Přejít k článku

Přejít na obsah

Nejmenší netopýr na světě

Nejmenší netopýr na světě

Nejmenší netopýr na světě

● Thajský biolog Kitti Thonglongya se svými spolupracovníky chytil v roce 1973 v jeskyních poblíž vodopádu Sai Yok v Thajsku asi 50 netopýrů neznámého druhu. Několik exemplářů poslal doktoru J. E. Hillovi z Britského přírodovědného muzea v Londýně. Je smutné, že Kitti Thonglongya zemřel dřív, než se dozvěděl, že vlastně objevil nový druh netopýra. Z úcty k němu doktor Hill netopýra pojmenoval Craseonycteris thonglongyai, česky netopýrek thajský.

Tento netopýr je dlouhý asi tři centimetry a rozpětí křídel má přibližně 13 centimetrů. Je to nejmenší známý netopýr a současně jeden z nejmenších savců. Je tak malý, že se mu někdy říká čmeláčí netopýr. Dalším jeho význačným znakem je nos, který se podobá prasečímu rypáku. Kromě toho nemá ocásek a má velké uši s nápadnými záklopkami zvukovodu.

Vzácný tvor

Netopýrek thajský žije pouze v thajském Národním parku Sai Yok a v jeho blízkosti na území sousední Barmy. Podobně jako mnohé jiné druhy netopýrů používá při lovu hmyzu echolokátor. V poměru ke své velikosti má dlouhá křídla a díky tomu se dokáže vznášet na místě a lovit kořist na listech stromů. Netopýrci odpočívají v teplých horních částech vápencových jeskyní, které mají vysoký strop. Taková místa jim poskytují dobrou ochranu a netopýrci neztrácejí tělesné teplo, což je pro tak drobná teplokrevná zvířata velmi důležité. Tito úžasní tvorové dostali od svého Stvořitele pozoruhodné instinkty a schopnosti. (Zjevení 4:11)

Jelikož netopýrek thajský je nesmírně vzácný a obývá jen malé území, navzdory úsilí o jeho ochranu je jeho přežití stále ohroženo. Příčinou je odlesňování, těžba dřeva, stavba silnic a příliv turistů. Uvidíme, zda tento drobný savec přežije lidské zásahy do křehké rovnováhy svého domova.

[Rámeček a obrázek na straně 21]

NEJVĚTŠÍ A NEJMENŠÍ

Existuje téměř 1 000 druhů netopýrů. Jsou to jediní savci, kteří umí létat. K největším patří kaloni (1), kteří mohou mít rozpětí křídel přes 1,5 metru a vážit více než kilogram. Naproti tomu netopýrek thajský (2) má rozpětí asi 13 centimetrů a váží pouhé dva gramy.

[Podpisek obrázku na straně 21]

Fotografie: © Merlin D. Tuttle, Bat Conservation International, www.batcon.org