Přejít k článku

Přejít na obsah

Zobák ledňáčka

Zobák ledňáčka

Dílo náhody?

Zobák ledňáčka

● K nejrychlejším vlakům na světě patří japonské expresy, které jezdí rychlostí téměř 300 kilometrů za hodinu. Za tento svůj úspěch zčásti vděčí ledňáčkovi. V jakém smyslu?

Zajímavé údaje: Při lovu ledňáček dokáže vlétnout pod hladinu tak, že voda téměř nevystříkne. Tím byl nadšen Eidži Nakacu, inženýr, který měl na starost zkušební jízdy japonských expresů. Přemýšlel o tom, díky čemu ledňáček dokáže tak dobře zvládnout přechod mezi vzduchem, který klade poměrně malý odpor, a vodou, která klade velký odpor. Odpověď pomohla vyřešit problém, který při jízdě expresů vznikal. Eidži Nakacu vysvětluje: „Když vlak ve velké rychlosti vjede do úzkého tunelu, vytvoří se tlakové vlny, které postupně zesilují jako tsunami. Když dosáhnou ústí tunelu, mají rychlost zvuku a vyvolají rázovou vlnu, která způsobí tak hlasitý třesk a tak silné vibrace, že si na to stěžovali lidé bydlící až 400 metrů daleko.“

Čelní část vlaku nakonec byla zkonstruována tak, že má podobný tvar jako zobák ledňáčka. K čemu to vedlo? Rychlost vlaku se zvýšila o 10 procent, přičemž spotřeba energie klesla o 15 procent. Kromě toho se o 30 procent snížil tlak vzduchu, který před sebou vlak při jízdě tlačí. Když tedy expres vyjíždí z tunelu, žádný hlasitý třesk již nevzniká.

Co si o tom myslíte? Je zobák ledňáčka výsledkem náhody, nebo svědčí o existenci inteligentního Stvořitele?

[Podpisky obrázku na straně 29]

Ledňáček letící do vody: Woodfall/Photoshot; vlak: AP Photo/Kyodo