Přejít k článku

Přejít na obsah

Podnět 5 — Získejte potřebnou motivaci

Podnět 5 — Získejte potřebnou motivaci

„Každý chytrý bude jednat s poznáním.“ (Přísloví 13:16) Když se seznámíte se základními informacemi o zdravém životním stylu, získáte tím znalosti i motivaci potřebné ke zlepšení zdraví svého i své rodiny.

Vzdělávejte se. Veřejné i soukromé instituce v mnoha zemích nabízejí vzdělávací programy a literaturu na nejrůznější zdravotní náměty. Využijte toho a seznamte se se základními způsoby, jak své zdraví zlepšit a nijak ho neohrožovat. Mějte otevřenou mysl a buďte ochotní provést potřebné změny.

Když si osvojíte dobré návyky, bude to prospěšné pro vaše děti a další generace. Rodiče mohou být dobrým příkladem, co se týče výživy, čistoty, dostatečného spánku, cvičení a předcházení nemocem. (Přísloví 22:6)

Vznešenější důvody. Dostatečnou pohnutkou k tomu, aby člověk začal žít zdravě, není jen zájem o vlastní osobu. Zbavit se dlouhodobých špatných návyků může být velmi náročné, a dokonce i provedení malé změny často vyžaduje silnou motivaci. Ani hrozba závažné nemoci a smrti některé lidi nepodnítí, aby dělali to, co vědí, že je pro ně dobré. Co by je k tomu ale podnítit mohlo? To, když tak jako každý z nás budou mít na mysli vznešenější důvody, proč být zdraví.

Manželé musí být zdraví a mít sílu, aby si mohli vzájemně pomáhat. Rodiče zase touží podporovat a poučovat svoje děti. Je také potřeba, aby dospělé děti pečovaly o zestárlé příbuzné. A nejen to, ušlechtilou pohnutkou je touha být pro společnost přínosem, a ne břemenem. To všechno vyžaduje lásku a zájem o druhé.

Ještě větší motivací je vděčnost a oddanost Stvořiteli. Věřící lidé si vzácného daru života, který od Boha dostali, váží. (Žalm 36:9) Když jsme zdraví, máme více sil ke službě Bohu, což je k tomu, abychom o své zdraví pečovali, ta nejvznešenější a nejsilnější pohnutka.

Zdravý životní styl je prospěšný