Přejít k článku

Přejít na obsah

Kladélko pilořitky

Kladélko pilořitky

Dílo náhody?

Kladélko pilořitky

● Způsob, jakým samička pilořitky klade vajíčka do borovicového dřeva, inspiroval vědce k výrobě bezpečnějších a výkonnějších chirurgických sond.

Zajímavé údaje: Pilořitka navrtává dřevo pomocí kladélka, což je jehlovitá trubička se dvěma vzájemně propojenými částmi podobnými pilkám, které mají zuby obrácené proti směru pohybu. Jedna pilka se zasune do dřeva a svými zuby zajistí stabilitu, zatímco druhá pilka se posune o kousek hlouběji do materiálu. Potom zajistí stabilitu tato druhá pilka a dopředu se posune zase ta první, což se stále opakuje. Kladélko pracuje tak hbitě, že s použitím minimální síly se provrtá až 20 milimetrů do bělového dřeva, aniž by se během procesu poškodilo nebo zlomilo.

Kladélko samičky pilořitky inspirovalo vědce k vytvoření prototypu neurochirurgické sondy, která pracuje na podobném principu. Její křemíková jehla obsahuje dvě oscilující pilky s miniaturními zuby, které mohou proniknout do oblastí hluboko v mozku, aniž by způsobily vážné poškození. Tento nástroj má mít ještě další rys. Časopis New Scientist vysvětluje: „Oproti nepoddajným chirurgickým sondám, které se používají v současnosti, toto zařízení se bude moci díky své pružnosti pohybovat po té nejbezpečnější dráze a například se během zákroku vyhnout rizikovým místům v mozku.“ Použití této sondy také zredukuje počet řezů potřebných k dosažení těžko dostupných oblastí.

Co si o tom myslíte? Je kladélko samičky pilořitky výsledkem náhody, nebo dílem inteligentního Stvořitele?

[Nákres na straně 25]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Zatímco jedna pilka se zasune hlouběji, druhá pilka se zuby zasekne do dřeva a zajistí tak stabilitu

Dřevo

Střídající se síly

[Podpisky obrázku na straně 25]

Pilořitka: David R. Lance, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org; diagram: J. F. V. Vincent and M. J. King, (1996). The mechanism of drilling by wood wasp ovipositors. Biomimetics, 3: 187–201