Přejít k článku

Přejít na obsah

„Nejimpozantnější živý létající stroj na světě“

„Nejimpozantnější živý létající stroj na světě“

 „Nejimpozantnější živý létající stroj na světě“

ALBATROS je vůbec největší mořský pták. Má rozpětí křídel kolem tří metrů a může letět rychlostí přesahující 115 kilometrů za hodinu. I když na zemi možná působí trochu neohrabaně, ve vzduchu je na něj nádherný pohled. Není divu, že byl označen jako „nejimpozantnější živý létající stroj na světě“.

V současnosti známe přibližně 20 druhů albatrosů, přičemž asi 15 z nich se vyskytuje v mořích obklopujících Nový Zéland. Právě na Jižním ostrově Nového Zélandu, na samém cípu poloostrova Otago se nachází mys Taiaroa, kde je možné spatřit jedinou pevninskou hnízdní kolonii albatrosů na jižní polokouli.

Ve věku šesti až deseti let tu začíná hnízdit albatros královský. Mladé pak vyvádí po celý svůj život — a ten může být poměrně dlouhý. Je známo, že někteří jedinci se dožili i více než 50 let. Albatrosi snášejí jedno vejce každý druhý rok, což znamená, že vždy jeden rok hnízdí a ten další tráví na moři. Obvykle zůstávají celý život s jedním partnerem.

V září začínají samec i samice společnými silami stavět hnízdo. V listopadu potom samice snese vejce, které může vážit až půl kilogramu. Sezení na vejci se věnují oba rodiče celkem asi 80 dní. Začátkem února se pak z vejce vyklube mládě a rodiče se střídají v jeho hlídání a krmení. Živí ho vyvrhnutou kaší z ryb a olihní. Když je mláděti šest měsíců, může vážit až 12 kilogramů, tedy podstatně víc než dospělý albatros.

Téměř po roce rodiče opouštějí mys Taiaroa a odlétají na moře. Než se vrátí zpátky a znovu zahnízdí, uplyne celý rok. Jejich mládě, které značně ubylo na váze a je už zcela opeřené, se mezitím metodou pokusu a omylu učí, jak roztáhnout křídla a vznést se do vzduchu. Mladý albatros se potom vydá na moře, kde stráví několik dalších let. Pak se vrací na mys Taiaroa. Zatímco starší ptáci pilně staví hnízda a starají se o své potomky, mladý albatros tráví čas tím, že si upravuje peří, dovádí a vystavuje na odiv své skvělé letecké schopnosti.

 [Rámeček na straně 25]

NÁVŠTĚVA U ALBATROSŮ KRÁLOVSKÝCH

Vyprávění o albatrosech mě fascinovala už od dětství. Proto jsem se nemohl dočkat, až kolonii albatrosů královských navštívím. Byl větrný den. Když jsme se s kamarádkou ke kolonii blížili, pozorně jsme sledovali oblohu, zda se nám naskytne podívaná, kvůli které jsme vlastně přijeli. A nebyli jsme zklamáni. Tito vynikající letci se skutečně objevili a my jsme je pozorovali s nelíčeným obdivem.

Pak jsme se společně se skupinou dalších návštěvníků vydali na hodinovou prohlídku s průvodcem. Prostřednictvím modelů, informačních panelů a videoprogramů jsme se mimo jiné dozvěděli, že albatros královský může žít trvale na moři — na jeho hladině dokonce i spí. Ať už albatros odpočívá na vodě, nebo plachtí ve vzduchu, je to skutečně úžasný tvor. Máme tak další důvod, proč chválit toho, kdo „stvořil všechny věci“, Jehovu Boha. (Zjevení 4:11)

 [Obrázek na straně 24]

Rodiče se střídají v hlídání a krmení mláděte, které může v šesti měsících vážit až 12 kilogramů

[Obrázek na straně 24 a 25]

Mys Taiaroa je domovem albatrosů královských

[Obrázek na straně 24]

Albatros královský může žít trvale na moři — na jeho hladině dokonce i spí

[Podpisky obrázku na straně 23]

Nahoře: © David Wall/Alamy; dole: © Kim Westerskov/Alamy

[Podpisky obrázku na straně 25]

Pozadí: © davidwallphoto.com; strana 24, nahoře: Tui De Roy/Roving Tortoise Photos; strana 24, dole: s laskavým svolením Diarmuid Toman; strana 25, letící albatros: © Naturfoto-Online/Wolfgang Bittmann