Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

 Kvíz pro celou rodinu

Co na tomto obrázku chybí?

Přečtěte si Daniela 6:1–24 a pak si prohlédněte obrázek. Co na něm chybí? Na volné řádky napište odpovědi a obrázek dokreslete.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Proč sem byl Daniel vhozen? Už jsi někdy trpěl kvůli tomu, že jsi udělal správnou věc? Popiš, o co šlo. Proč se vyplatí dělat to, co je správné, bez ohledu na následky?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Petra 2:19–21.

CO VÍTE O APOŠTOLU MATOUŠOVI?

3. Pod jakým dalším jménem byl Matouš znám?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Matouše 9:9; Marka 2:14.

․․․․․

4. Čeho se Matouš vzdal, aby mohl následovat Ježíše?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Lukáše 5:27, 28.

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Čeho se možná budeš muset vzdát ty, abys mohl být Ježíšovým učedníkem? Jaký užitek ti to například přinese?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Marka 10:28–30.

DĚTI, NAJDĚTE OBRÁZEK

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

Z TOHOTO ČÍSLA

Odpovězte na otázky a doplňte chybějící biblický verš (verše).

STRANA 6 Kdo vytvořil všechno? Hebrejcům 3:․․․

STRANA 7 Co se stane s ničemnými? Přísloví 2:․․․

STRANA 20 Jedině skrze koho je možné přijít k Otci? Jan 14:․․․

STRANA 21 Za koho se máme modlit? Jakub 5:․․․

● Odpovědi najdete na straně 12.

 ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Lvi.

2. Anděl.

3. Levi.

4. Zanechal všechno.