Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžete během známosti zůstat mravně čistí?

Jak můžete během známosti zůstat mravně čistí?

Co říká Bible

Jak můžete během známosti zůstat mravně čistí?

Julie a Lee byli pevně rozhodnuti zůstat během známosti mravně čistí. * Když však jednoho večera byli sami, málem podlehli sexuální touze. Naštěstí se včas vzpamatovali, takže se nedopustili ničeho závažného.

SPRÁVNĚ uctívat Boha znamená víc než jen každý týden se účastnit bohoslužby. Jde o způsob života, tedy i o to, jak se člověk chová a jaká morální měřítka zastává. Ježíš Kristus řekl, že schváleni budou jenom ti, „kdo činí [Boží] vůli“. (Matouš 7:21) Chceme-li dělat Bohu radost, musí náš vztah k lidem opačného pohlaví být počestný. A když s někým chodíme, mělo by to být s cílem uzavřít manželství.

Dnes jsou dvojice vystaveny obrovskému tlaku, aby odhodily morální zábrany. Pokud máte známost, co můžete udělat pro to, aby váš vztah byl v Božích očích čistý? Za prvé si uvědomte, že dodržovat Boží měřítka je ve vašem nejlepším zájmu. Za druhé si připusťte, že každý člověk má sklon ke špatnému. Za třetí si stanovte jednoznačné hranice. A za čtvrté zahrňte do vašeho vztahu Boha. Uvažujme postupně o každém z těchto bodů.

Zásady, které slouží k našemu užitku

Izajáše 48:17, 18 čteme: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit. Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“

Přikázání a zásady zaznamenané v Božím inspirovaném Slově, Bibli, jsou k našemu užitku. (2. Timoteovi 3:16, 17) Jsou dokladem toho, že Stvořitel se o nás stará a chce, abychom byli šťastní a úspěšní ve všech oblastech života. (Žalm 19:7–10) Cítíte to také tak? Pokud ano, je to projevem pravé moudrosti.

Přiznejte si, že máte sklon ke špatnému

Jehova je skutečný přítel, a proto je k nám otevřený. Říká nám o nás pravdu. Boží Slovo nás například varuje: „Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát?“ (Jeremjáš 17:9) Bible také prohlašuje: „Kdo důvěřuje ve své vlastní srdce, je hloupý, ale kdo chodí v moudrosti, ten unikne.“ (Přísloví 28:26)

Jak by mohli dva lidé, kteří spolu chodí, dávat najevo, že důvěřují ve své vlastní srdce? Podobně jako dvojice zmíněná v úvodu by například mohli připustit situaci, kdy budou v pokušení jednat příliš důvěrně. Jiným projevem takového postoje by bylo to, že by nedbali na moudré rady svých bohabojných rodičů. Rodiče vědí, že zvláště v mládí mohou sexuální touhy být jako motor silného auta, se kterým je potřeba jezdit opatrně.

Mladí lidé, kteří ‚chodí v moudrosti‘, proto berou rodičovské vedení vážně. Ano, přijímají rady svých rodičů, kteří je milují natolik, že jim říkají i věci, jež možná slyší neradi. Je jasné, že ten, kdo vás miluje ze všech nejvíc, je váš nebeský Otec, Jehova Bůh, a ten mladým lidem radí: „Odstraň . . . ze svého srdce mrzutost a odrážej neštěstí od svého těla.“ (Kazatel 11:9, 10) Jak to můžete dělat? Tak, že se nevhodným touhám budete bránit.

Stanovte si jasné hranice

„U těch, kdo se spolu radí, je moudrost.“ (Přísloví 13:10) Prozíravé dvojice se již na začátku vztahu dohodnou na tom, jak si budou projevovat náklonnost, aby to bylo z hlediska biblických zásad přijatelné, a jsou odhodlány tyto hranice respektovat. Nevhodné projevy náklonnosti nebo nadměrná sebedůvěra jsou jako riskantní jízda. Když vás vytahují z vraku auta, je už pozdě dávat si předsevzetí, že budete jezdit bezpečně.

„Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se,“ říká Bible, „kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.“ (Přísloví 22:3, Ekumenický překlad) Dvojice se může mnoha nebezpečným situacím vyhnout, když se schází ve zdravé společnosti nebo má na schůzkách vhodný doprovod. Na pošetilé jednání při známosti může člověk doplatit tak, že bude mít zatížené svědomí, ztratí úctu k sobě i k tomu druhému a způsobí ostudu všem, kterých se to týká, včetně členů rodiny. Buďte tedy chytří — dohodněte se, že budete uplatňovat biblické zásady, a dělejte to důsledně.

Vytvořte „trojnásobnou šňůru“ s Jehovou

Manželství je jako šňůra ze tří pramenů, z nichž tím hlavním je Jehova. Kazatel 4:12 říká, že „trojnásobnou šňůru nelze rychle přetrhnout“. Stejnou zásadu můžeme uplatnit na známost. Pokud dvojice chce, aby jejich vztah měl Boží požehnání, oba musí mít také blízký osobní vztah k Jehovovi. V Žalmu 1:1–3 je napsáno: „Šťastný je [člověk], který nechodil podle rady ničemných . . ., ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí. . . . Všechno, co dělá, se podaří.“

Skutečného úspěchu v životě, tedy i při známosti a v manželství, dosáhnete v případě, že budete jednat tak, jak se to líbí Jehovovi. Vždyť on je náš Stvořitel, a milostné city i manželství jsou drahocennými dary od něj. Proto bychom je měli mít ve velké vážnosti. (Jakub 1:17)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.

ZAJÍMALO BY VÁS?

● Proč si můžeme být jisti, že Jehova chce pro nás to nejlepší? (Izajáš 48:17, 18)

● Co bychom si měli připustit? (Jeremjáš 17:9)

● Co je klíčem k tomu, aby známost a později i manželství byly úspěšné? (Žalm 1:1–3)

[Obrázek na straně 13]

Prozíravé dvojice se již na začátku vztahu dohodnou na tom, jak si budou projevovat náklonnost, aby to bylo z hlediska biblických zásad přijatelné, a jsou odhodlány tyto hranice respektovat