Přejít k článku

Přejít na obsah

Mám odejít ze školy?

Mám odejít ze školy?

 Mladí lidé se ptají

Mám odejít ze školy?

Kolik let školy si myslíš, že potřebuješ?

․․․․․

Kolik let to je podle tvých rodičů?

․․․․․

SHODUJÍ se uvedené odpovědi? I v případě, že ano, jsou možná dny, kdy bys ze školy nejradši odešel. Ztotožňuješ se s některým z následujících vyjádření?

„Někdy jsem tak zdeptaná, že se mi ani nechce vylézt z postele. Napadá mě: Proč mám chodit do školy a učit se tam věci, které nikdy nebudu potřebovat?“ (Rachel)

„Často mám školy po krk a mám chuť s tím praštit a najít si práci. Říkám si, že mi škola stejně není k ničemu a že bych ten čas radši využil k tomu, abych vydělával.“ (John)

„Přípravou do školy jsem trávila až čtyři hodiny denně. Valily se na mě samé úkoly, projekty a testy. Bylo toho tolik, že jsem měla pocit, že to nezvládnu, a chtěla jsem vypadnout.“ (Cindy)

„Už jsme zažili bombový poplach, tři pokusy o sebevraždu, jednu opravdovou sebevraždu a řádění gangu. Někdy už toho bylo prostě moc a chtěla jsem odejít.“ (Rose)

Prožíváš něco podobného? Pokud ano, už tě někdy napadlo odejít ze školy? Co tě k tomu vedlo?

․․․․․

Možná o odchodu ze školy dokonce vážně uvažuješ. Jak ale můžeš poznat, jestli odcházíš ze školy proto, že už jsi získal dostatečné vzdělání, nebo jen proto, že už jí máš plné zuby? Abychom si na to mohli odpovědět, musíme si nejprve definovat pojmy.

Skončit, nebo dokončit?

Jak bys popsal rozdíl mezi tím, když někdo se školou skončí, a tím, když ji dokončí?

․․․․․

Věděl jsi, že v některých zemích je povinná školní docházka jen pět až osm let? V jiných zemích se zase očekává, že žáci budou studovat deset až dvanáct let. Neexistuje tedy žádné jednotné pravidlo pro to, kolik let by člověk měl do školy chodit.

V některých zemích je navíc možné, aby žáci byli částečně nebo v plném rozsahu vyučováni doma. Jestliže tedy někdo nechodí do klasické školy, protože mu rodiče zajistili  výuku doma, neznamená to, že se školou skončil.

Pokud však ty uvažuješ o tom, že se školou skončíš dřív, než dostuduješ, zamysli se nad následujícími otázkami:

Jaké jsou zákonné požadavky? Jak už bylo řečeno, délka povinné školní docházky se v různých zemích liší. Kolik let povinné školní docházky stanovuje zákon u vás? Už jsi ji dokončil? Pokud ne, ale přesto bys do školy chodit přestal, porušil bys tím biblický pokyn ‚podřizovat se nadřazeným autoritám‘. (Římanům 13:1)

Dosáhl jsem už svých studijních cílů? Jakých cílů bys chtěl pomocí svého vzdělání dosáhnout? Že nevíš? To ale potřebuješ vědět! Jinak bys byl jako cestující ve vlaku, který neví, kam chce jet. A tak se poraď s rodiči a vyplň tabulku  „Moje studijní cíle“ na straně 28. Pomůže ti to k větší cílevědomosti a ty i rodiče si uděláte představu o tom, jak dlouho bys měl do školy chodit. (Přísloví 21:5)

V otázce délky studia ti určitě poradí i učitelé a další. Autoritu vynést konečné rozhodnutí však mají rodiče. (Přísloví 1:8; Kolosanům 3:20) Pokud ze školy odejdeš dřív, než dosáhneš studijních cílů, na kterých jste se s rodiči dohodli, pak odcházíš předčasně.

Proč chci se školou skončit? Dej si pozor, abys neklamal sám sebe. (Jeremjáš 17:9) Lidé mají sklon jednat sobecky a připisovat si přitom ušlechtilé pohnutky. (Jakub 1:22)

Napiš si sem dobré pohnutky, které tě vedou k tomu, abys se školou skončil předčasně.

․․․․․

Uveď některé sobecké pohnutky.

․․․․․

Jaké dobré pohnutky sis napsal? Možná chceš finančně vypomoct rodině anebo se zapojit do nějaké dobrovolné činnosti. Sobeckou pohnutkou by mohla být snaha vyhnout se testům a domácím úkolům. Háček je v tom, že musíš umět rozeznat, jestli tvoje hlavní pohnutka je dobrá, nebo sobecká.

Znovu se podívej na důvody, které jsi uvedl, a poctivě je ohodnoť od 1 do 5 podle důležitosti (čím víc bodů, tím důležitější). Jestliže chceš odejít, jen aby ses zbavil problémů, pravděpodobně tě čeká pořádný šok.

Proč není dobré odejít ze školy?

Odejít ze školy je jako vyskočit z vlaku za jízdy. Ve vlaku možná není pohodlí a ostatní cestující jsou nepříjemní. Ale když z něj vyskočíš, nedojedeš do cíle a pravděpodobně se vážně zraníš. Stejné to je, když odejdeš  ze školy — zřejmě nedosáhneš svých studijních cílů a způsobíš si bezprostřední i dlouhodobé problémy: Co k nim může patřit?

Bezprostřední problémy Asi pro tebe bude těžší najít si práci, a pokud ji najdeš, pravděpodobně budeš mít menší plat, než jaký bys mohl mít, kdybys školu dodělal. Aby ses tedy uživil, budeš muset pracovat delší dobu, a to v prostředí, kde se ti zřejmě bude líbit ještě míň než ve škole.

Dlouhodobé následky Výzkumy ukazují, že u těch, kdo školu nedokončí, je větší pravděpodobnost, že budou mít zdravotní problémy, že budou mít příliš brzy děti, že skončí ve vězení a že budou závislí na sociální podpoře.

Samozřejmě to neznamená, že když školu dokončíš, všechny tyto problémy se ti vyhnou. Ale proč bys zbytečně riskoval?

Proč dostudovat?

Je pochopitelné, že pokud jsi právě dostal pětku z testu nebo prožil další náročný den ve škole, máš chuť to vzdát. Jakékoli problémy, které můžou přijít, ti ve srovnání se současnou dřinou možná připadají bezvýznamné. Ale než zvolíš cestu nejmenšího odporu, zamysli se nad vyjádřením studentů, které jsme již citovali. Co jim podle nich přineslo to, že školu dodělali?

„Naučila jsem se být trpělivá a získala jsem větší psychickou odolnost. Také jsem si uvědomila, že to, jestli mě škola baví, záleží jen na mně. A během školy jsem rozvinula svoje umělecké nadání, což využiju, až budu pracovat.“ (Rachel)

„Teď už vím, že když se budu hodně snažit, svých cílů dosáhnu. Na střední škole chodím na velmi praktický volitelný předmět,  kde můžu získat kvalifikaci pro práci tiskařského technika, kterou bych chtěl potom dělat.“ (John)

„Naučila jsem se líp řešit problémy, ať už ve škole nebo jinde. Musela jsem najít způsoby, jak zvládat školní povinnosti, vycházet s lidmi a překonávat další překážky, a to mi pomohlo dospět.“ (Cindy)

„Škola mi pomohla připravit se na to, co mě čeká v práci. Také jsem se dostala do mnoha situací, kdy jsem musela prozkoumat důvody pro svoji víru, takže škola vlastně posílila moje náboženské přesvědčení.“ (Rose)

Moudrý král Šalomoun napsal: „Lepší je pozdější konec nějaké záležitosti než její začátek. Lepší je ten, kdo je trpělivý, než ten, kdo je domýšlivý v duchu.“ (Kazatel 7:8) A tak místo abys ze školy odešel, trpělivě se snaž vypořádat s problémy, kterým v ní čelíš. Pokud to uděláš, uvidíš, že pozdější konec bude pro tebe mnohem lepší.

Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

K ZAMYŠLENÍ

● Jak ti krátkodobé studijní cíle můžou pomoct, abys školní léta využil co nejlíp?

● Proč je důležité, abys měl určitou představu o tom, jakou práci bys chtěl po škole dělat?

[Rámeček a obrázky na straně 27]

CO ŘÍKAJÍ TVOJI VRSTEVNÍCI

Ve škole jsem si zamilovala čtení. Líbí se mi, že díky knihám můžu porozumět myšlení a pocitům někoho jiného.

Mám trochu problém s organizováním času. Ale nebýt školy, byl bych na tom ještě hůř. Díky škole mám určitý režim a dokážu se držet plánu a splnit důležité úkoly.

[Obrázky]

Esme

Christopher

[Rámeček na straně 28]

 MOJE STUDIJNÍ CÍLE

Základním účelem vzdělávání je připravit tě na to, aby sis dokázal najít práci, díky které uživíš sebe a později případně i svou rodinu. (2. Tesaloničanům 3:10, 12) Už víš, jakou práci bys chtěl dělat a jak tě na ni škola může připravit? Následující otázky ti pomůžou zjistit, jestli tě škola vede tím správným směrem.

Jaké jsou moje silné stránky? (Umíš například dobře jednat s lidmi? Baví tě manuální práce jako vyrábění nebo opravování věcí? Máš talent na analyzování a řešení problémů?)

․․․․․

V jakém typu práce bych mohl svoje silné stránky využít?

․․․․․

Jaké pracovní příležitosti se mi nabízejí v mém okolí?

․․․․․

Chodím teď na nějaké předměty, které mi pomůžou při hledání zaměstnání?

․․․․․

Jaké další možnosti vzdělání, které mi pomůžou snáz dosáhnout svých cílů, jsou v současné době k dispozici?

․․․․․

Nezapomeň, že tvým cílem je dosáhnout takového vzdělání, jaké budeš moct prakticky využít. A tak si dej pozor, abys nezašel do druhého extrému a nestal se z tebe věčný student, který se chce vyhnout odpovědnosti spojené s dospělostí. Byl bys jako cestující, který z vlaku nikdy nevystoupí.

[Rámeček na straně 29]

PODNĚTY PRO RODIČE

„Ve škole je nuda!“ „Dostáváme moc domácích úkolů.“ „Mám co dělat, abych vůbec prolezl — proč to radši nezabalit?“ Kvůli takovým negativním pocitům jsou mnozí mladí lidé v pokušení skončit se školou dřív, než získají vzdělání potřebné k tomu, aby se uživili. Co můžete udělat, pokud i váš syn nebo dcera chce ze školy odejít?

Zamyslete se nad svým vlastním postojem ke vzdělání. Byla pro vás škola jen ztrátou času — nutným zlem, které jste museli vytrpět, než jste se konečně mohli věnovat něčemu zajímavějšímu? Pokud ano, je možné, že váš postoj k učení se podepsal i na vašich dětech? Pravdou ale je, že ucelené vzdělání jim pomůže získat „praktickou moudrost a schopnost přemýšlet“, tedy vlastnosti, díky nimž z nich budou schopní dospělí. (Přísloví 3:21)

Vytvořte jim zázemí. Někteří žáci by mohli mít lepší známky, ale zkrátka nevědí, jak studovat, nebo k tomu nemají dobré podmínky. K těm může patřit uklizený stůl, na který dopadá dostatek světla, a také potřebné studijní pomůcky. Když své děti naučíte vstřebávat nové myšlenky a názory a vytvoříte jim pro to dobré podmínky, pomůžete jim, aby v duchovním i v doslovném ohledu dělaly pokroky. (1. Timoteovi 4:15)

Osobně se angažujte. Učitele a výchovné poradce berte jako své spojence, a ne jako nepřátele. Seznamte se s nimi. Zapamatujte si jejich jména. Mluvte s nimi o tom, jaké má vaše dítě cíle a co je pro něj těžké. Pokud vaše dítě nosí domů špatné známky, snažte se odhalit příčinu. Má například strach, že když bude mít dobrý prospěch, budou ho druzí šikanovat? Mohlo by mít nějaký problém s učitelem? A co náplň výuky? Studijní plán by měl svou náročností dítě motivovat, a ne deptat. A nemohlo by vaše dítě mít nějaký zdravotní problém, o kterém zatím nevíte, například špatný zrak nebo nějakou poruchu učení?

Čím více se do světského i duchovního vzdělávání svého dítěte zapojíte, tím větší bude mít šanci na úspěch. (Přísloví 22:6)

[Obrázek na straně 29]

Odejít ze školy je jako vyskočit z vlaku za jízdy