Přejít k článku

Přejít na obsah

Může sex prospět našemu vztahu?

Může sex prospět našemu vztahu?

 Mladí lidé se ptají

Může sex prospět našemu vztahu?

Linda chodí s Danielem teprve dva měsíce, ale má pocit, že ho zná celou věčnost. Pořád si píšou esemesky, celé hodiny se baví po telefonu a často jim připadá, jako by už dopředu věděli, co chce ten druhý říct. Teď ale spolu sedí při svitu měsíce v zaparkovaném autě a Daniel chce víc než si jen povídat.

Během těch dvou měsíců se Daniel a Linda pouze drželi za ruce a občas se letmo políbili. Linda zatím nechce jít dál, ale zároveň nechce Daniela ztratit. S nikým se ještě necítila tak žádoucí, tak výjimečná. A navíc, říká si, copak do sebe nejsme zamilovaní?

NEJSPÍŠ si dokážeš představit, k čemu by asi mezi Danielem a Lindou nakonec došlo. Možná tě ale nenapadne, jak výrazně by sex jejich vztah změnil — a ne zrovna k lepšímu. Zamysli se nad následující skutečností:

Pokud nerespektuješ fyzikální zákony, jako je třeba gravitační zákon, musíš nést následky. Totéž platí, když nerespektuješ morální zákony, například ten, abychom „se zdržovali smilstva“. * (1. Tesaloničanům 4:3) K čemu to vede, když tento příkaz někdo přehlíží? Bible říká: „Kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu.“ (1. Korinťanům 6:18) V jakém smyslu? Zkus vymyslet tři negativní důsledky  toho, když má někdo sex před uzavřením manželství.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

Možná sis napsal něco takového jako pohlavně přenášené nemoci, nechtěné těhotenství nebo ztrátu Boží přízně. To všechno opravdu patří k bolestným následkům, které mohou postihnout ty, kdo porušují Boží mravní zákon týkající se smilstva.

Přesto tě může předmanželský sex lákat. Snad si říkáš: Mně se nemůže nic stát. A vůbec, vždyť to přece dělá každý. Tvoji spolužáci se chvástají svými sexuálními zážitky a zdá se, že jsou v pohodě. Možná si podobně jako Linda, o které se psalo v úvodu článku, dokonce myslíš, že by sex mohl tebe a tvého partnera sblížit. Kromě toho, komu by se líbilo, aby se mu druzí posmívali, že ještě s nikým nic neměl? Nebylo by tedy lepší dát věcem volný průběh?

Nedělej ukvapené závěry. Především si uvědom, že ne každý s někým spí. Je pravda, že mladých, kteří mají pohlavní styky, je podle statistik znepokojivě mnoho. Například z jedné americké studie vyplývá, že dvě třetiny mladých lidí ve Spojených státech jsou sexuálně aktivní už na střední škole. To ale znamená, že o jedné třetině, což není zrovna málo, to neplatí. Odborníci navíc zjistili, že mnozí z těch, kdo sexuálně aktivní jsou, se potýkají s trpkými následky. Může k nim patřit:

1. CITOVÁ BOLEST Většina mladých, kteří měli sex před uzavřením manželství, toho později litovala.

2. NEDŮVĚRA Když se spolu dva lidé vyspí, začnou uvažovat „S kolika klukama už něco měla?“ nebo „S kým se asi vyspal přede mnou?“.

3. ROZCHOD Pokud se kluk s holkou vyspí, je pravděpodobnější, že se s ní rozejde a najde si jinou.

4. ROZČAROVÁNÍ Hluboko uvnitř dívka cítí, že by chtěla někoho, kdo ji bude chránit, ne využívat.

Uvažuj také o tomto faktu: Kluci často říkají, že by si nikdy nevzali holku, se kterou  se vyspali. Proč? Protože stojí spíš o takovou, která má alespoň nějaké mravní zásady.

Překvapilo tě to? Nebo dokonce naštvalo? Pokud ano, uvědom si, že to, co můžeš vidět v kině nebo v televizi, je na hony vzdálené od toho, jaký je předmanželský sex doopravdy. Zábavní průmysl totiž sex mezi dospívajícími idealizuje a prezentuje ho jako skutečnou lásku. Nebuď ale naivní. Jestliže se tě někdo snaží svést, jde mu jen o jeho vlastní zájmy. (1. Korinťanům 13:4, 5) Ten, kdo tě opravdu miluje, by ti jistě nechtěl fyzicky ani citově ublížit. (Přísloví 5:3, 4) Navíc, pokud se o tebe skutečně zajímá, určitě tě nebude přemlouvat k jednání, které by ohrozilo tvůj vztah k Bohu. (Hebrejcům 13:4)

Pokud se s někým vyspíš před uzavřením manželství, zahodíš něco velmi cenného a tím snížíš svou hodnotu. (Římanům 1:24) Není divu, že ti, kdo to udělali, se potom často cítili prázdní a bezcenní, jako by si lehkomyslně nechali ukrást cosi vzácného, co bylo jejich součástí. Nedovol, aby se to stalo i tobě. Když se tě někdo bude snažit svést k pohlavnímu styku tím, že bude říkat: „Jestli mě miluješ, tak to uděláš“, pevně odpověz: „Jestli mě miluješ, nebudeš to po mě chtít.“

Tvé tělo je příliš cenné na to, aby se s ním nakládalo tak lehkovážně. Ukaž, že máš pevný charakter a že Boží příkaz ohledně smilstva dokážeš poslouchat. Pokud se jednou vdáš nebo oženíš, bude ti moci sex přinášet plné uspokojení. Nebudou tě trápit obavy, výčitky ani pochybnosti, které tak často provázejí sex před manželstvím. (Přísloví 7:22, 23; 1. Korinťanům 7:3)

Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Biblický výraz „smilstvo“ nezahrnuje pouze pohlavní styk, ale i další jednání lidí, kteří spolu nejsou v manželství, jako je vzájemné hlazení pohlavních orgánů nebo orální či anální sex. Více informací najdeš v knize Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, 2. díl, strany 42–47.

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je nutné vyhýbat se předmanželskému sexu, přestože může být pro nedokonalého člověka lákavý?

● Co uděláš, když ti někdo navrhne, že byste se spolu mohli vyspat?

[Rámeček a obrázky na straně 27]

CO ŘÍKAJÍ TVOJI VRSTEVNÍCI

To, že někomu řekneš ‚ne‘, ještě neznamená, že se svými návrhy nepřijde znovu. Záleží na tom, jak ho odmítneš. Pokud to řekneš příliš mírně, bude to vypadat, že váháš. Musíš odmítnout důrazně!

Říct ‚ne‘ nemusí pokaždé stačit. Zabrat nemusí ani to, když vysvětlíš, čemu věříš. Znám pár lidí, kteří se chlubí tím, že dokázali křesťana ‚zlomit‘. Někdy nezbývá nic jiného než odejít. Není to lehké, ale funguje to.

Jako křesťan máš vlastnosti, které mohou být pro druhé přitažlivé. Proto musíš být pořád ve střehu a všechny nemravné návrhy odmítat. Važ si svých vlastností a nenech se o ně připravit.

[Obrázky]

Diana

James

Joshua

[Rámeček na straně 28]

BUĎ JEJÍM HRDINOU!

Opravdu ti záleží na dívce, se kterou chodíš? Pokud ano, dokaž jí, že máš potřebnou . . .

sílu, aby ses držel Božích zákonů

moudrost, abys předcházel situacím, které by vás mohly vystavit pokušení

lásku, díky níž dáváš její zájmy před své vlastní

Tvá dívka pak nejspíš bude mít podobné pocity jako Šulamitka, která řekla: „Můj milý je můj, a já jsem jeho.“ (Šalomounova píseň 2:16) Budeš zkrátka jejím hrdinou!

Viz Přísloví 22:3; 1. Korinťanům 6:18; 13:4–8.

[Rámeček na straně 28]

NÁVRH

V otázce chování k osobám opačného pohlaví je dobré řídit se touto zásadou: Pokud nechceš, aby to, co děláš, viděli tvoji rodiče, pak to nedělej.

[Obrázek na straně 28]

Předmanželský sex je zneužitím Božího daru. Je to, jako kdyby někdo dostal krásný obraz a pak ho použil jako rohožku