Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Co na tomto obrázku chybí?

Přečtěte si Soudce 7:15–22 a pak si prohlédněte obrázek. Co na něm chybí? Odpovědi napište na volné řádky.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Proč Gideon a jeho muži tu bitvu vyhráli? Proč byli Gideon a jeho muži tak stateční? V jakých situacích možná budete muset být tak stateční jako Gideon?

CO VÍTE O KRÁLI DAVIDOVI?

4. Kolik měl David starších bratrů?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Samuelovu 16:10, 11.

․․․․․

5. Jak se jmenoval Davidův nejstarší bratr?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Samuelovu 17:28.

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Co myslíte, proč nejstarší bratr jednal s Davidem tak drsně? Proč je správné jednat se svým bratrem nebo sestrou laskavě?

DĚTI, NAJDĚTE OBRÁZEK

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

Z TOHOTO ČÍSLA

Odpovězte na otázky a doplňte chybějící biblický verš (verše).

STRANA 4 Jakým poutem je manželství? Matouš 19:․․․

STRANA 9 Jaké jednání ‚je krásné‘? Přísloví 19:․․․

STRANA 12 Jaké je srdce? Jeremjáš 17:․․․

STRANA 22 Co je víra? Hebrejcům 11:․․․

● Odpovědi najdete na straně 15.

ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Rohy.

2. Džbány.

3. Pochodně.

4. Sedm.

5. Eliab.