Přejít k článku

Přejít na obsah

Ať už utrpení skončí!

Ať už utrpení skončí!

Khieuovy útrapy začaly tehdy, když byl jeho otec zabit, protože nechal pást krávy na sousedním poli. Později Rudí Khmerové popravili Khieuovu matku a dvě sestry. Pak byl on sám zraněn pozemní minou a šestnáct dní čekal v džungli, než přišla pomoc. Nakonec mu musela být amputována noha. „Už jsem nechtěl žít,“ říká.

MOŽNÁ jste postřehli, že utrpení se nikomu nevyhýbá. Přírodní katastrofy, nemoci a různá postižení, zločiny a jiné tragédie mohou potkat kohokoli kdekoli a kdykoli. Humanitární organizace se neúnavně snaží lidskému utrpení předcházet anebo ho alespoň zmírnit. Čeho svým úsilím dosáhly?

Podívejme se na jeden příklad: boj proti hladu. Podle novin Toronto Star zůstává po přírodních katastrofách mnoho lidí bez přístřeší a potravin. Noviny však uvádějí, že „snaha humanitárních organizací zabránit hladu naráží na vzrůstající násilí“.

Přední osobnosti v oblasti politiky, společenského života a medicíny dělají, co mohou, aby utrpení zmírnily, ale výsledky jsou silně neuspokojivé. Programy, jejichž cílem je stimulovat hospodářský růst, chudobu neodstranily. Vakcíny, léky ani moderní chirurgické postupy nezbavily lidstvo nemocí. A policisté a mírové jednotky bezmocně přihlížejí tomu, že kriminalita trvá dál, nebo se dokonce zvyšuje.

Proč je na světě tolik utrpení? Zajímá se Bůh o to, co lidstvo zažívá? Jak zjistily miliony lidí, uspokojivé odpovědi na tyto otázky lze najít v Bibli. Pojednávají o tom následující články.