Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdy lidský život začíná?

Kdy lidský život začíná?

 Kdy lidský život začíná?

„MOJÍ biologické matce bylo 17 let a byla 7,5 měsíce těhotná, když se rozhodla pro potrat solným roztokem,“ říká Gianna. * A dodává: „Jsem tím člověkem, kterého potratila. Ale nezemřela jsem, žiju.“

Tuto výpověď poskytla 19letá Gianna v roce 1996 před vládní komisí Spojených států, která se zabývala otázkou potratů. V době, kdy Gianna byla 7,5 měsíce v matčině děloze, byly části jejího těla zcela vyvinuty. Pravděpodobně souhlasíte s tím, že byla člověkem, protože jako člověk dále žila mimo dělohu.

Kým nebo čím tedy Gianna byla v době, kdy byla pětitýdenním embryem a měřila asi jeden centimetr? Je pravda, že části jejího těla ještě nebyly plně utvořeny, ale měla už základy nervového systému včetně mozku. Měla už srdce, které tlouklo 80krát za minutu a vhánělo krev do cév. Pokud tedy Gianna byla člověkem po 7,5 měsíci v děloze, není logické dojít k závěru, že byla člověkem i v pěti týdnech, i když ještě nebyla úplně vyvinutá?

Zázrak početí

Vývoj všech částí embrya začíná při početí, kdy je vajíčko neboli zárodečná buňka ženy oplodněno spermií muže. Nové technologické postupy umožnily vědcům pozorovat úžasné změny, ke kterým v jádru tohoto jednobuněčného oplodněného vajíčka dochází. Molekuly tvořící DNA (kyselinu deoxyribonukleovou) otce a matky se spojí a vytvoří lidský život, který nikdy předtím neexistoval.

V této původní jediné buňce začíná opravdu úžasný proces utváření úplného jedince. Tento proces je řízen našimi geny, úseky DNA. Ty ovlivňují vlastně všechno, co se týká našeho těla. Určují naši výšku, rysy obličeje, barvu očí a vlasů a tisíce dalších věcí.

Tím, jak se tato původní buňka dělí, se úplný soubor genetických informací kopíruje do každé nové buňky. Je úžasné, že každá je naprogramována tak, aby se vyvinula v takový typ buňky, jaký je potřeba. K těmto typům patří srdeční tkáň, mozkové buňky,  kosti, kůže, a dokonce průsvitná tkáň našich očí. Počáteční program uvnitř původní buňky, který řídí vývoj jedinečného nového člověka, je pochopitelně často označován jako zázrak.

„Lidská bytost je pro celoživotní růst a vývoj zcela naprogramována již v době vzniku první buňky,“ uvedl doktor David Fu-Chi Mark, známý molekulární biolog. Dodal: „Už nemůže být pochybností o tom, že každá lidská bytost je zcela jedinečná, a to od úplného počátku jejího života při oplodnění.“

Jsme lidskou bytostí už v děloze?

Početím nevzniká pouze nějaká část matčiny tkáně, ale samostatná lidská bytost. Matčino tělo ji vnímá jako cizorodý předmět a rychle by ji odmítlo, kdyby nebyla chráněna prostředím vytvořeným v děloze. Tento nový lidský život — oddělený od matky ochrannou membránou — je člověk s jedinečnou DNA.

Někteří lidé namítají, že matčino tělo samovolně potratí mnoho oplodněných vajíček, která jsou vadná, tak proč by těhotenství nemohl přerušit lékař? Je ale velký rozdíl mezi samovolnou smrtí a úmyslným zabitím. V jedné jihoamerické zemi zemře 71 z 1 000 dětí během prvního roku života. Vzhledem k tomu, že jich tolik zemře předčasně, bylo by přijatelné zabít dítě, kterému ještě nebyl rok? Samozřejmě že ne!

To, že lidský život existuje už v děloze, říká také Bible. Žalmista David o Bohu napsal: „Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části.“ (Žalm 139:16) David neřekl nějaký „zárodek“, ale „MŮJ zárodek“ a tak správně ukázal, že jeho život začal, když byl počat, dlouho před narozením. David byl inspirován Bohem, aby odhalil i to, že při početí byl vývoj částí jeho těla naplánován, neboli byly podrobně „zapsány“ pokyny, na základě nichž se stal tím, kým byl.

Povšimněte si také, že Bible neříká, že žena počne kousek tkáně. Naopak je v ní napsáno: „Byl počat zdatný muž!“ (Job 3:3) I z toho je vidět, že podle Bible je dítě lidskou bytostí od doby svého početí. V tom okamžiku lidský život začíná.

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Potrat solným roztokem se provádí tak, že se do dělohy matky vstříkne toxický solný roztok, který dítě spolkne, což obvykle znamená, že do dvou hodin zemře. Asi po 24 hodinách matka začne mít porodní bolesti a porodí mrtvé nebo v ojedinělých případech umírající dítě.

 [Obrázky na straně 6 a 7]

Pětitýdenní embryo není jenom tkáň, obsahuje základy všech orgánů dospělého člověka

(skutečná velikost)