Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak si můžu najít přátele?

Jak si můžu najít přátele?

 Mladí lidé se ptají

Jak si můžu najít přátele?

„Je mi 21 a nemám kolem sebe mnoho vrstevníků. A tak trávím čas buď se středoškoláky, nebo s manželskými dvojicemi. Ti první se stresují kvůli písemkám a ti druzí mají starost, jak zaplatí hypotéku. Tyhle věci jdou mimo mě. Bylo by skvělé najít lidi, mezi které bych zapadla.“ (Carmen) *

ASI každý bez ohledu na věk chce, aby ho ostatní brali. A určitě si to přeješ i ty. Proto je člověku tak líto, když s ním druzí nepočítají a ignorují ho, jako by byl vzduch. „Připadám si jako páté kolo u vozu,“ řekla o sobě 15letá Michaela.

Pokud jsi křesťan, patříš samozřejmě k „celému společenství bratrů“. (1. Petra 2:17) Přesto ale někdy můžeš mít pocit, že tam nezapadáš. „Stávalo se, že když jsme se vraceli ze shromáždění, seděla jsem vzadu v autě a brečela,“ vzpomíná 20letá Helena. „Čím víc jsem se snažila najít si ve sboru své místo, tím větší zklamání jsem zažívala.“

Máš i ty pocit, že nikam nepatříš? Co s tím můžeš dělat? Nejdřív bys měl zjistit, (1) mezi které lidi je pro tebe nejtěžší zapadnout a (2) jak obvykle reaguješ, když jsi v jejich společnosti.

Zaškrtni kategorii lidí, se kterými máš největší problém se přátelit.

1. Věk

□ mladší □ vrstevníci □ starší

2. Zaměření

Lidé založení

□ sportovně □ umělecky □ intelektuálně

3. Osobnost

Lidé, kteří jsou

□ sebevědomí □ oblíbení □ bohatí

Teď zaškrtni, jaká je tvá typická reakce, když se dostaneš do kontaktu s lidmi, které jsi označil výše.

□ Předstírám, že mám podobné zájmy nebo schopnosti.

□ Jejich zájmy ignoruju a mluvím o tom, co zajímá mě.

□ Nic neříkám a při nejbližší příležitosti zmizím.

 Když jsi teď identifikoval kategorii lidí, se kterými je pro tebe nejtěžší se přátelit, a svoje chování v jejich společnosti, rozeberme si, jak můžeš svou situaci zlepšit. Nejdřív si ale ukažme dvě překážky, kterým se musíš při své snaze najít přátele vyhnout.

1. PŘEKÁŽKA: Izolace

V čem je problém. Když jsi s lidmi, kteří mají jiné zájmy nebo nadání než ty, je snadné cítit se mezi nimi jako exot, a to zvláště v případě, že jsi nesmělý. „Nesnáším ty chvíle, kdy se čeká, že se do rozhovoru zapojím,“ říká 18letá Anita, „bojím se, že řeknu nějakou hloupost.“

Co k tomu říká Bible. „Ten, kdo se odlučuje, bude hledat svou vlastní sobeckou touhu; vybuchne proti vší praktické moudrosti.“ (Přísloví 18:1) Když se stáhneš do ulity, svou situaci tím jenom zhoršíš. Pokud se od ostatních budeš izolovat, uvízneš v bludném kruhu: Osamělost tě utvrdí v tom, že tě nikdo nebere, a tak se druhým budeš vyhýbat a v důsledku toho budeš osamělý, což tě zase utvrdí v tom, že tě nikdo nebere . . . a tak to půjde stále dokola, dokud s tím něco neuděláš.

„Do hlavy ti nikdo nevidí. Když neřekneš, co chceš, tak to nedostaneš. Když se budeš druhých stranit, žádné kamarády si nenajdeš. Musíš být trochu aktivní. Bylo by nefér nechávat to jen na ostatních. Přátelství není jednosměrka.“ (Melinda, 19)

2. PŘEKÁŽKA: Zoufalství

V čem je problém. Někteří lidé tak zoufale touží někam patřit, že si najdou špatné přátele. Myslí si, že mít alespoň nějaké kamarády je lepší než nemít žádné. „Tolik mě mrzelo, že nepatřím do oblíbené party v naší škole, že jsem si skoro přála udělat nějaký průšvih, jen aby mě začali brát,“ vypráví 15letá René.

Co k tomu říká Bible. „Ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně“, nebo jak uvádí Bible21, ten, „kdo kamarádí s tupci, ztroskotá“. (Přísloví 13:20) Hlupákům nebo tupcům, o kterých se mluví v tomto verši, nutně nemusí scházet inteligence. Naopak, můžou to být ti nejlepší studenti na škole. Pokud si ale neváží biblických zásad, v Božích očích jsou hloupí. Kdyby ses jako chameleon  snažil měnit barvu, abys mezi ně zapadl, jenom bys sám sobě ubližoval. (1. Korinťanům 15:33)

„Ne každý je dobrou společností. Nechceš přece kamarády, před kterými by ses musel přetvařovat, ale někoho, kdo tě bude mít opravdu rád a kdo tu vždy bude pro tebe.“ (Paula, 21)

Buď iniciativní

Nečekej, až ostatní přijdou a pozvou tě mezi sebe. „Nemůžeme očekávat, že to pokaždé budou ti druzí, kdo udělají první krok, aby nás poznali,“ říká 21letý Gene. „Občas musíme ten první krok udělat my.“ Zde jsou dva tipy, jak na to.

Dívej se mimo svou věkovou kategorii. Zdá se, že mezi Jonatanem a Davidem, o kterých se píše v Bibli, byl věkový rozdíl asi třicet let. Přesto se z nich stali „nejlepší přátelé“. * (1. Samuelova 18:1, Contemporary English Version) Poznáváme z toho, že je možné přátelit se i s dospělými. Tak proč by ses měl omezovat na jednu věkovou skupinu a pak si stěžovat, že nemůžeš najít kamarády? Byl bys jako trosečník na pustém ostrově, který umírá hlady, zatímco všude kolem plavou hejna ryb. Skutečnost je totiž taková, že kolem tebe jsou lidé, se kterými ti bude dobře. A jedna možnost, jak takové přátele získat, je hledat i jinde než mezi svými vrstevníky.

„Mamka mi poradila, abych si zkusila popovídat i se staršími členy našeho sboru. Říkala, že budu překvapená, kolik toho s nimi mám společného. Měla pravdu a já mám teď mnoho přátel.“ (Helena, 20)

Rozvíjej schopnost komunikovat. Povídat si s druhými vyžaduje úsilí, a to zvláště když jsi nesmělý. Ale můžeš to překonat. Základem je (1) naslouchat, (2) ptát se a (3) projevit upřímný zájem.

„Když si s někým povídám, snažím se především naslouchat, nemluvit o sobě a nestavět druhé do špatného světla.“ (Serena, 18)

„Když někdo mluví o věcech, kterým moc nerozumím, poprosím ho, aby mi to vysvětlil, a výsledkem bývá, že se rozpovídá ještě víc.“ (Jared, 21)

Možná jsi spíš uzavřený a na tom není nic špatného. Nemusí se z tebe stát extrovert. Pokud máš ale pocit, že mezi ostatní nezapadáš, vyzkoušej podněty z tohoto článku. Třeba se ztotožníš s tím, co říká Leah: „Od přírody jsem plachá a k tomu, abych si s druhými povídala, se musím nutit. Ale když chci získat přátele, musím být sama přátelská. A to bez povídání nejde.“

Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 31. odst. Když se David s Jonatanem spřátelil, nebylo mu pravděpodobně ještě ani 20 let.

[Rámeček a obrázky na straně 19]

CO ŘÍKAJÍ TVOJI VRSTEVNÍCI

Na křesťanském shromáždění se snažím popovídat si alespoň s jedním člověkem, s kterým bych se normálně asi do řeči nedala. Zjistila jsem, že přátelství může začít i obyčejným pozdravem.

Bylo snadné jen tak sedět a říkat si, že mě nikdo nemá rád a že nemám šanci mezi ostatní zapadnout. Vstát a něco s tím udělat bylo daleko těžší. Iniciativa se ale vždycky vyplatí, a navíc pomáhá zlepšit si charakter.

Postupně jsem se naučila bavit i s dospělými. Ze začátku to bylo trochu těžkopádné, ale nakonec jsem z toho měla velký užitek. Už jako holka jsem totiž získala přátele na celý život a můžu se na ně vždycky spolehnout.

[Obrázky]

Lauren

Reyon

Carissa

[Rámeček na straně 20]

ZKUS SE ZEPTAT RODIČŮ

Měli jste problém zapadnout mezi ostatní, když jste byli v mém věku? S jakými lidmi pro vás bylo nejtěžší se skamarádit? Jak jste to řešili?

․․․․․

[Nákres na straně 20]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

BLUDNÝ KRUH OSAMĚLOSTI

jsem OSAMĚLÝ, a tak se cítím . . .

. . . jako OUTSIDER, a tak se . . .

. . . STÁHNU, a proto . . .