat naši budoucnost?

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že nemůžeme uniknout svému osudu. Říkají, že naše budoucnost byla napsána předem a hvězdy nám ji mohou odhalit. Podle Bible je to ale jinak. Píše se v ní, že Bůh dal lidem schopnost se rozhodovat, a tak mohou svůj život do určité míry ovlivnit. Izraelitům například řekl: „Předložil [jsem ti] život a smrt, požehnání a zlořečení; a vyvolíš si život, abys zůstal naživu ty a tvé potomstvo.“ (5. Mojžíšova 30:19)

Těmito slovy Bůh Izraelitům jasně ukázal, že o své budoucnosti mohou rozhodovat. Pokud  budou poslouchat jeho přikázání, bude se jim dobře dařit. Pokud je poslouchat nebudou, přivodí si těžkosti.

Zamyslete se: Kdyby byla budoucnost jednotlivých Izraelitů předem napsána ve hvězdách, dávalo by smysl, aby je Bůh povzbuzoval, že si mají vyvolit život? Bylo by spravedlivé, kdyby je volal k odpovědnosti za skutky, které nemohli ovlivnit?

Poučení z Bible je jasné: To, kam se náš život bude ubírat, závisí na našich rozhodnutích, ne na hvězdách. (Galaťanům 6:7)

Mohou hvězdy ovlivňovat naši osobnost?

Většina astrologů zlehčuje nauku o předurčení. Jeden z nich říká: „Svůj osud máme ve svých rukou.“ Ale dodává: „Na druhou stranu to, kdy jsme se narodili, má vliv na strukturu naší osobnosti.“ Řada lidí se na to dívá stejně. Věří, že když hvězdy a planety mají na naši zemi fyzikální vliv, musí mít i vliv nadpřirozený. Říká k tomu něco Bible?

Bible není vědecká učebnice, která by uváděla všechny podrobnosti o lidském těle a vesmíru. Vysvětluje však, proč Jehova stvořil nebeská tělesa. V 1. Mojžíšově 1:14, 15 čteme: „Bůh řekl: ‚Přikazuji světlům, aby se objevila na obloze a aby oddělovala den od noci a aby určovala období . . . Přikazuji jim, aby svítila na zem.‘“ (Contemporary English Version)

Zamyslete se: Pokud by Bůh vytvořil hvězdy, aby ovlivňovaly naši osobnost, copak by nám to neřekl?

K jakému závěru nás to vede? Hvězdy jsou součástí Božího stvořitelského díla, ale na naši osobnost nemají žádný vliv.

Lepší zdroj informací

Je jenom správné, když se snažíme zjistit, co nás čeká v budoucnosti a jací jsme. Existuje ale lepší zdroj informací, než jsou hvězdy.

Bible o Bohu Jehovovi říká, že je „Ten, kdo od počátku sděluje ukončení“. (Izajáš 46:10) Má záměr a uskuteční ho. (Izajáš 55:10, 11) O jeho záměru se můžeme dozvědět z Bible. Tato starověká posvátná kniha také vysvětluje, proč trpíme a jak Bůh skoncuje se vším, co sužuje lidstvo. * (2. Petra 3:13; Zjevení 21:1–4)

Na Bibli se můžeme obrátit i v případě, že chceme víc poznat sami sebe a zkvalitnit svou osobnost. Jak to? Když ji budeme číst, pomůže nám to vidět se ve správném světle. Například se v ní píše, že Jehova je „milosrdný“, „pomalý k hněvu“ a „přichystaný odpouštět“. (2. Mojžíšova 34:6; Žalm 86:5) Jsme takoví i my? Bible může odhalit naše nesprávné názory a pomoci nám zjistit, v čem se máme zlepšit.

Abychom se tedy o své budoucnosti a o své osobnosti dozvěděli víc, nemusíme vzhlížet ke hvězdám. Lepším zdrojem informací je Písmo, které je „inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí“. (2. Timoteovi 3:16, 17)

^ 6. odst. Astrologie se zabývá studiem slunce, měsíce, planet a hvězd a vychází přitom z předpokladu, že tato nebeská tělesa na nás mají vliv a mohou nám pomoci porozumět sami sobě.

^ 19. odst. Více informací o Božím záměru najdete ve 3. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.