Přejít k článku

Přejít na obsah

20 tipů, jak získat víc času

20 tipů, jak získat víc času

 Zde odstřihněte a uložte si

20 tipů, jak získat víc času

„Choďte dále v moudrosti . . . a vykupujte pro sebe příhodný čas.“ (Kolosanům 4:5)

POTÉ, co jste si určili, které činnosti chcete zahrnout do svého programu, je před vámi náročný úkol převést optimistickou teorii do praxe. Můžete při tom využít následující podněty.

1 NA KAŽDÝ DEN SI NAPIŠTE SEZNAM ÚKOLŮ. Očíslujte je podle pořadí, ve kterém je chcete udělat. Označte si ty, kterým stojí za to věnovat víc času. Když určitý bod splníte, odškrtněte si ho. Nesplněné úkoly si přepište do seznamu na další den.

2 SLAĎTE SVÉ KALENDÁŘE. Byla by škoda zmeškat schůzku jen proto, že ji máte zapsanou v jiném kalendáři. Pokud máte jeden kalendář v počítači a druhý v nějakém přenosném přístroji, kontrolujte, zda máte v obou stejné záznamy.

3 U VĚTŠÍHO PROJEKTU SI VYTVOŘTE PLÁN POSTUPU. Nejdřív si sepište všechny kroky potřebné k uskutečnění projektu a pak je seřaďte podle toho, v jakém pořadí mají být provedeny.

4 NAPLÁNUJTE SI, ŽE ZAČNETE TĚMI NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI ÚKOLY. Na ty méně důležité si najdete čas snadněji.

5 STANOVTE SI CÍLE, JEJICHŽ DOSAŽENÍ ZÁVISÍ DO ZNAČNÉ MÍRY NA VÁS. Například to, zda se naučíte lépe dělat svou práci, můžete ovlivnit víc než to, zda vás jmenují ředitelem firmy.

6 PŘIZNEJTE SI, ŽE NESTIHNETE VŠECHNO. Dejte přednost činnostem, které přinesou nejdůležitější výsledky. Ale co ostatní úkoly, které jsou naléhavé nebo je prostě nutné je udělat? Pokud je nemůžete vypustit nebo jimi pověřit někoho jiného, snad byste jim aspoň mohli věnovat míň času. Některé nevýznamné úkoly mohou v případě nutnosti počkat i celé měsíce nebo se nakonec nemusí provést vůbec. Vyhraďte si co nejvíc času na činnosti, které souvisí s tím, co je pro vás skutečně důležité, a které přispívají k dosažení vašich cílů.

7 UDĚLEJTE SI ČASOVÝ SNÍMEK. Jeden nebo dva týdny si zapisujte, čemu věnujete čas. Zjistíte tak, kam se ztrácí. Zabírají vám hodně času nepodstatné činnosti? Když vás někdo vyrušuje, je to většinou tentýž člověk? Je pravděpodobnost, že budete vyrušeni, větší v určité části dne nebo týdne? Činnosti, které vás o čas okrádají, ze svého programu vyškrtněte.

8 MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE. Pokud si naplánujete, že nakoupíte, opravíte auto, pozvete přátele, podíváte se na film a dočtete knihu — a to vše v jednom dni —, budete si připadat jako štvanci a nic z toho si asi neužijete.

 9 NENECHTE SE ZBYTEČNĚ VYRUŠOVAT. Vyhraďte si každý den nějakou dobu, po kterou nechcete být rušeni, pokud to nebude naprosto nezbytné. Je-li to možné, vypněte si telefon. Také ostatní elektronické přístroje si nastavte tak, aby vás při práci nerušily.

10 NEJOBTÍŽNĚJŠÍ ÚKOLY SI NAPLÁNUJTE NA TU ČÁST DNE, KDY MÁTE NEJVÍC ENERGIE A NEJLÍP SE SOUSTŘEDÍTE.

11 NEJNEPŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI UDĚLEJTE CO NEJDŘÍV. Jakmile se jí zbavíte, budete mít větší chuť pustit se do dalších, méně náročných úkolů.

12 POČÍTEJTE SE ZDRŽENÍM. Jestliže si myslíte, že se vám podaří dorazit za 15 minut, slibte, že přijdete za 25 minut. Jestliže předpokládáte, že jednání bude trvat hodinu, vyhraďte si na něj o 20 minut víc. Nechte si ve svém diáři každý den nějaké prázdné místo.

13 VYUŽIJTE DOBU ČEKÁNÍ NEBO SPOJTE VÍC ČINNOSTÍ DOHROMADY. Při holení můžete poslouchat zprávy nebo nějakou nahrávku. Když čekáte na dopravní prostředek nebo jím cestujete, můžete si něco přečíst. Ten čas samozřejmě můžete využít i k odpočinku. Ale nepromarněte ho, aby vás to později nemrzelo.

14 UPLATŇUJTE PRAVIDLO 80/20. * Možná zjistíte, že z 10 bodů na vašem seznamu úkolů jsou nejdůležitější asi 2. Mohli byste určitou práci pokládat víceméně za hotovou, i když jste z ní udělali jen to nejpodstatnější?

15 KDYŽ JSTE ZAVALENI PRACÍ, napište si každý úkol na samostatnou kartičku. Potom kartičky rozdělte na dvě hromádky: „Dnes“ a „Zítra“. Další den to udělejte stejně.

16 PRAVIDELNĚ SI VYHRAZUJTE ČAS NA TO, ABYSTE „DOBILI BATERKY“. Když se k práci vrátíte odpočatí, výsledek bude možná lepší, než kdybyste pracovali hodiny přesčas.

17 „HOĎTE TO NA PAPÍR.“ Řešíte-li nějaký problém, popište, v čem spočívá, a napište si všechna řešení, která vymyslíte.

18 NEBUĎTE PERFEKCIONISTÉ. Naučte se rozpoznat, kdy už je možné považovat určitý úkol za hotový a přejít k další důležité činnosti.

19 PŘISTUPUJTE K PRÁCI JAKO PROFESIONÁLOVÉ. Nečekejte, až se vám bude chtít. Prostě se dejte do práce.

20 BUĎTE PŘIZPŮSOBIVÍ. Toto jsou jenom návrhy, ne striktní pravidla. Vyzkoušejte, co se vám osvědčí, a uvedené podněty přizpůsobte své situaci.

[Poznámka pod čarou]

^ 18. odst. Tato zásada je známá jako Paretovo pravidlo, protože je založena na práci Vilfreda Pareta, italského ekonoma z 19. století. Vychází z pozorování, že 20 procent úsilí často přináší 80 procent výsledků. Toto pravidlo se dá uplatnit v mnoha oblastech života. Jeden jednoduchý příklad: Při vysávání odstraníte z koberce přibližně 80 procent špíny tím, že vyluxujete asi 20 procent jeho plochy neboli tu nejpoužívanější část.