Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

CO SE MŮŽEME NAUČIT OD . . . Noema?

NAPADLO TĚ NĚKDY, PROČ JE DŮLEŽITÉ POSLOUCHAT BOHA?

• Vybarvěte obrázky. • Přečtěte si biblické verše a doplňte text na volné řádky. • Najděte na obrázcích ukrytý (1) žebřík a (2) pavučinu.

Proč bylo důležité, aby Noe Boha poslouchal?

NÁPOVĚDA: Jeremjáš 7:23; 2. Petra 2:5

Co ti pomůže Boha poslouchat?

NÁPOVĚDA: 1. Paralipomenon 28:9; Izajáš 48:17, 18; 1. Jana 5:3

Co ses z tohoto příběhu naučil?

Co myslíš?

Pokud chceš poslouchat Boha, koho dalšího ještě musíš poslouchat?

NÁPOVĚDA: Efezanům 6:1–3; Hebrejcům 13:7, 17

 Do sbírky

BIBLICKÁ KARTIČKA 22 NEHEMJÁŠ

OTÁZKY

  1. A. Nehemjáš sloužil jako ․․․․․ na dvoře perského krále ․․․․․.
  2. B. Co znamená jméno Nehemjáš?
  3. C. Modlil se: „Pamatuj přece na mne, ó můj Bože, ․․․․․.“

ODPOVĚDI

  1. A. číšník, Artaxerxa. (Nehemjáš 1:11; 2:1)
  2. B. „Jah utěšuje“.
  3. C. „. . . pro dobré.“ (Nehemjáš 13:31)

Lidé a země

Jmenujeme se Taonga a Mwelwa. Je nám 6 a 8 a žijeme v Zambii. Víš, kolik je v Zambii svědků Jehovových? Je to 90 000, 152 000, nebo 196 000?

Který puntík ukazuje, kde žijeme? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Zambie daleko?

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

 ODPOVĚDI

  1. Žebřík je na třetím obrázku.
  2. Pavučina je na druhém obrázku.
  3. 152 000.
  4. C.