Přejít k článku

Přejít na obsah

„Neztrácíte optimismus“

„Neztrácíte optimismus“

 „Neztrácíte optimismus“

● Camila, která žije v Argentině, trpí anémií, neurologickými problémy a poruchou růstu. Ve svých osmi letech měřila pouhých 75 centimetrů. Její rodiče, kteří jsou svědkové Jehovovi, se rozhodli jít s ní na lékařskou konferenci, jež se u nich ve městě konala v sále jednoho divadla a na níž bylo přítomno asi 500 lidí. S Camilou si sedli do druhé řady.

Jeden lékař během své přednášky ukázal na Camilu a řekl, že je příkladem dítěte s dobrým zdravím. Nevěděl totiž, kolik je jí let a jaké má zdravotní potíže. Zeptal se: „Jak stará je ta holčička?“

„Je jí osm let,“ odpověděla Camilina matka Marisa.

„Říkala jste osm měsíců?“ reagoval doktor.

„Ne, je jí osm let,“ opakovala Marisa.

Překvapený doktor pozval matku s dcerou na pódium, aby jí mohl položit pár otázek. Poté, co Marisa popsala, jaký výzkum lékaři u Camily provedli a jakou léčbu vyzkoušeli, doktor prohlásil: „Některé matky se hroutí, když jejich děti mají běžnou chřipku. Ale vy ani po sedmi letech Camiliny léčby a po tom, co jste vyzkoušeli všechny možnosti, neztrácíte optimismus. Jak to děláte?“

Marisa na tuto laskavou vybídku reagovala tím, že přítomným řekla o své biblické naději na spravedlivý nový svět, ve kterém již nebudou žádné nemoci, utrpení, a dokonce ani smrt. (Izajáš 33:24; Zjevení 21:3, 4) Nakonec se zmínila o celosvětovém společenství svědků Jehovových a vysvětlila, jak jim vzájemná láska pomáhá vyrovnávat se s životními zkouškami a dalšími problémy, které prožívají. (Jan 13:35)

Po programu přišla za Marisou jedna žena a řekla jí, že by se o tom, co vyprávěla, chtěla dozvědět víc. Využila možnost bezplatného biblického studia, které svědkové Jehovovi na celém světě nabízejí těm, kdo upřímně chtějí poznat Bibli a Boží nádherný záměr s lidstvem.

[Obrázek na straně 25]

Osmiletá Camila se svou maminkou Marisou