Přejít k článku

Přejít na obsah

Dá se vaše manželství zachránit?

Dá se vaše manželství zachránit?

Majitelé domu si uvědomují, že stavba je ve špatném stavu, ale rozhodli se ji zrekonstruovat.

CHTĚLI byste totéž udělat se svým manželstvím? Pokud ano, kde začít? Možná vám pomohou následující podněty.

1. Pevně se rozhodněte.

Se svým partnerem se dohodněte, že o záchranu manželství budete usilovat společně. Zkuste svá rozhodnutí zapsat. Tím, že si takový závazek dáte oba, stane se záchrana vašeho manželství týmovou záležitostí. (Kazatel 4:9, 10)

2. Definujte problém.

Co je příčinou napětí ve vašem manželství? Jednou větou písemně vyjádřete, co podle vás vašemu manželství chybí nebo co by bylo dobré změnit. (Efezanům 4:22–24) Počítejte s tím, že váš partner si možná poznamená něco jiného než vy.

3. Stanovte si cíl.

Jak by vaše manželství mělo vypadat za půl roku? Co konkrétně by se podle vás mělo zlepšit? Napište tento cíl na papír. Když budete mít jasnou představu, co vaše manželství potřebuje, bude snazší toho dosáhnout. (1. Korinťanům 9:26)

4. Uplatňujte biblické rady.

Jakmile pojmenujete problém a specifikujete, jaké změny k lepšímu byste rádi udělali, hledejte rady v Bibli. Její zásady jsou nadčasové a osvědčené. (Izajáš 48:17; 2. Timoteovi 3:17) Bible vás například vybízí, abyste si vzájemně odpouštěli. Říká, že je „krásné, jestliže [člověk] přejde přestupek“. (Přísloví 19:11; Efezanům 4:32)

I kdyby se zpočátku zdálo, že vaše úsilí je marné, nevzdávejte to. Kniha The Case for Marriage uvádí povzbudivé výsledky jedné studie. Píše se v ní: „Skutečnost je velmi překvapivá: 86 procent lidí, kteří žili v nešťastném manželství, ale nerozvedli se, po pěti letech uvedlo, že jejich manželství je šťastnější.“ Změnu k lepšímu pozorovaly i dvojice, které předtím své manželství označily za velmi nešťastné.

Totéž by mohlo platit i ve vašem případě. Vydavatelé tohoto časopisu, svědkové Jehovovi, se přesvědčili o tom, že Bible obsahuje praktické zásady jak pro manžely, tak pro manželky. Vztahy v mnoha manželstvích se zlepšily, když partneři začali jeden k druhému být laskaví a soucitní a velkoryse si odpouštět. Užitečné také bylo, když se manželky naučily projevovat „tichého a mírného ducha“ a když na ně manželé přestali být hořce rozhněvaní. (1. Petra 3:4; Kolosanům 3:19)

Tyto zásady mají takový úspěch proto, že autorem Bible je samotný původce manželského uspořádání, Jehova Bůh. Bible může pomoci i vašemu manželství. Svědkové Jehovovi vám k tomu rádi poskytnou další informace. *

^ 14. odst. Mnoha rodinám pomohla 192stránková kniha Tajemství rodinného štěstí, kterou vydali svědkové Jehovovi. Pokud byste o ni měli zájem, napište vydavatelům tohoto časopisu na některou z adres uvedených na straně 5.