Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Najděte rozdíly.

Najdete tři rozdíly mezi obrázkem A a B? Napište je na připravené řádky a obrázky vybarvěte.

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Mojžíšovu 28:9–12, 33, 36, 37.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Který z obrázků je nakreslen správně? Levý, nebo pravý?

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Co znamená slovo „svatý“? Proč je důležité, aby ti, kdo uctívají Jehovu, byli svatí? Jak můžeš ukázat, že o svatost usiluješ?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Korinťanům 7:1.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

Ať každý člen rodiny vyhledá nějaké informace o tom, jakou úlohu měl v Izraeli velekněz, a pak je řekne ostatním. Co například patřilo k jeho povinnostem?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 3. Mojžíšovu 9:7; 5. Mojžíšovu 17:9–11.

Jak to, že Ježíš je tím nejlepším Veleknězem?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Hebrejcům 4:14–16; 7:26–28; 9:11–14.

Do sbírky

Vystřihni, přehni a ulož si

BIBLICKÁ KARTIČKA 3 RUT

OTÁZKY

A. Dokonči, co Rut řekla Noemi: „Tvůj lid bude . . .“

B. V čem dala Rut dobrý příklad těm, kdo pečují o nemocné a letité?

C. Doplň jména: Rut se vdala za ․․․․․ a k jejím potomkům patřili ․․․․․ a ․․․․․.

[Nákres]

4026 př. n. l. stvoření Adama

žila kolem roku 1200 př. n. l.

1 n. l.

98 n. l. napsána poslední biblická kniha

[Mapa]

Přestěhovala se z Moabu do Betléma

MOAB

Betlém

RUT

Z JEJÍHO ŽIVOTA

Když této zbožné Moabce zemřel manžel, byla oporou jeho letité matce Noemi. Věrná láska k Noemi a pevné odhodlání uctívat Jehovu jí dodaly sílu, aby opustila svou zemi a přestěhovala se do Betléma. Někteří Noemi řekli: „Tvá snacha . . . je pro tebe lepší než sedm synů.“ (Rut 4:14, 15)

ODPOVĚDI

A. „. . . mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“ (Rut 1:16)

B. Byla obětavá a pracovitá. (Rut 2:7, 10–12, 17; 3:11)

C. Boaze, král David, Ježíš Kristus. (Matouš 1:5, 6, 16)

Lidé a země

5. Jmenuji se Shaé a žiju ve Velké Británii, která leží blízko evropské pevniny. Víš, kolik je ve Velké Británii svědků Jehovových? Je to 13 300, 133 000, nebo 333 000?

6. Který puntík ukazuje, kde žiju? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Velké Británie daleko?

A

B

C

D

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

● Odpovědi najdete na straně 7.

ODPOVĚDI KE STRANÁM 30 A 31

1. Nápis na turbanu.

2. Onyxy na ramenou.

3. Zvonky na lemu.

4. Levý.

5. 133 000.

6. B.