Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak být dobrým rodičem

Jak být dobrým rodičem

Vzpomínáte si, jak jste poprvé drželi v náruči své novorozené miminko?

Netrvalo dlouho a uvědomili jste si, že své dítě budete vychovávat řadu let. Rychle vám došlo, jak velká je to odpovědnost.

ÚLOHA rodiče byla náročná v jakékoli době a dnes to platí obzvlášť. Proč? Svět je složitější, než když jste vyrůstali vy. Některé morální otázky, které děti řeší — například při používání internetu —, před pár desetiletími vůbec neexistovaly.

Jak můžete svému dítěti pomoci, aby morálním nástrahám dnešního světa dokázalo uniknout? Vyzkoušejte tři návrhy.

1. Jasně dávejte najevo, jaká máte měřítka.

Jak děti rostou, valí se na ně lavina nesprávných informací ohledně morálky — některé od jejich vrstevníků a mnoho jiných z médií. Tyto negativní vlivy na ně působí hlavně v dospívání. Z výzkumů ale vyplývá, že když dospívající stojí před nějakým důležitým rozhodnutím, mnozí přikládají větší váhu názorům rodičů než názorům vrstevníků.

Co můžete udělat: Rodiče ve starověkém Izraeli byli povzbuzováni, aby si se svými dětmi často povídali a tak jim vštěpovali správné hodnoty. (5. Mojžíšova 6:6, 7) Totéž dělejte i vy. Pokud například žijete podle biblických mravních měřítek, říkejte svému dítěti, proč si myslíte, že držet se jich je pro člověka to nejlepší.

 2. Pomozte dítěti, aby uvažovalo o následcích.

V Bibli se píše: „Cokoli člověk rozsévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7) Zákon příčiny a následku funguje prakticky v každé oblasti života. Vzpomeňte si na své dětství. Nejvíc jste se pravděpodobně poučili ze situací, kdy jste museli nést následky svého jednání.

Co můžete udělat: Na skutečných příkladech dítěti ukažte, jak trpěli ti, kdo se rozhodli jednat špatně, a co naopak získali ti, kdo jednali správně. (Lukáš 17:31, 32; Hebrejcům 13:7) Nechraňte dítě před následky jeho chyb. Dejme tomu, že váš syn z neopatrnosti jinému klukovi rozbije hračku. Co kdybyste trvali na tom, aby mu dal nějakou ze svých hraček? Díky tomu jen tak nezapomene, že má mít úctu k věcem, které patří druhým.

3. Rozvíjejte dobré rysy jeho osobnosti.

Jedno biblické přísloví říká: „Na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha.“ (Přísloví 20:11, Bible21) S věkem se u dětí vyvíjí vzorec chování, který je charakterizuje. Je smutné, že některé děti jsou známé špatnými rysy osobnosti. (Žalm 58:3) Jiné si ale získaly dobrou pověst. Například apoštol Pavel napsal o mladém Timoteovi tato slova: „Nemám nikoho jiného s takovou povahou, jakou má on, kdo se bude opravdově starat o to, co se vás týká.“ (Filipanům 2:20)

Co můžete udělat: Kromě toho, že budete poukazovat na následky určitého jednání, pomozte dítěti přemýšlet o charakterových vlastnostech, kterými by chtělo být známé. Když se mladí lidé dostanou do nějaké náročné situace, mohou se učit dělat správná rozhodnutí tak, že si položí tyto otázky:

V Bibli se píše o mnoha mužích a ženách, z jejichž jednání je vidět, zda byli dobří nebo špatní. (1. Korinťanům 10:11; Jakub 5:10, 11) Použijte tyto příklady k tomu, abyste svému synovi nebo dceři pomohli rozvíjet dobré rysy osobnosti.

Z publikací svědků Jehovových se dozvíte, jak můžete v rodině uplatňovat biblické zásady a jak v tom můžete pomáhat svým dětem.