Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

 Kvíz pro celou rodinu

Co je na tomto obrázku nesprávně?

Přečtěte si Ester 5:9–6:14. Které tři věci jsou na tomto obrázku nesprávně? Odpovědi napište na následující řádky a obrázek vybarvěte.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Proč Haman Mordekaie nenáviděl?

Nápověda: Přečtěte si Ester 5:9.

Co Haman kvůli své pýše špatně pochopil?

Nápověda: Přečtěte si Ester 6:6.

Co se s Hamanem stalo?

Nápověda: Přečtěte si Ester 7:9, 10.

Co nám pomůže nebýt jako Haman?

Nápověda: Přečtěte si Přísloví 16:18, 19; Jakuba 4:6.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

Přečtěte si tuto biblickou pasáž společně. Pokud je to možné, ať jeden z vás čte vypravěče, druhý Hamana, třetí Zereš a sloužící a čtvrtý krále.

 Do sbírky

Vystřihni, přehni a ulož si

BIBLICKÁ KARTIČKA 4 ESTER

OTÁZKY

A. Kterou královnu Ester nahradila?

B. Dokonči biblický výrok: „Ester celou dobu stále získávala . . .“

C. Doplň jména: Ester měla hebrejské jméno ․․․․․ a jejím poručníkem byl její starší bratranec ․․․․․.

[Nákres]

4026 př. n. l. stvoření Adama

žila kolem roku 400 př. n. l.

1 n. l.

98 n. l. napsána poslední biblická kniha

[Mapa]

Ester žila ve městě Šušan v Médo-perské říši

MÉDIE

Šušan

PERSIE

ESTER

Z JEJÍHO ŽIVOTA

Byla sirotek a stala se manželkou perského krále Ahasvera. Riskovala život, aby krále informovala o úkladném plánu vyhladit Židy. (Ester 4:11, 15, 16) Byla krásná, ale ukázalo se, že ještě důležitější je její odvaha, taktní jednání a poddajnost. (Ester 2:7; 1. Petra 3:1–5)

ODPOVĚDI

A. Vašti. (Ester 1:12; 2:16, 17)

B. „. . . přízeň v očích každého, kdo ji viděl.“ (Ester 2:15)

C. Hadassa (což znamená Myrta), Mordekai. (Ester 2:7)

Lidé a země

4. Jmenuju se You-Jin. Je mi sedm a žiju v Koreji, která leží v Asii. Víš, kolik je v Koreji svědků Jehovových? Je to 9 700, 37 900, nebo 96 600?

5. Který puntík ukazuje, kde žiju? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Koreje daleko?

A

B

C

D

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

● Odpovědi najdete na straně 15.

 ODPOVĚDI KE STRANÁM 30 A 31

1. Mordekai jel na králově koni, a ne ve voze.

2. Mordekai má na sobě mít královský šat, a ne obyčejné roucho.

3. Mordekai jel po veřejném prostranství ve městě, a ne za hradbami.

4. 96 600.

5. D.