Přejít k článku

Přejít na obsah

Co o svědcích Jehovových řekli druzí

Co o svědcích Jehovových řekli druzí

Francie „Svědkové Jehovovi jsou občané, kteří dodržují zákony republiky. . . . Nijak neohrožují veřejný pořádek. Chodí do zaměstnání, platí daně, podílejí se na ekonomickém rozvoji naší země a přispívají na dobročinné účely. Je příjemné vidět, jak se spolu tito lidé ze všech ras a národů pokojně scházejí. . . . Kdyby byl každý člověk svědkem Jehovovým, my policisté bychom byli bez práce.“ (mluvčí francouzské policie)

Ukrajina „Svědkové Jehovovi svým dětem vštěpují vznešené morální zásady. Učí je, aby se vyvarovaly jednání a postojů, které jsou sice v dnešním světě považovány za normální, ale které by jim a dalším lidem mohly uškodit. Rodiče proto své děti upozorňují na nebezpečí spojená s braním drog, kouřením a zneužíváním alkoholu. Kladou důraz na to, aby byl člověk poctivý a pracovitý. . . . Vedou své děti k tomu, aby rozvíjely své mravní kvality, aby měly úctu k autoritám, jiným lidem a jejich majetku a aby poslouchaly zákony své země.“ (Istorija religiji v Ukrajini [Dějiny náboženství na Ukrajině], redigoval profesor Petro Jarockyj)

Itálie „Třicet tisíc lidí poklidně naslouchalo . . . Žádné odpadky, žádný hluk, žádné pořvávání. Tak to včera vypadalo na Olympijském stadionu. . . . Žádná neslušná gesta, žádné cigarety, žádné plechovky. Jen otevřené Bible, lidé, kteří si píšou poznámky, a děti, které tiše sedí na místě.“ (L’Unità, novinová zpráva o sjezdu svědků Jehovových v Římě)

„[Svědkové Jehovovi] vedou své děti k tomu, aby rozvíjely své mravní kvality . . . a aby poslouchaly zákony své země.“

Británie „Arcijáhen z Cheltenhamu prohlásil, že [anglikánská církev] potřebuje skupiny horlivých věřících, kteří by  navštěvovali lidi podobně jako svědkové Jehovovi.“ (The Gazette, gloucesterská diecéze)

Nizozemsko Ve městě Leeuwarden mají svědkové Jehovovi svůj sál Království (budovu, kde se scházejí k uctívání Boha). Od lidí, kteří žijí v sousedství, dostali dopis, v němž stálo: „Rádi bychom vás pochválili za to, jak přispíváte k upravenému vzhledu ulice Noorderweg. Členové vaší církve jsou vždy pěkně oblečení a velmi hezky se chovají. Nikdy neparkují tam, kde je to zakázáno, mají vychované děti, neodhazují odpadky na ulici a udržují kolem sálu Království čistotu a pořádek. Doufáme, že budete našimi sousedy ještě dlouho. Jsme rádi, že vás máme!“

Mexiko Profesor Elio Masferrer, výzkumný pracovník Národní školy antropologie a historie, řekl, že svědkové pomáhají lidem, které „postihly vážné problémy v rodině, jako je znásilnění, zneužívání, alkoholismus a drogová závislost“. Učení svědků Jehovových podle jeho mínění umožňuje „lidem s nízkou sebeúctou, aby získali důstojnost“ a aby „díky tomu, že jednají způsobem, který se líbí Bohu, žili bez závažných problémů“. (list Excélsior)

„Lidé ze všech ras a národů [se spolu] pokojně scházejí.“

Brazílie Jedny noviny uvedly: „Organizace svědků Jehovových je opravdu výjimečná. Místa, kde se scházejí, jsou vždy čistá. Všechno mají velmi dobře zorganizované . . . Po skončení jejich akcí jsou prostory čistější, než byly předtím. Během přednášek panuje absolutní ticho. Nikdo se netlačí ani nevráží do druhých. Všichni se chovají slušně. . . . Je to rozhodně uspořádané náboženství. Vědí, co to znamená uctívat Boha.“ (Comércio da Franca)

Svědkové Jehovovi jsou přesvědčeni, že Stvořitel ví lépe než kdo jiný, jakými zásadami by se lidé měli v životě řídit. (Izajáš 48:17, 18) Když je tedy druzí chválí za jejich chování, připisují zásluhu právě Bohu. Ježíš řekl: „Ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“ (Matouš 5:16)