Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak ovládat svůj jazyk

Jak ovládat svůj jazyk

 Jak ovládat svůj jazyk

„KDYBY tak ta slova šla vzít zpátky!“ Řekli jste si už někdy něco takového? Je pravda, že ovládat jazyk je těžké pro každého z nás. Bible říká, že dokážeme zkrotit téměř všechna zvířata, nicméně „jazyk, ten nemůže zkrotit nikdo z lidí“. (Jakub 3:7, 8) Měli bychom tedy poraženě rezignovat? Rozhodně ne. Uvažujme o několika biblických zásadách, které nám pomohou tento malý, ale mocný tělesný orgán lépe ovládat.

„V hojnosti slov nechybí přestupek, ale ten, kdo ovládá své rty, jedná rozvážně.“ (Přísloví 10:19) Čím více mluvíme, tím větší je nebezpečí, že řekneme něco nerozumného, nebo dokonce ubližujícího. Nekontrolovanou řečí se jako oheň mohou rychle šířit škodlivé tlachání a pomluvy. (Jakub 3:5, 6) Na druhou stranu když ‚ovládáme své rty‘ neboli zvažujeme, co řekneme, pak bereme v úvahu, jaký dopad mohou naše slova mít. Díky tomu budeme známí svou rozvážností a získáme úctu a důvěru druhých.

‚Buďte rychlí k slyšení, pomalí k mluvení, pomalí k zlobě.‘ (Jakub 1:19) Lidé oceňují, když pozorně nasloucháte tomu, co říkají, protože tím projevujete nejen zájem, ale také úctu. Co když někdo ale řekne něco zraňujícího nebo provokativního? V takovém případě se snažte být ‚pomalí k zlobě‘ a neoplácejte stejnou mincí. Kdo ví, ten člověk byl možná z nějakého důvodu rozčilený a za svá nelaskavá slova se vám později omluví. Je pro vás těžké být ‚pomalí k zlobě‘? Pak se modlete k Bohu o sebeovládání. Určitě nebude vaše upřímné prosby přehlížet. (Lukáš 11:13)

„Mírný jazyk může zlomit kost.“ (Přísloví 25:15) Lidé se obecně domnívají, že mírností se ničeho nedosáhne. Tak to ale není. Mírná odpověď může mimo jiné překonat odpor, který se zdá být tak tvrdý jako kost a jehož příčinou je například hněv nebo předsudky. Je pravda, že projevovat mírnost je někdy těžké, a to obzvlášť v napjaté situaci. Přemýšlejte tedy o tom, v čem bude přínosné, když budete jednat podle biblických rad, a co se stane, když to neuděláte.

Biblické zásady skutečně obsahují „moudrost shora“. (Jakub 3:17) Když je uplatňujeme na svou mluvu, naše slova budou vyjadřovat úctu a budou příjemná, povznášející a příhodná pro danou situaci — budou jako „zlatá jablka v stříbrných řezbách“. (Přísloví 25:11)