Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Co na tomto obrázku chybí?

Přečtěte si 2. Královskou 4:8–10 a pak si prohlédněte obrázek. Co na něm chybí? Odpovědi napište na volné řádky. Dokončete obrázek tím, že spojíte tečky, a potom ho vybarvěte.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Nákres]

(Viz publikaci)

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Jak tato žena projevila laskavost? Jak jí Jehova požehnal za to, že podporovala jeho proroka?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Královskou 4:32–37.

Jak můžeme projevovat laskavost Jehovovým služebníkům dnes?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Římanům 12:13; Galaťanům 6:10.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

Ať někdo z rodiny pantomimicky zahraje některou postavu z 2. Královské 4:32–37 a ať ostatní hádají, kterou si vybral.

Do sbírky

Vystřihni, přehni a ulož si

BIBLICKÁ KARTIČKA 2 DANIEL

OTÁZKY

A. Proč byl Daniel vhozen do lví jámy?

B. Jaká hebrejská jména měli Danielovi tři přátelé?

C. Za vlády kterých dvou cizích velmocí Daniel sloužil?

[Nákres]

4026 př. n. l. stvoření Adama

žil kolem roku 600 př. n. l.

1 n. l.

98 n. l. napsána poslední biblická kniha

[Mapa]

Odveden z Jeruzaléma do Babylónu

Jeruzalém

Babylón

DANIEL

Z JEHO ŽIVOTA

Pravděpodobně byl knížetem. Narodil se v kmeni Juda. Tento věrný prorok byl inspirován, aby zapsal biblickou knihu, která se jmenuje podle něj. Zřejmě jako dospívající byl spolu s dalšími členy královské rodiny a šlechtici zajat Nebukadnecarem a odveden do Babylónu.

ODPOVĚDI

A. Modlil se k Jehovovi, přestože to bylo zakázáno. (Daniel 6:6–17)

B. Chananjáš, Mišael a Azarjáš. (Daniel 1:6, 7)

C. Babylón a Médo-Persie. (Daniel 5:30; 6:8)

Lidé a země

4. Jmenujeme se Jorge, Nicolas a Priscilian. Jsme z Belize, které leží ve Střední Americe. Víš, kolik je v Belize svědků Jehovových? Je to 600, 2 000, nebo 3 500?

5. Který puntík ukazuje, kde žijeme? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Belize daleko?

A

B

C

D

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

● Odpovědi k této dvoustraně najdete na straně 28.

ODPOVĚDI KE STRANÁM 30 A 31

1. Lehátko.

2. Stůl.

3. Židle.

4. 2 000.

5. A.