Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mám dělat, aby mě čtení Bible bavilo?

Co mám dělat, aby mě čtení Bible bavilo?

 Mladí lidé se ptají

Co mám dělat, aby mě čtení Bible bavilo?

Jak často si Bibli čteš? (zaškrtni)

□ každý den

□ jednou týdně

□ jinak ․․․․․

Dokonči následující větu.

Když mě čtení Bible nebaví, většinou je to proto, že . . . (můžeš zaškrtnout i víc možností)

□ se u něj nudím

□ tomu nerozumím

□ se na něj nesoustředím

□ jiný důvod ․․․․․

PATŘÍ čtení Bible mezi činnosti, do kterých se zrovna nehrneš? Pak asi budeš souhlasit s 18letým Willem, který řekl: „Čtení Bible člověku může připadat nudné.“ Potom ale dodal: „To platí jenom v případě, že nevíš, jak na to.“

Proč vůbec stojí za to, naučit se Bibli správně číst? Chceš se například dozvědět víc o tom, jak

se správně rozhodovat?

najít opravdové přátele?

zvládat stres?

Bible obsahuje k těmto a dalším tématům praktické a rozumné rady, které by se daly přirovnat k pokladům. Pokud je máš najít, neobejde se to bez úsilí. Ale s vynaložením takového úsilí je to podobné jako s hledáním pokladu: Čím je složitější, tím úžasnější je pak objev! (Přísloví 2:1–6)

Jak můžeš v Bibli takové poklady objevit? Pomůže ti rámeček napravo, který si můžeš vystřihnout. Najdeš v něm návrhy, jak Bibli číst, a když ho otočíš, dozvíš se, v jakém pořadí ji číst. Na následujících stránkách pak najdeš další tipy. Ty, které ti připadnou zajímavé, vyzkoušej.

 Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

Pokud máš přístup na internet, Bibli online najdeš v několika jazycích na www.watchtower.org

K ZAMYŠLENÍ

Říká se, že čím víc se člověk snaží, tím lepšího výsledku dosáhne.

▪ Jak to platí při čtení Bible?

▪ Kdy si můžeš na čtení Bible vyhradit čas?

[Rámeček a obrázek na straně 23]

JAK BIBLI ČÍST

Než začneš číst . . .

▪ Najdi si klidné místo, kde se budeš moct dobře soustředit.

▪ Pomodli se, abys tomu, co budeš číst, rozuměl.

Při čtení . . .

▪ Používej mapy a obrázky biblických zpráv. Dokážeš si je tak líp představit.

▪ Uvažuj o souvislostech a všímej si podrobností.

▪ Čti si poznámky pod čarou a křížové odkazy.

▪ Pokládej si otázky jako například:

FAKTA: Kdy se to stalo? Kdo tato slova pronesl? Komu byla určena?

SMYSL: Jak bych to vysvětlil někomu jinému?

UŽITEK: Proč Jehova Bůh nechal tuto zprávu zapsat do svého Slova? Co mi to říká o jeho vlastnostech nebo o tom, jak v různých situacích jedná? Co se z toho můžu naučit?

Když dočteš . . .

▪ Vyhledej si další informace. Používej k tomu studijní pomůcky, které vydali svědkové Jehovovi, jako je Hlubší pochopení Písma nebo „Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné“.

▪ Znovu se pomodli. Řekni Jehovovi, co ses naučil a jak to chceš využít. Poděkuj mu za to, že nám Bibli dal.

 [Rámeček a obrázek na straně 24]

 V JAKÉM POŘADÍ BIBLICKÉ KNIHY ČÍST?

Možnosti . . .

□ Přečti Bibli od začátku do konce.

□ Přečti ji v chronologickém pořadí — buď podle toho, jak byly zapsány biblické knihy, nebo podle toho, jak se odehrály jednotlivé události.

□ Každý den čti z jiné části Písma.

Pondělí: Dějiny nabité událostmi (1. Mojžíšova Ester)

Úterý: Život a učení Ježíše (Matouš Jan)

Středa: Křesťané v prvním století (Skutky apoštolů)

Čtvrtek: Proroctví a morální poučení (Izajáš Malachijáš, Zjevení)

Pátek: Působivá poezie a písně (Job, Žalmy, Píseň Šalomounova)

Sobota: Rady do života (Přísloví, Kazatel)

Neděle: Dopisy sborům (Římanům Juda)

Ať už budeš číst v jakémkoli pořadí, zaznamenávej si, co už máš přečtené. Když nějakou kapitolu dočteš, odškrtni si ji nebo si to někam zapiš.

Rámeček si vystřihni a dej si ho do Bible

[Rámeček a nákres na straně 24]

NECH BIBLI OŽÍT!

Vžij se do toho, co čteš. Například:

□ Zakresluj si rodokmeny do stromu.

□ Kresli si diagramy. Když si například čteš o nějakém věrném služebníkovi, spoj si jeho vlastnosti a skutky s tím, jaké požehnání získal. (Přísloví 28:20)

[Nákres]

Boží přítel

poslušný

věrný

↑ ↑

Abraham

□ Kresli si obrázky toho, o čem čteš.

□ Nakresli komiks — sérii jednoduchých obrázků, na kterých zachytíš nějaký příběh. Popiš, co se na každém z nich děje.

□ Vyrob si nějaký model, například Noemovu archu. Pro inspiraci se podívej do Probuďte se! z ledna 2007, na stranu 22.

Čtěte si nahlas s kamarády nebo s rodinou. Tip: Jeden může dělat vypravěče a ostatní můžou číst jednotlivé postavy.

□ Vyber si nějakou zprávu a udělej z ní reportáž. Veď „interview“ s hlavními postavami příběhu a očitými svědky a podívej se tak na zprávu z různých úhlů pohledu.

□ Vyber si zprávu, ve které se nějaká postava špatně rozhodla, a zkus si představit jiný konec příběhu. Přemýšlej například o situaci, kdy Petr zapřel Ježíše. (Marek 14:66–72) Jak mohl v této těžké situaci reagovat líp?

Podívej se na biblické dramatizace nebo si poslechni jejich nahrávky.

Napiš si vlastní dramatizaci. Zahrň do ní i to, jaké poučení ze zprávy vyplývá. (Římanům 15:4)

TIP: Tuto dramatizaci si s několika přáteli zahrajte.

 [Rámeček a obrázek na straně 25]

PRO ZAČÁTEK

▪ Dej si nějaký cíl. Napiš si sem datum, kdy chceš s programem čtení Bible začít.

․․․․․

▪ Vyber si část Bible, která tě zajímá. (Podívej se na rámeček  „V jakém pořadí biblické knihy číst?“.) Pak si sem napiš, jakou částí chceš začít.

․․․․․

▪ Pro začátek si na čtení nemusíš vyhrazovat hodně času — i 15 minut je lepší než nic. Napiš si sem, kolik času chceš čtení Bible věnovat.

․․․․․

Návrh: Používej jednu Bibli jako svou studijní. Piš si do ní poznámky a označuj si verše, které jsou pro tebe zvlášť důležité.

[Rámeček a obrázky na straně 25]

CO ŘÍKAJÍ TVOJI VRSTEVNÍCI

„Snažím se přečíst si kousek z Bible každý večer, než jdu spát. Před usnutím pak můžu přemýšlet o něčem užitečném.“ Megan

„Vyberu si jeden verš a tomu se pak věnuju 15 minut. Čtu si všechny poznámky pod čarou, všechny křížové odkazy a vyhledávám si další informace. Někdy to ani nezvládnu najednou, ale díky této metodě se toho dozvím opravdu hodně.“ Corey

„Jednou jsem celou Bibli přečetl za 10 měsíců. Při tomto tempu jsem si mezi jednotlivými částmi Bible všiml souvislostí, které jsem nikdy předtím neviděl.“ John

[Rámeček na straně 25]

VÝBĚR JE NA TOBĚ

Vyber si událost. Bible je plná příběhů ze skutečného života. Vyber si zprávu, která tě zajímá, a celou si ji přečti.

Tip: Návrhy, jak mít ze čtení nějaké zprávy větší užitek, najdeš na straně 292 v knize Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, 2. díl. Vydali ji svědkové Jehovovi.

Vyber si evangelium. Přečti si Matouše (bylo zapsáno jako první), Marka (svižně napsaná zpráva nabitá událostmi), Lukáše (věnuje zvláštní pozornost modlitbě a ženám) nebo Jana (většinu z toho, co popisuje, v jiných evangeliích nenajdeš).

Tip: Než začneš číst, věnuj chvíli tomu, že si vyhledáš informace o vybraném evangeliu a jeho pisateli. Zjistíš tak, čím se odlišuje od ostatních evangelií.

Vyber si žalm. Například:

Když máš pocit, že jsi sám a nemáš žádné kamarády, přečti si Žalm 142.

Když tě deprimují vlastní chyby, přečti si Žalm 51.

Když pochybuješ o užitečnosti Božích měřítek, přečti si Žalm 73.

Tip: Udělej si seznam žalmů, které tě obzvlášť povzbudily.

[Rámeček na straně 26]

„KOPEJ“ DO HLOUBKY

Uvažuj o souvislostech. Zjisti si, kdy, kde a za jakých okolností se pasáž, kterou si čteš, odehrála.

Příklad: Přečti si Ezekiela 14:14. Kolik mohlo být Danielovi, když se o něm Jehova zmínil jako o dobrém příkladu společně s Noemem a Jobem?

Klíč: Čtrnáctá kapitola Ezekiela byla napsána pouze pět let poté, co byl Daniel pravděpodobně jako náctiletý odveden do vyhnanství v Babylóně.

Skrytý poklad: Byl Daniel příliš mladý na to, aby si Jehova všiml jeho věrnosti? Díky jakým rozhodnutím získal požehnání? (Daniel 1:8–17) Jak ti jeho příklad může pomoct, aby ses rozhodoval dobře i ty?

Všímej si podrobností. Někdy může záležet i jen na jednom nebo dvou slovech.

Příklad: Srovnej Matouše 28:7 a Marka 16:7. Proč Marek ve své zprávě uvedl podrobnost, že Ježíš se brzy objeví učedníkům „a Petrovi“?

Klíč: Marek nebyl očitým svědkem těchto událostí, ale informace zřejmě získal od Petra.

Skrytý poklad: Proč muselo Petra povzbudit, když slyšel, že ho Ježíš chce znovu vidět? (Marek 14:66–72) Proč se dá říct, že se Ježíš zachoval jako Petrův opravdový přítel? Jak můžeš Ježíše napodobovat a být opravdovým přítelem pro druhé?

Udělej další výzkum. Vyhledej si v biblických publikacích, jak jsou verše vysvětlovány.

Příklad: Přečti si Matouše 2:7–15. Kdy astrologové navštívili Ježíše?

Klíč: Podívej se do časopisu Strážná věž z 1. ledna 2008, na stranu 31. Vydávají ho svědkové Jehovovi.

Skrytý poklad: Jak se Jehova zřejmě postaral o hmotné potřeby Ježíšovy rodiny, když byli v Egyptě? Jak můžeš díky důvěře v Boha zvládnout různé náročné situace? (Matouš 6:33, 34)