Přejít k článku

Přejít na obsah

Deprese – Jak ji léčit

Deprese – Jak ji léčit

„SPOLU s manželem jsme našli dobrou léčbu, udělali určité změny v životním stylu a s vynaložením velkého úsilí jsme si uspořádali život tak, abych depresi dokázala zvládat,“ říká Ruth, která touto poruchou trpí mnoho let. „Zdá se, že jsme našli účinné léky, a můj zdravotní stav je lepší. V době, kdy nic nezabíralo, mi láska mého manžela a přátel pomáhala, abych to nevzdala.“

Tato zkušenost ukazuje, že pacienti, kteří trpí depresí, potřebují od svého okolí maximální pomoc, a případně i vhodnou zdravotnickou péči. Přehlížet příznaky deprese je nebezpečné, protože v některých případech to může ohrozit pacientův život. Před asi dvěma tisíci lety Ježíš Kristus řekl, že nemocní potřebují lékaře, to znamená, že jim mohou pomoci lidé s odbornými znalostmi. (Marek 2:17) Faktem je, že lékaři mohou utrpení mnoha pacientů s depresí výrazně zmírnit. *

Užitečné podněty

Depresi je možné léčit mnoha způsoby. Záleží na tom, jaké jsou příznaky a jak závažný je průběh. (Viz rámeček  „O jaký druh deprese se jedná?“ ) Mnoha lidem může pomoci praktický lékař, ale někteří potřebují specialistu. Lékař může předepsat antidepresiva nebo doporučit jiné formy léčby. Některým pacientům pomohly přípravky z léčivých rostlin, úprava jídelníčku anebo speciální cvičební program.

Běžné problémy

1. Dobře míněné rady přátel, kteří mají malé nebo žádné odborné znalosti, se mohou týkat rozhodnutí, jakou metodu léčby přijmout a jakou odmítnout. Přátelé navíc mohou mít vyhraněné názory na to, zda brát přípravky z léčivých rostlin nebo užívat předepsané léky anebo nebrat vůbec nic.

Ke zvážení: Ujistěte se, že rada, kterou přijmete, pochází ze spolehlivého zdroje. Jste to koneckonců vy, kdo se musí na základě dostupných informací rozhodnout.

2. Zklamání může mít za následek, že pacient léčbu přeruší kvůli pocitu, že se jeho stav nezlepšuje, nebo proto, že mu vadí vedlejší účinky léku.

Ke zvážení: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění.“ (Přísloví 15:22) V případě dobré komunikace mezi lékařem a pacientem se zvyšuje pravděpodobnost, že léčebný program bude úspěšný. Otevřeně lékaři řekněte o svých obavách, popište, jak se cítíte, a zeptejte se ho, zda je třeba léčbu upravit nebo zda byste na její účinky měli ještě nějakou dobu počkat.

3. Falešná sebejistota může vést k tomu, že po několika týdnech pacient náhle s léčbou skončí, protože se cítí lépe. Zřejmě už zapomněl, jak ochromující byly příznaky, kvůli kterým začal léky brát.

Ke zvážení: Náhlé přerušení léčby bez domluvy s lékařem může mít závažné následky, a dokonce může být nebezpečné pro pacientův život.

Bible sice není lékařská příručka, ale jejím autorem je Jehova Bůh, náš Stvořitel. Další článek se bude zabývat útěchou a vedením, které lidem trpícím depresí i těm, kdo se o ně starají, poskytuje Boží Slovo.

^ 3. odst. Probuďte se! nepropaguje žádnou konkrétní léčbu. Každý musí pečlivě zvážit dostupné možnosti, než udělá osobní rozhodnutí.