Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Starověké rukopisy — Jak jsou datovány? (únor 2008) Tento článek mě popudil. Pokud vím, tak označení n. l. znamená „našeho letopočtu“ a př. n. l. je zkratka pro „před naším letopočtem“. Po celých sedmdesát let svého života se setkávám s označováním letopočtu pomocí zkratek př. Kr. a po Kr., které se vztahují k narození Ježíše. Zdá se mi, že použitím př. n. l. a n. l. se snižuje význam Ježíšova narození.

R. W., Spojené státy

Odpověď redakce: Ačkoli označení po Kr. (neboli po Kristu) a př. Kr. (neboli před Kristem) se v převážně křesťanských zemích používá, rozhodli jsme se používat n. l. (našeho letopočtu) a př. n. l. (před naším letopočtem). Proč? Za prvé, četné doklady poukazují na to, že Ježíš se narodil v roce 2 př. n. l. Za druhé, literatura svědků Jehovových vychází a je ve velké míře rozšiřována v jazycích mnoha lidí, kteří nejsou křesťané. Za třetí, titul „Kristus“ znamená „pomazaný“. Kristem neboli Mesiášem se Ježíš stal, když byl při svém křtu v roce 29 n. l. pomazán Božím duchem. (Matouš 3:13–17) Ježíš se tedy nenarodil jako Kristus, ale Kristem se stal v roce svého křtu. Nezanedbatelný je i fakt, že označení n. l. a př. n. l. se používá ve stále větší míře a objevuje se i ve většině novodobých slovníků a v mnoha vědeckých publikacích. Rádi bychom vás ujistili, že svědkové Jehovovi považují Ježíšovu oběť za nezbytnou jak pro splnění Božího záměru, tak pro naši osobní záchranu.

Mladí lidé se ptají . . . Jak se mohu vyrovnat se zdravotními problémy? (únor 2008) Byla jsem nesmírně vděčná za tento článek, protože přišel v pravý čas. Kvůli nemoci jsem strávila tři týdny v nemocnici. A když jsem se vrátila domů, dostala jsem tento časopis. V mnoha směrech se mohu ztotožnit s mladými lidmi, o kterých byla zmínka. Děkuji Vám za uvedené příklady a rady.

K. P., Kanada

Silně na mě zapůsobila skutečnost, že Jehova dává útěchu dokonce i tělesně postiženým lidem, jako jsem já. Od útlého dětství mám mozkovou obrnu. Přestože nemohu chodit, jsem v pomocné průkopnické službě. Těším se, že zakrátko přijde doba, kdy země bude přeměněna v ráj a kdy každý, kdo má nějaké tělesné postižení, bude „šplhat jako jelen“. (Izajáš 35:5, 6)

J. J., Korejská republika

Četla jsem tento článek stále dokola. Nedokázala jsem zadržet pláč, když jsem si uvědomila, s jakou něhou na nás Jehova myslí. Bylo to, jako by nás zabalil do teplé přikrývky, aby nám nic neublížilo. Moc Vám děkuji.

M. T., Japonsko

Smrt — Je to definitivní konec? (prosinec 2007) Před několika měsíci mi zemřela maminka, a proto na mě velmi zapůsobilo vysvětlení v této sérii článků, a zvláště slib vzkříšení. Velice Vám děkuji. Poskytly mi útěchu a povzbuzení.

M. R., Madagaskar