Přejít k článku

Přejít na obsah

Zdravé matky — zdravé děti

Zdravé matky — zdravé děti

 Zdravé matky — zdravé děti

ZDRAVÉ novorozené děťátko leží spokojeně v matčině náruči. Hrdý otec přihlíží. Tato scéna se každý rok opakuje nespočetněkrát, a proto je snadné považovat normální průběh porodu za samozřejmost. Vždyť jde o přirozený proces — tak proč si dělat starosti?

Je pravda, že většina porodů má hladký průběh, ale není to pravidlo. Pokud jsou nastávající rodiče prozíraví, podniknou rozumná opatření, aby předešli zbytečným problémům. Například si zjistí, jaké jsou příčiny komplikací při porodu, vynasnaží se najít kvalitní předporodní péči a podniknou některé jednoduché kroky, aby snížili riziko, že při porodu nastanou potíže. Podívejme se na zmíněné podněty podrobněji.

Příčiny komplikací při porodu

Jednou z příčin, proč v době porodu dochází u matky nebo dítěte ke komplikacím, je nedostatečná zdravotní péče v těhotenství. Doktor Čchung Kcham-lau, primář novorozeneckého oddělení Nemocnice prince waleského v Hongkongu, řekl: „Nemají-li těhotné ženy žádnou předporodní péči, mohou vystavit sebe i své dítě vysokému riziku.“ Dodal, že „většina těchto matek očekává, že porodí  zdravé a buclaté dítě, ale realita je někdy jiná“.

V souvislosti s problémy, které mohou nastat u matek, napsal časopis Journal of the American Medical Women’s Association, že „hlavními přímými příčinami mateřské úmrtnosti“ jsou nadměrné krvácení, obtížný porod, infekce a abnormálně vysoký krevní tlak. Je však známa účinná léčba a ve většině případů „se moderní zdravotní péče . . . obejde bez technicky náročných postupů,“ uvádí časopis.

Podobně by mohla snadno dostupná péče pomoci i mnoha dětem. Časopis UN Chronicle uvedl, že „dvěma třetinám úmrtí novorozenců by se dalo zabránit, kdyby všechny matky a novorozenci“ obdrželi léčbu, která je „běžně známá, proveditelná a nevyžaduje použití složitých přístrojů“. Podle Filipínské tiskové agentury je ale smutné, že matky velmi často nemají dostatek informací a že předporodní péči zanedbávají.

Optimální předporodní péče

„Zdravější matky mají zdravější děti,“ píše UN Chronicle. Zmiňuje se také o tom, že když žena v průběhu těhotenství, při porodu a v poporodním období nedostává přiměřenou zdravotní péči, nebo dokonce nemá žádnou, pak ji nedostává ani její dítě.

Opatřit si dostatečnou péči může být v některých zemích pro těhotnou ženu obtížné. Možná musí daleko cestovat nebo není schopna vyšetření a případnou léčbu zaplatit. Přesto by se nastávající matka měla snažit, pokud je to jen trochu možné, zajistit si alespoň nějakou odbornou péči. Zvlášť důležité je to pro ženy, které se řídí Svatým Písmem. Podle něj je lidský život posvátný, a to i život nenarozeného dítěte. (2. Mojžíšova 21:22, 23; * 5. Mojžíšova 22:8)

Znamená dostatečná péče to, že by žena měla chodit k lékaři každý týden? Většinou ne. Světová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala některými běžnými komplikacemi, které se vyskytují v průběhu těhotenství a porodu, a zjistila, že „ženy, které navštívily lékaře během těhotenství pouze čtyřikrát,“ měly výsledky „srovnatelné s těmi, které absolvovaly dvanáct či více návštěv“.

Co může udělat lékař

Zdravotníci, zejména ti, kteří se specializují na porodnictví, mohou ve prospěch matky a jejího nenarozeného dítěte udělat následující kroky:

▪ Přezkoumat anamnézu pacientky a vyšetřit ji, aby zjistili případné rizikové faktory a předešli možným komplikacím u těhotné ženy nebo jejího plodu.

▪ Odebrat vzorky krve a moči, aby zkontrolovali, zda žena nemá anémii, neslučitelnost Rh faktoru, nějakou infekci nebo jiné onemocnění, jako například cukrovku, zarděnky, pohlavní chorobu nebo onemocnění ledvin, které může zvyšovat krevní tlak.

▪ Doporučit očkování proti chřipce a tetanu nebo v případě neslučitelnosti Rh faktoru, jsou-li tato očkování pro pacientku vhodná a přijatelná.

▪ Mohou také doporučit vitaminové doplňky, zejména kyselinu listovou.

 Tím, že lékaři určí rizikové faktory spojené s konkrétním těhotenstvím a udělají potřebná preventivní opatření — nebo pomohou matce, aby je udělala ona —, zvýší se pravděpodobnost, že porod dopadne pro matku i její dítě dobře.

Jak riziko komplikací snížit

„Nejnebezpečnější období pro těhotnou ženu je kolem porodu,“ říká Joy Phumaphiová, bývalá zástupkyně generálního ředitele WHO pro skupinu programů Zdraví v rodině a v komunitě. Co lze udělat pro to, aby se předešlo vážným, či dokonce život ohrožujícím problémům, které v této době mohou nastat? Potřebné kroky jsou sice jednoduché, ale je nutné udělat je předem. * To je zvlášť důležité pro ty, kdo z biblických důvodů odmítají krevní transfuze, anebo pro ty, kdo se chtějí transfuzím vyhnout kvůli závažnému zdravotnímu riziku. (Skutky 15:20, 28, 29)

Takové pacientky by měly udělat vše, co je rozumně možné, aby našly zdravotníka — ať lékaře nebo porodní asistentku — s potřebnou kvalifikací a zkušeností, pokud jde o používání alternativ ke krevním transfuzím. Budoucí rodiče také udělají dobře, když se ujistí, že porodnice je v tomto směru ochotná spolupracovat. * Je užitečné položit lékaři následující  dvě otázky: 1. Co uděláte, jestliže matka nebo dítě ztratí velké množství krve nebo když dojde k jiným komplikacím? 2. Jak zajistíte, aby byly alternativy k transfuzím použity i v případě, že vy u porodu nebudete?

Prozíravá žena si také u svého lékaře nechá zkontrolovat krevní obraz a případně bude ve spolupráci s ním usilovat o to, aby v době před porodem množství červených krvinek dosáhlo v rámci normálního rozmezí co nejvyšších hodnot. Pro zlepšení krvetvorby může lékař doporučit, aby brala kyselinu listovou a jiné vitaminy skupiny B a také železo.

Lékař zváží ještě řadu jiných faktorů. Například: Ukázalo vyšetření těhotné pacientky nějaké zdravotní problémy, které si zaslouží pozornost? Měla by být nastávající matka méně na nohou? Měla by víc odpočívat? Bylo by moudré, aby přibrala či ubrala na váze nebo měla víc pohybu? A měla by věnovat větší pozornost tělesné hygieně včetně hygieny ústní dutiny?

Odborné studie ukazují, že onemocnění dásní je u těhotných žen spojeno se zvýšeným rizikem preeklampsie, což je vážná komplikace projevující se mimo jiné náhlým zvýšením krevního tlaku, silnými bolestmi hlavy a otoky (nadměrným hromaděním tekutiny v tkáních). * Preeklampsie může vést k předčasnému porodu a je, zvláště v rozvojových zemích, jednou z hlavních příčin úmrtí plodu a matky.

Pečlivý lékař bude u nastávající matky věnovat pozornost jakékoli známce infekce. A pokud těhotná žena zaznamená předčasné porodní bolesti, doporučí jí urychlenou hospitalizaci, což může matce i dítěti zachránit život.

„Ženy riskují život, aby ho mohly dát,“ říká dr. Quazi Monirul Islam, který je ve WHO ředitelem oddělení pro bezpečnější těhotenství. Avšak dobrá zdravotní péče v období těhotenství, při porodu a bezprostředně po něm může předejít mnoha komplikacím, a dokonce úmrtím. Nejdůležitější ovšem je, aby si žena udržovala dobré zdraví. Chce-li mít zdravé dítě, měla by udělat vše, co je v jejích možnostech, aby byla zdravou matkou.

[Poznámky pod čarou]

^ 10. odst. Původní hebrejský text se vztahuje na smrtelnou nehodu jak matky, tak nenarozeného dítěte.

^ 21. odst. Manželské dvojice svědků Jehovových se před porodem mohou poradit s místním výborem pro styk s nemocnicemi (HLC), který je těmto věřícím k dispozici. Členové výboru navštěvují nemocnice a lékaře a poskytují jim odborné informace k léčbě svědků Jehovových bez použití transfuzí. Kromě toho je pravděpodobné, že HLC pomohou najít lékaře, který víru pacientek respektuje a s léčbou bez transfuze má zkušenosti.

^ 24. odst. K ověření toho, zda onemocnění dásní skutečně zvyšuje riziko preeklampsie, je zapotřebí provést ještě další studie. V každém případě je však moudré o dásně a zuby dobře pečovat.

[Praporek na straně 27]

Podle údajů zveřejněných v říjnu 2007 zemře každou minutu jedna žena kvůli komplikacím spojeným s těhotenstvím — 536 000 žen za rok. Populační fond OSN

[Praporek na straně 28]

„Každý rok se 3,3 milionu dětí narodí mrtvých a více než 4 miliony novorozenců zemřou do 28 dnů po narození.“ UN Chronicle

[Rámeček na straně 29]

 JAK SE PŘIPRAVIT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ

1. Udělejte si průzkum a vyberte si vhodnou nemocnici, lékaře nebo porodní asistentku.

2. Navštěvujte lékaře nebo porodní asistentku pravidelně a snažte se navázat přátelský vztah, ve kterém panuje důvěra.

3. Dbejte na své zdraví. Je-li to možné, berte vhodné vitaminy, ale neužívejte bez souhlasu lékaře žádné léky (ani volně prodejné). Je moudré nepít alkohol. Americký Národní úřad pro zneužívání alkoholu a alkoholismus uvádí: „V největším nebezpečí jsou děti, jejichž matky pijí silně, nicméně není jasné, zda v těhotenství vůbec existuje nějaká hladina alkoholu, která je zcela bezpečná.“

4. Pocítíte-li předčasné porodní bolesti (před 37. týdnem), kontaktujte ihned svého lékaře nebo porodnici. Rychlá pomoc může zabránit předčasnému porodu a následným komplikacím. *

5. Udělejte písemný záznam o svých osobních rozhodnutích ohledně zdravotní péče. Například může být užitečné poskytnout někomu plnou moc, aby vás v případě potřeby zastupoval. Zjistěte si, které dokumenty jsou ve vaší zemi používány a odpovídají právním normám.

6. Po porodu se dobře starejte o své zdraví i o zdraví svého dítěte, zvláště pokud se narodilo předčasně. Jakmile zpozorujete nějaký problém, poraďte se s dětským lékařem.

[Poznámka pod čarou]

^ 41. odst. Nedonošeným dětem, které mají anémii a nejsou schopny vytvořit si dostatek červených krvinek, se běžně podávají transfuze.