Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mohou udělat rodiče

Co mohou udělat rodiče

„Třída byla přeplněná studenty. Nebyl tam žádný větrák a kvůli vedru se skoro nedalo dýchat.“ (Luis, Bolívie)

„V naší škole bylo málo učitelů, takže se studentům nemohli věnovat osobně. Škola neměla žádné mapy, laboratorní vybavení ani knihovnu.“ (Dorcus, Barma)

„Většina učitelů měla co dělat, aby ve třídě udrželi pořádek. Někdy byli spolužáci jak utržení ze řetězu, a tak bylo fakt těžké se něco naučit.“ (Nina, Jižní Afrika)

Z UVEDENÝCH výroků je vidět, že v některých školách nejsou podmínky k učení zdaleka ideální. Jak můžete vy, rodiče, pomoci svým dětem, aby navzdory překážkám vytěžily ze studia maximum? Přečtěte si několik doporučení.

Buďte iniciativní.

Nezaměřujte se na problémy, které většinou stejně nemůžete vyřešit, ale na to, co dělat můžete. Pokud vaše dítě nezvládá nějaký předmět nebo je zahlceno domácími úkoly, zkuste společně najít nějaká řešení. Je například zapotřebí vytvořit pro něj doma lepší studijní prostředí? Potřebuje vaše dítě pomoc, aby umělo plánovat a zvládalo tak aspoň ty nejdůležitější úkoly? Pomohlo by mu, kdyby ho někdo doučoval? Další návrhy by vám mohl dát třeba jeho učitel nebo výchovný poradce. Na tyto lidi se dívejte jako na spojence, ne jako na nepřátele.

Pomáhejte svému dítěti zaměřovat se na cíl vzdělání.

Vzdělání by mu mělo pomoci, aby z něj vyrostl vyrovnaný a zodpovědný člověk. Cílem by nemělo být pouze získat hodně peněz. Z výzkumů však vyplývá, že mnozí mladí lidé touží po vzdělání jen z tohoto jediného důvodu. Bible vybízí k vyrovnanému názoru na hmotné věci. Uznává sice, že „peníze jsou pro ochranu“, ale také upozorňuje, že „ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou“, skutečné štěstí nenajdou. (Kazatel 7:12; 1. Timoteovi 6:9)

Vzdělání by vašemu dítěti mělo pomoci, aby z něj vyrostl vyrovnaný a zodpovědný člověk.

Nechte své dítě, aby se naučilo překonávat překážky.

Mnoho učitelů říká, že s některými studenty je těžké vyjít a s některými rodiči je to ještě těžší. Jsou rodiče, kteří rychle zasáhnou a protestují, když se jejich syn nebo dcera dostanou do problémů nebo když neuspějí při testu. Například v časopise Time se psalo o jedné středoškolské profesorce, jejíž studenti „telefonují svým rodičům  ze třídy a stěžují si, že dostali špatnou známku. Pak přede všemi předají mobil učitelce, protože s ní rodiče chtějí mluvit. Rodiče jí řeknou, že za vzdělání svého dítěte platí spoustu peněz, a proto nic jiného než jedničku neakceptují.“

Mnoho učitelů říká, že s některými studenty je těžké vyjít a s některými rodiči je to ještě těžší.

Takoví rodiče svým dětem prokazují medvědí službu. Vlastně jim brání v tom, aby „se naučily samy se rozhodovat, vyrovnávat se s neúspěchem a nést následky špatných rozhodnutí,“ napsala Polly Young-Eisendrathová ve své knize The Self-Esteem Trap (Léčka sebedůvěry). Dodává: „Pokud rodiče řeší problémy za své děti a ony jen nečinně přihlíží, výsledkem je, že rodiče jsou silnější, ale děti naopak slabší a nedokážou se postavit na vlastní nohy.“

Mějte na vzdělání vyrovnaný názor.

Jak už bylo uvedeno, vzdělání může vašemu dítěti pomoci, aby z něj vyrostl zodpovědný člověk. (1. Mojžíšova 2:24) Jaké vzdělání je k tomu ale zapotřebí?

Nemyslete si, že vaše dítě musí absolvovat vysokou školu, aby se dobře uživilo. Jsou i jiné, méně nákladné možnosti. Někdy si šikovný řemeslník vydělá stejně jako absolvent univerzity.

Podtrženo sečteno: Podmínky ve školách nejsou vždycky ideální a děti se dnes potýkají s překážkami, které před několika desetiletími vůbec neexistovaly. Když ale svému dítěti pomůžete, může školu zvládnout. Proč byste si společně jako rodina nepopovídali o doporučeních na stranách 3 až 7?